Lõimime personaalmeditsiini lahendused tervishoiusüsteemi igapäevategevustesse

See on reformikimp rahva kestlikkuse, tervise ja sotsiaalkaitse muutmisvajaduste tervikust.

Tegevused seostuvad strateegia "Eesti 2035" järgmise arenguvajadusega: AV2.

ÜRO seatud säästva arengu eesmärkidest seostuvad tegevused järgmistega: 

Planeeritud tegevused

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutajad

Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Välisministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja

Sotsiaalministeerium

Viimati uuendatud 29.12.2020