Valitsuse erakorralise istungi päevakord, 19. märts 2021

19.03.2021 | 17:05

Sidevahendite kaudu, algus kell 17.00 
    • Jaga

1. Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2020. a määruse nr 87 „Tööhõiveprogramm 2021–2023” muutmine
Esitaja: tervise- ja tööminister Tanel Kiik
Tüüp: Määruse eelnõu

Eelnõu kohaselt muudetakse tööhõiveprogrammi 2021–2023 ja kehtestatakse uue tööturuteenusena töötasu hüvitis märtsi ja aprilli kuu eest. Uus hüvitis asendab varasemat töötasu jätkutoetust, mis oleks rakendunud 1. aprillist 2021.

Hüvitist märtsi ja aprilli eest saavad töölepinguga töötavad isikud, kelle tööandja on Eesti äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris registreeritud äriühing, välismaa äriühingu filiaal, mittetulundusühing, sihtasutus, avalik-õiguslik juriidiline isik (välja arvatud kohaliku omavalitsuse üksus või riik) või füüsilisest isikust ettevõtja. Töötasu hüvitamise aluseks on käibe või tulu langus. Taotluse esitab tööandja, hüvitis kantakse töötaja pangakontole.

Hüvitist saab taotleda töötaja eest, kelle tööle asumise kuupäev on olnud hiljemalt 1. jaanuar 2021 ja kellele ei ole kokkulepitud ulatuses tööd anda või kelle töötasu on vähendatud.

Hüvitist makstakse ühe töötaja kohta 60 protsenti töötaja keskmisest ühe kuu töötasust ja kuni 1000 eurot brutosummana. Tööandja on kohustatud enne avalduse esitamist töötajale, kelle eest hüvitist taotletakse, maksma töötasu vähemalt 200 eurot bruto. Füüsilisest isikust ettevõtjale on hüvitise suurus iseendale toetuse taotlemisel ühekordne valitsuse kehtestatud töötasu alammäär ehk 584 eurot.

Määrus jõustub üldises korras.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

üksus