Saja päeva plaan

100 päeva plaan on tegevuste loend, mida ministrid on otsustanud ellu viia ametisoleku esimese saja päeva jooksul , so 2. mai 2019 kuni 8. august 2019.

Ülesandeid kokku

  •  58 

Täidetud ülesandeid

  •  42 

Hilinenud või pooleli ülesandeid

  •  16 

100 päeva plaan

Vabariigi Valitsus kiitis 15. mail 2019 heaks esimese 100 päeva plaani.

100 päeva plaani täitmise aruanne

Vabariigi Valitsus võttis teadmiseks valitsemise esimese 100 päeva plaani täitmise tulemused.

Viis üldist eesmärki

Valitsus seisab sidusa, oma inimesi ja pere loomist väärtustava riigi eest, kus kõik tunnevad end turvaliselt ja ühiskonnaellu kaasatuna. Meie iseolemise olulisteks sammasteks on tugev kaitsevägi ning aktiivsus rahvusvahelises koostöös, kuulumine Euroopa Liitu ja NATOsse. Valitsus vähendab bürokraatiat ja toetab tarka majandust, mille vundamendiks on teadus, arendustegevus ja innovatsioon.

  • Peresõbralik Eesti, kus inimesed tunnevad end turvaliselt ja kindlalt. Valitsus tagab peredele kvaliteetsed teenused ja vajalikud toetused.
  • Sidus ühiskond, mille liikmed tunnevad end kaasatuna ja lõhed erinevate ühiskonna gruppide vahel vähenevad. Valitsus toetab rahvusgruppide õigust arendada oma kultuuri.
  • Teadmistepõhine majandus ja elukestva õppe arendamine. Valitsus peab oluliseks nii avaliku sektori teadus- ja arendustegevuse rahastuse tõstmist 1%ni SKTst.
  • Tõhus valitsemine, et riigiga suhtlemine oleks lihtne ja sujuv. Selleks arendab valitsus tarka e-riiki ning võtab prioriteediks riigireformi.
  • Turvaline ja kaitstud riik, kus kõigi põhiõigused ja -vabadused on võrdselt tagatud. Valitsus peab oluliseks, et riigikaitsesse tuleb eraldada vähemalt 2% SKTst, toetatakse siinset kaitsetööstust ja selle ekspordivõimet.

Viimati uuendatud 31.12.2020