Valitsuse 30.12 erakorralise istungi kommenteeritud päevakord

30.12.2020 | 22:58

Uudis
    • Jaga

1. Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2020. a määruse nr 87 "Tööhõiveprogramm 2021–2023" muutmine
Esitaja: sotsiaalminister Tanel Kiik
Tüüp: Määruse eelnõu

 

Eelnõu kohaselt muudetakse tööhõiveprogrammi 2021–2023 kehtestades uue tööturuteenusena Harjumaa ja Ida-Virumaa ettevõtjatele ajutise meetmena töötasu toetuse seoses COVID-19 haiguse tõkestamise piirangutega.

Eelnõu kohaselt makstakse toetust neile Harjumaa ja Ida-Virumaa tööandjatele, kelle tegevus on 28. detsembrist 2020. a kuni 17. jaanuarini 2021. a kehtestatud piirangute tõttu takistatud. Kompenseeritakse piirangutest tekkivad tööjõukulud. Muudatus mõjutab kehtestatud piirangutest mõjutatud tegevusvaldkondade, näiteks majutuse, toitlustuse, spordiklubide, sanatooriumide ravitegevuse, kasiinode ning saunade, solaariumite ja massaažisalongide, Harjumaa ja Ida-Virumaa ettevõtete töötajaid, kelle tööandjale makstakse piirangutest tingitud negatiivsete mõjude leevendamiseks maksimaalselt 180 000 eurot tööandja kohta.

Muudatused on vajalikud pehmendamaks COVID-19 kriisi mõju. Toetust makstakse ettevõtjatele ühekordselt ja toetust on võimalik taotleda 2021. a veebruari jooksul e-töötukassa kaudu. Muudatusest on mõjutatud need tegutsevad ettevõtted, kellel oli 22. detsembri 2020. aasta seisuga töötajaid Harjumaal või Ida-Virumaal.

Maksu- ja tolliameti ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi hinnangu alusel on toetusmeetmega kaasnev kulu ligi 15,3 miljonit eurot ja seda rahastatakse töötuskindlustusvahenditest.

 

2. Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine
Esitaja: riigisekretär Taimar Peterkop
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Eelnõu järgi tohib Eestisse Ühendkuningriigist reisida üksnes juhul kui 72 tundi enne riiki sisenemist on tehtud SARS-CoV-2 test ning selle testi tulemus on negatiivne. Testi tegemise kohustus ei laiene alla 10-aastastele lastele. Piiriületuse järgselt tuleb Ühendkuningriigist tulles jääda 14 päevasesse eneseisolatsiooni, mille jooksul ei tohi lahkuda oma elukohast või püsivast viibimiskohast.

14- päevast eneseisolatsiooni aega on võimalik lühendada juhul kui lisaks enne riiki saabumist tehtud testile teha test ka seitsmendal päeval pärast Eestisse saabumist. Eneseisolatsiooni aeg lüheneb, kui mõlema testi tulemus on negatiivne.

Inimestel, kes saabuvad Ühendkuningriigist Eestisse lähipäevadel ja kellel ei ole võimalik teha testi 72 tundi enne reisi, peavad testi tegema vahetult pärast riiki sisenemist. Eneseisolatsiooni aja lühendamiseks tuleb siis teine test teha mitte varem kui seitsmendal päeval pärast esimese testi tulemuse teadasaamist. Mõlema testi tulemused peavad olema negatiivsed.

Eneseisolatsiooni periood lüheneb ka siis, kui arst hindab inimese nakkusohutuks. Eneseisolatsiooni lühendamiseks tuleb testimine läbida ka alla 10-aastastel lastel.

Ühendkuningriigist saabunud inimene tohib eneseisolatsioonist lahkuda arsti, politsei või päästeametniku korraldusel või hädajuhtumi korral. Eneseisolatsioonis viibija tohib kodust lahkuda ka eluks hädavajaliku soetamisel, kui seda pole võimalik muul kombel saada. Õues tohib viibida täielikult teiste inimestega kontakte vältides. Sõltumata kodust või püsivast viibimiskohast lahkumise põhjusest, tuleb järgida kõiki koroonaviiruse leviku tõkestamise abinõusid.

Jätkuvalt jäävad kehtima erandid, kellele testitegemise ega eneseisolatsiooni piirangud ei laiene juhul kui nendel inimestel puuduvad haigustunnused. Näiteks ei laiene piirangud sõjalise kaitse koostöös Eestisse saabujatele, diplomaatidele, hädaolukorra lahendajatele.

 

3. Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservist Sotsiaalministeeriumile Harjumaa ja Ida-Virumaa füüsilisest isikust ettevõtjatele toetuse maksmiseks
Esitaja: sotsiaalminister Tanel Kiik
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Valitsuse reservist eraldatakse sotsiaalministeeriumile 813 512 eurot, et toetada Ida-Virumaa ja Harjumaa füüsilisest isikust ettevõtjaid, kelle majandustegevus on Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangute tõttu oluliselt häiritud.

 

4. Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservist Kultuuriministeeriumile ning Haridus- ja Teadusministeeriumile
Esitaja: kultuuriminister Tõnis Lukas, haridus- ja teadusminister Jaak Aab
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Valitsuse reservist eraldatakse kultuuriministeeriumile 3,7 miljonit eurot Harjumaa ja Ida-Virumaa kultuuriettevõtete toetamiseks. Abipaketi tingimused sarnanevad kevadisele kultuuri ja spordi kriisipaketile, kuid täpsed tingimused töötatakse välja ja taotlusvoorud avatakse jaanuaris.

Valitsuse reservist eraldatakse kultuuriministeeriumile täiendavalt 153 000 eurot, et kompenseerida 10. jaanuarini pikendatud piirangutest tulenevat kahju kultuuri ja spordivaldkonnale mujal Eestis.

Valitsuse reservist eraldatakse haridus- ja teadusministeeriumile 2,3 miljonit eurot Harjumaa ja Ida-Virumaa noorte erahuvihariduse ja –tegevuse pakkujate toetamiseks. Lisaks eraldatakse reservist 441 000 eurot, et kompenseerida piirangutest tulenevat kahju erahuvihariduse – ja tegevuse pakkujatele mujal Eestis.

 

5. Ministri kehtestatava toetusmeetmeid käsitleva määruse eelnõu heakskiitmine ja raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservist
Esitaja: väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem
Tüüp: Protokolli märgitava otsuse eelnõu


Valitsuse reservist eraldatakse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile 5 miljonit eurot turismisektori toetamiseks.

Turismisektori kriisitoetused suunatakse majutusettevõtete, Tallinna vanalinnas tegutsevate toitlustusettevõtete, Eesti käsitöö- ja suveniiripoodide pidajate ning reisiettevõtete (reisibüroode ja reisikorraldajate) toetuseks. Toetuste suurus ettevõtte kohta on maksimaalselt 60 000 kuni 180 000 eurot sõltuvalt ettevõtte tegevusvaldkonnast, käibekaotusest ja/või tööjõumaksudest.

EAS avab toetused 2021. aasta I kvartalis pärast toetuse määruse kinnitamist ja riigiabi loa saamist Euroopa Komisjonilt.

Lisaks otsustas valitsus suunata 2020. aasta kevadel COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust negatiivselt mõjutatud kaubandus- ja teenindusettevõtjate rendimaksete toetuseks eraldatud vahendite jäägi 3 miljonit eurot täiendavalt turismiettevõtete toetamiseks.

Samuti suunatakse turismiettevõtete toetamiseks need 1,9 miljonit eurot, mis on jäänud üle valdkonna kevadisest abimeetmest.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-