Koosloome ja partnerid

Strateegia "Eesti 2035" sünnib koos eestimaalaste, ühenduste ja liitude, kogukondade, sotsiaalpartnerite, ekspertide, ettevõtjate, omavalitsuste ning ametnike ühistööna. Lähtume põhimõttest, et strateegia loome on avatud protsess ja kõigil on võimalus selles osaled.

Osalemine ja kursis olemine

  • Ettepanekud ja mõtted, millises Eestis tahad Sina 2035. aastal elada on oodatud aadressile: eesti2035@listid.rk.ee
  • Igakuised uudised, infokirjad on koondatud siia.
  • Eesootavate seminaride kava vaata siit.
  • Osalemise kava ja partnerite nimekiri on siin (93.46 KB).
  • 6. jaanuarini

    anna tagasisidet

Vaata Riigikogu veebilehelt,  milliseid ettepanekuid on juba esitatud!

Partnerid

Osalevad partnerid esindavad katusorganisatsioone või nad on valdkondlikud eksperdid, samuti oleme kaasanud oma seniseid koostööpartnereid.

Katusorganisatsioonidena oleme piiritlenud partnerid, kellel on ekspertiisi ja eestkoste huvi paljude erinevate valdkondade vajaduste ja arenguperspektiivide kohta – st kogu riigi vaates. Valdkondlike partnerite ja ekspertidena oleme piiritlenud partnerid, kellel on eelkõige konkreetse valdkonna vaade ja kogemus. Koostööpartneritena oleme piiritlenud organisatsioonid, kellega teeme koostööd ja kes vahetult panustavad strateegia loomisesse ka oma ressurssidega.

Eesti Ametiühingute Keskliit

Eesti Arstide Liit

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Eesti Keskkonnaühenduste Koda

Eesti Kultuuri Koda

Eesti Leader Liit

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Eesti Noorteühenduste Liit

Eesti Perearstide Selts

Eesti Puuetega Inimeste Koda

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Eesti Teaduste Akadeemia

Eesti Tööandjate Keskliit

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon

Rektorite Nõukogu

SA Kutsekoda

Soolise Võrdõiguslikkuse ja Võrdse Kohtlemise Volinik

Tervise Arengu Instituut

Vabaühenduste Liit

Vanemaealiste poliitika komisjon

Viimati uuendatud 31.12.2020