Minister

Aleksander Tulp

Ministerial Role Time
töö- ja hoolekandeminister 14.11.1918 - 27.11.1918