Kujundame tervikliku rahvastiku- ja perepoliitika kestliku rahvastiku ja heaolu tagamiseks

See on reformikimp rahva kestlikkuse, tervise ja sotsiaalkaitse muutmisvajaduste tervikust.

Tegevused seostuvad strateegia "Eesti 2035" järgmiste arenguvajadustega: AV1, ja AV3.

ÜRO seatud säästva arengu eesmärkidest seostuvad tegevused järgmistega: 

Planeeritud tegevused

  • turvalisi, õnnelikke ja kestvaid paari- ja peresuhteid soodustava tugisüsteemi väljaarendamine, et ennetada perede lagunemist ning suurendada lapsevanemate ja laste heaolu
  • arendada välja lasterikkust väärtustav toetuste ja teenuste süsteem, et suurendada lasterikaste perede elukvaliteeti ning toetada sündimust
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedajad ja kaasvastutajad

Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, Kultuuriministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutaja

Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium, Siseministeerium

Viimati uuendatud 29.12.2020