Parandame kõrghariduse kvaliteeti ja tõhustame selle rahastamist

See on reformikimp oskuste ja tööturu muutmisvajaduste tervikust.

Tegevused seostuvad strateegia "Eesti 2035" järgmiste arenguvajadustega: AV4, AV5.

ÜRO seatud säästva arengu eesmärkidest seostuvad tegevused järgmistega: 

Planeeritud tegevused

  • rahastamise (tasuta õppe võimaluste, sh õppija omavastutuse) ülevaatamine, et tagada nii õiglane ligipääs kõrgharidusele kui ka korralduse vastavus ühiskonna ja tööturu vajadustele
  • õppelaenu, õppetoetuste ja stipendiumide süsteemi ajakohastamine õppe kättesaadavuse tagamiseks
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja

Haridus- ja Teadusministeerium

  • töökohapõhise õppe laiendamine
  • ettevõtlusmagistrantuuri ja -doktorantuuri arendamine
  • praktikakorralduse arendamine
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja

Haridus- ja Teadusministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutaja

Haridus- ja Teadusministeerium, Rahandusministeerium

Viimati uuendatud 29.12.2020