Varasemad valitsused

Government 09.05.1919 - 18.11.1919

Days ruled: 194

Eesti Tööerakond, Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööliste Partei, Eesti Rahvaerakond

Role Name
peaminister, sõjaminister Otto Strandman
töö- ja hoolekandeminister Anton Palvadre
välisministri kohusetäitja Jaan Tõnisson (06.06.1919-29.07.1919)
põllutöö- ja toitlusminister Theodor Pool
välisministri kohusetäitja Anton (Ants, Hans) Piip (09.10.1919-18.11.1919)
haridusminister Johannes Kartau
rahaminister Juhan (Johann, Johannes) Kukk
välisminister Jaan (Ivan) Poska (09.05.1919-23.09.1919)
kohtuminister Lui Olesk (09.10.1919-18.11.1919)
siseminister Aleksander Hellat (29.07.1919-18.11.1919)
kaubandus-tööstusministri kohusetäitja Märt Raud (09.06.1919-18.11.1919)
kohtuminister Jüri Jaakson (09.05.1919-23.09.1919)
siseminister Aleksander Oinas (09.05.1919-18.07.1919)
kaubandus-tööstusministri kohusetäitja August Janson
kaubandus-tööstusminister ja teedeminister Nikolai Köstner