Pakume vajaduspõhist, kõiki transpordiliike hõlmavat ning koostoimivat transporditeenust

See on reformikimp ruumi ja liikuvuse muutmisvajaduste kogumist.

Tegevused seostuvad strateegia "Eesti 2035" järgmiste arenguvajadustega: AV1, AV3, AV7 ja AV9.

ÜRO seatud säästva arengu eesmärkidest seostuvad tegevused järgmistega: 

Planeeritud tegevused

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutajad

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Keskkonnaministeerium, Sotsiaalministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutajad

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Kaitseministeerium, Keskkonnaministeerium, Sotsiaalministeerium

Viimati uuendatud 30.12.2020