Jüri Ratase II valitsuse tegevusprogramm

Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm 2019–2023 on koostatud Eesti Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ning Isamaa Erakonna valitsusliidu aluspõhimõtete 2019–2023 elluviimiseks. Tegevusprogrammis on ette nähtud 384 valitsusliidu aluspõhimõtet ülesannetega koos vastutava ministri, kaasvastutajate, otsuse langetamise tasandi ning tähtaegadega.

Viis üldist eesmärki

Valitsus seisab sidusa, oma inimesi ja pere loomist väärtustava riigi eest, kus kõik tunnevad end turvaliselt ja ühiskonnaellu kaasatuna. Meie iseolemise olulisteks sammasteks on tugev kaitsevägi ning aktiivsus rahvusvahelises koostöös, kuulumine Euroopa Liitu ja NATOsse. Valitsus vähendab bürokraatiat ja toetab tarka majandust, mille vundamendiks on teadus, arendustegevus ja innovatsioon.

  • Peresõbralik Eesti, kus inimesed tunnevad end turvaliselt ja kindlalt. Valitsus tagab peredele kvaliteetsed teenused ja vajalikud toetused.
  • Sidus ühiskond, mille liikmed tunnevad end kaasatuna ja lõhed erinevate ühiskonna gruppide vahel vähenevad. Valitsus toetab rahvusgruppide õigust arendada oma kultuuri.
  • Teadmistepõhine majandus ja elukestva õppe arendamine. Valitsus peab oluliseks nii avaliku sektori teadus- ja arendustegevuse rahastuse tõstmist 1%ni SKTst.
  • Tõhus valitsemine, et riigiga suhtlemine oleks lihtne ja sujuv. Selleks arendab valitsus tarka e-riiki ning võtab prioriteediks riigireformi.
  • Turvaline ja kaitstud riik, kus kõigi põhiõigused ja -vabadused on võrdselt tagatud. Valitsus peab oluliseks, et riigikaitsesse tuleb eraldada vähemalt 2% SKTst, toetatakse siinset kaitsetööstust ja selle ekspordivõimet.
Nimetus Sisestamise kuupäev
Koalitsioonilepe | 826.91 KB | pdf 31.12.2020 Laadi alla
Tegevusprogramm | 1.02 MB | pdf 31.12.2020 Laadi alla
Täitmise aruanne 2019 | 1.7 MB | pdf 31.12.2020 Laadi alla
Täitmise aruanne 2020 | 2.15 MB | pdf 31.12.2020 Laadi alla

Viimati uuendatud 31.12.2020