Valitsus kiitis heaks lõpuklasside õpilased kontaktõppele lubava korralduse

29.04.2021 | 11:03

​​​​​​​Stenbocki maja, 29. aprill 2021 - Valitsus kiitis heaks korralduse, millega lubatakse lisaks algklassidele alates 3. maist kontaktõppele ka 9. ja 12. klasside õpilased. Kontaktõppele lubatakse ka kutseõppeasutuse õpilased, kes peavad tänavu sooritama riigieksameid. Õppetööd tuleb läbi viia kõiki COVID-19 ohutusreegleid järgides.
    • Jaga

Muudatus võimaldab põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekeskhariduse lõpetajatel paremini valmistuda kooli lõpetamiseks. Õpilastel on võimalik vahetult õpetaja juhendamisel tasandada distantsõppes tekkinud õpilünki, mis on oluline ka õpingute jätkamiseks järgmisel haridustasemel.

Koolid saavad otsustada, kuidas täpselt õppetööd läbi viiakse, hinnata tuleb lõpuklasside õpilaste kontaktõppe vajadust ja korraldavad kontaktõpet sellest lähtuvalt. Õppekorralduslike otsuste langetamisel tuleb arvestada viiruse leviku ennetamiseks vajalike ettevaatusabinõudega.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab korralduse ja seletuskirja kodulehel kriis.ee

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

üksus