Sündmused

Kõik sündmused (12)

13. august

16.00-17.30
Paide, Arvamusfestival, Festivaliklubi

Arvamusfestival Eesti 2035

Eesti 2035 - mida peab noorte arvates kohe tegema, et Eestis oleks kõigi vajadusi arvestav, turvaline ja kvaliteetne elukeskkond? Kui me kujundame tulevikku, kas me siis ka päriselt teame näiteks millisest elukeskkonnast praegused noored unistavad? Arutelu keskendub just noorte endi välja pakutud lahendustele, mis on sündinud „Eesti 2035“ noorte arvamusrännaku läbimise järel. Arutelul osalevad nende ideede autorid, et üheskoos pakutud lahendusi veelgi täpsemaks argumenteerida. Samuti analüüsivad neid ideid valdkonnaeksperdid, kes aitavad mõelda, millised peaksid olema esimesed konkreetsed sammud, et mõtetest saaks tegelikkus. Lisaks saab igaüks nii arutelu käigus kui ka terve Arvamusfestivali ajal ise „Eesti 2035“ noorte arvamusrännaku läbida ja seeläbi suunata arutelu kulgu.

Riigikogu toimetised Eesti 2035 tekstid

10. juuni

10.31-15.00
Pärnu keskraamatukogu

Eesti 2035 mõttetalgutel "Raamatukogud elu heaks"

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu eestvedamisel toimuvad juba kaheksandad raamatukogude mõttetalgud. Seekord on teemaks jätkusuutlik areng, strateegia Eesti 2035 ning raamatukogud selles kontekstis. Eesti riigi suundumusi ÜRO säästva arengu eesmärkide võtmes jagab Eili Lepik Riigikantseleist, Läti raamatukogude kogemust tutvustab Kristīne Deksne Läti Rahvusraamatukogust. Päeva teises pooles toimuvad maailmakohviku formaadis arutelud selle üle, kuidas raamatukogud erinevate tegevuste ja ettevõtmistega saavad kaasa aidata inimeste heaolu kasvule, samas toetades Eesti 2035 strateegiliste sihtide saavutamist.

Esitlus Pärnus Raamatukoguhoidjate ühingu üritusel

17. mai

15.00-17.00
ZOOM

Noorte arvamusrännak Eesti 2035 seminar

Arvamusrännak on alates 7. klassi noortele mõeldud mängulise ja hariva veebilahendus, mis aitab aru saada, millisena näevad noored elu Eestis täna ja millisena nad soovivad seda kogeda järgnevatel aastatel arutledes elukeskkonnaga seotud valikute üle. Loodud lahendus annab ühtlasi ka koolidele võimaluse mitmekesistada õppetööd ning toetada õpetajaid ühiskonnakorralduse küsimuste arutamisel noortega. Noorte arvamusrännak algab seminariga, kus kõikidele soovijatele tutvustatakse arvamusrännakul põhineva koolitunni metoodikat.

Inimesed hiiglaslike malenditega mängimas.

25. november

Terve päev
Toompea loss, Tallinn

Strateegia "Eesti 2035" eelnõu esimene lugemine Riigikogus

Strateegia "Eesti 2035" esimesel lugemisel tegi ettekande peaminister Jüri Ratas öeldes sissejuhatuseks, et riigile eesmärgi andmiseks ei vaja Eesti üht säravat loosungit või kampaaniat, vaid pikaajalist plaani, mis puudutab ühtviisi kõiki Eestimaa inimesi. Esimesel lugemisel oli arutelu eelnõu ümber väga aktiivne, küsimused puudutasid nii seatud sihte kui ka nende haakuvust valitsuse igapäevatööga.

Riigikogu istungisaal

14. august

12.00-16.30
Paide

Arvamusfestival

"Eesti 2035" teemaalal oli sedakorda riigikantselei ja rahandusministeeriumi haldusala vedada kokku viis arutelu. Kõik teemad pöörasid pilgud tulevikku ning koondasid mõtteid olulistel, Eesti inimesi ja ühiskonna arengut mõjutavatel teemadel nagu näiteks meie inimeste tervis, regionaalsed lõhed, noorte nägemus Eestist või tööturu areng.

Linnulennult pilt Arvamusfestivali platsist Paides, telgid, inimesed.

11. märts

13.00-15.00
Ülemiste City

Strateegia mustandi tutvustus ja arutelu katuspartneritega

Strateegia mustandi tutvustus ja arutelu katuspartneritega. Arutelu esimeses osas tutvustasime esmalt strateegia "Eesti 2035" koostamise hetkeseseisu ja tausta, seejärel andsime ülevaate EL uue toetusperioodi ettevalmistustest ning pidasime partnerite aktiivsel osalusel aru, mida veel strateegiasse lülitada ja mida muuta.

Ümarlaua arutelu

19. veebruar - 19. märts

13.00-15.00
Suur-Ameerika 1

19. veebruaril leidis aset poolepäevane strateegia arutelu ministeeriumide esindajatega

19. veebruaril leidis aset poolepäevane strateegia arutelu ministeeriumide esindajatega eelnõu teksti täienduste osas. Arutelul tutvustasime esmalt strateegia "Eesti 2035" koostamise hetkeseseisu. Seejärel arutasime läbi eelnõu sisu ja kogusime veel muudatusettepanekuid reformide pakettidesse ja indikaatoritesse.

Noored inimesed arvutiekraani taga.