Kujundame paindliku ja turvalise majanduskeskkonna, mis soodustab uuendusmeelset ja vastutustundlikku ettevõtlust ning ausat konkurentsi

See on reformikimp majanduse ja kliima muutmisvajaduste kogumist.

Tegevused seostuvad strateegia "Eesti 2035" järgmiste arenguvajadustega:AV5 ja AV6.

ÜRO seatud säästva arengu eesmärkidest seostuvad tegevused järgmistega: 

Planeeritud tegevused

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedajad ja kaasvastutajad

Haridus- ja Teadusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Justiitsministeerium, Keskkonnaministeerium, Kultuuriministeerium, Maaeluministeerium, Sotsiaalministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedajad ja kaasvastutaja

Keskkonnaministeerium, Maaeluministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium

 • e-residentsuse programmi laiendamine
 • bürokraatia vähendamine ettevõtluse soodustamiseks tehnoloogiate abil
 • piiriüleste digilahenduste arendamine, et lihtsustada rahvusvaheliselt tegutsevate ettevõtete toimimist
 • digipädevuse arendamine kogu ühiskonnas (nii IKTspetsialistide arvu suurendamine kui ka inimeste üldiste digioskuste parandamine)
 • ettevõtjate ja riigi koostöö suurendamine ühiste innovatsiooniplatvormide ja andmemajanduse arendamise kaudu
 • kiire interneti kättesaadavuse parandamine üle Eesti
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedajad ja kaasvastutajad

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Välisministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium, Rahandusministeerium

 • elurikkust, kliimaneutraalsust, ring- ja sinimajandust ning väiksemat keskkonnahäiringut toetavate ärimudelite ja vastava tarbijakäitumise soodustamine
 • muud motiveerivad majandusmeetmed (näiteks keskkonnatasud)
 • loodushüvede arvestussüsteemi väljatöötamine ja käivitamine
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedajad ja kaasvastutajad

Keskkonnaministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Maaeluministeerium, Rahandusministeerium

 • parimate juhtimiskogemuste levitamine ja tunnustamine
 • sotsiaalse ettevõtluse soodustamine
 • vabatahtliku töö soodustamine
 • kultuurielus ja liikumisharrastuses osalemist toetava maksusüsteemi kujundamine
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutajad

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Keskkonnaministeerium, Kultuuriministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium

 • ühtse pangandusturu toimimise tagamine, pankade riskide vähendamine (sh rahapesu tõkestamise tõhustamine) ja kriisilahendusvõimekuse suurendamine (kriisilahenduspuhvrite loomine, kaitsemehhanismide tugevdamine), säilitades seejuures avatuse välisettevõtjatele ja -investoritele
 • hoiusekindlustuse süsteemi arendamine kooskõlas ELi pangandusliidu hoiusekindlustuse väljaarendamisega
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutajad

Rahandusministeerium, Justiitsministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedajad ja kaasvastutaja

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Maaeluministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutajad

Rahandusministeerium, Keskkonnaministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Viimati uuendatud 29.12.2020