Varasemad valitsused

Government 18.11.1919 - 28.07.1920

Days ruled: 254

Eesti Rahvaerakond, Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööliste Partei, Eesti Tööerakond

Role Name
peaminister, kaubandus-tööstusministri kohusetäitja alates 17.04.1920 Jaan Tõnisson
töö- ja hoolekandeminister Anton Palvadre
põllutööminister Theodor Pool
välisminister Ado (Aadu) Birk
haridusminister Konstantin Treffner
toitlusminister Jaan Kriisa
teedeminister Eduard Säkk
kohtuminister Jüri Jaakson
rahaminister Juhan (Johann, Johannes) Kukk
sõjaminister August Hanko
siseminister Aleksander Hellat
kaubandus- ja tööstusminister Nikolai Köstner (18.11.1919-17.04.1920)