Minister

Leopold Johannes Johanson

Ministerial Role Time
teedeminister 01.11.1932 - 18.05.1933
töö- ja hoolekandeminister ning haridusminister 04.12.1928 - 09.07.1929