Valitsus pidas istungi, pressikonverentsil: Kallas, Aab, Lauri ja Aas

16.09.2021 | 10:22

Stenbocki maja, 16. september 2021 – Valitsus kiitis istungil esitatud kujul heaks päevakorrapunktid 1-7. Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus lisas päevakorda täiendavalt kaks teemat, mis kiideti samuti heaks.
    • Jaga

Esiteks lisati päevakorda 2021. aasta riigieelarve seaduse muutmise eelnõu. Arvestades, et tänavune riigieelarve on koostatud eelmise aasta sügisel ja osa rahastamisvajadusi on muutunud, siis tuleb muuta ka eelarvet. Muudatusettepanekutega muudetakse kulude ja investeeringute vahelist jaotust.

Teiseks lisati päevakorda riigi 2020. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine. Koondaruande eesmärk on anda ülevaade riigieelarve eesmärkide saavutamisest, riigi finantsseisust, majandustulemusest ja rahavoogudest ning võimaldada riigikogupoolset kontrolli valitsuse suhtes, aga ka anda valitsusele võimalus selgitada oma tegevust aruandeaastal ning esitada Riigikogule vajalik info uute eelarveliste otsuste tegemiseks. Riigi majandusaasta koondaruanne koosneb neljast osast: tegevusaruandest, raamatupidamise aruandest, informatsioonist kohaliku omavalituse üksuste ning avaliku ja valitsussektori kohta.

Valitsuse istungi kommenteeritud päevakord: https://valitsus.ee/uudised/valitsuse-169-istungi-kommenteeritud-paevakord

Valitsuse pressikonverents toimub Stenbocki maja pressiruumis ja algab kell 12. Pressikonverentsil osalevad peaminister Kaja Kallas, riigihalduse minister Jaak Aab, justiitsminister Maris Lauri ning majandus- ja taristuminister Taavi Aas. Koroonaviiruse leviku ohu maandamiseks palume pressikonverentsil osalejatel esitada majja saabumisel COVID-tõend.

Valitsuse pressikonverentsi saab vaadata veebiülekandena reaalajas: https://youtu.be/5RYQjcAoILc

Venekeelse sünkroontõlkega pressikonverents on jälgitav lingilt: https://youtu.be/BhTYooaAd44

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

üksus