Võtame kasutusele uued lahendused ettevõtete teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni soodustamiseks

See on reformikimp majanduse ja kliima muutmisvajaduste kogumist.

Tegevused seostuvad strateegia "Eesti 2035" järgmiste arenguvajadustega: AV1, AV5AV8 ja AV9.

ÜRO seatud säästva arengu eesmärkidest seostuvad tegevused järgmistega: 

Planeeritud tegevused

  • uute tehnoloogiate turuseire 
  • nõustamine nt intellektuaalse omandi, uute ärimudelite jms teemadel
  • loovuskompetentsi kaasamine
  • ELi partnerlustest ja strateegilistes väärtusahelates osalemise toetamine
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutajad

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium, Kultuuriministeerium

  • ökosüsteemi teenused rõhuasetusega teadmistemahukal ettevõtlusel
  • ligipääsu võimaldamine riskikapitalile
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutaja

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Rahandusministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutaja

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Kaitseministeerium, Keskkonnaministeerium, Maaeluministeerium

  • sihtriikide strateegia(te) koostamine 
  • Eesti kuvandiga kooskõlas olevate välisesinduste tagamine (sh esindatus uutel kasvavatel turgudel)
  • süsteemne koostöö EASi välisesindajate ja Eesti esinduste vahel
  • e-välisesinduse loomine
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedajad ja kaasvastutajad

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Välisministeerium, Keskkonnaministeerium, Kultuuriministeerium, Maaeluministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutajad

Rahandusministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutajad

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Kaitseministeerium, Keskkonnaministeerium, Maaeluministeerium, Rahandusministeerium

Viimati uuendatud 31.12.2020