Varasemad valitsused

Government 27.11.1918 - 09.05.1919

Days ruled: 164

Eesti Maarahva Liit, Eesti Sotsiaaldemokreetlik Tööliste Partei, Eesti Demokraatlik Eduerakond, Eesti Tööerakond, ESRP, Saksa Erakond Eestimaal, Vene Kodanikkude Kogu

Role Name
peaminister, sõjaminister Konstantin Päts
rahaminister Juhan (Johann, Johannes) Kukk
saksa rahvusminister Hermann Georg Willibald Koch (28.11.1918-09.05.1919)
tööstus- ja kaubandusminister Nikolai Köstner (27.11.1918-28.02.1919)
toitlusminister Eduard Georg Aule (06.02.1919-09.05.1919)
siseminister August Peet
haridusminister Harald Alfred Laksberg (12.03.1919-09.05.1919)
rootsi rahvusminister Hans Pöhl (11.12.1918-09.05.1919)
kaubandus- ja tööstusministri kohusetäitja Voldemar Puhk (16.12.1918-27.01.1919)
töö- ja hoolekandeministri kohusetäitja Karl Ast (Rumor) (23.12.1918-09.05.1919)
haridusminister Karl Luts (27.11.1918-12.03.1919)
vene rahvusminister Aleksei Sorokin (28.02.1919-09.05.1919)
põllutööminister Otto Strandman
töö- ja hoolekandeminister (kuni 23.12.1918), peaministri asetäitja (kuni 24.01.1919) August Rei (27.11.1918-24.01.1919)
kohtuminister Jüri Jaakson
täievoliline minister välismaal Jaan Tõnisson
toitlusminister Jaan Raamot (27.11.1918-27.01.1919)
välisminister Jaan (Ivan) Poska
tööstus- ja kaubandusminister (kohusetäitja 27.01.1919-11.03.1919) August Janson (12.03.1919-09.05.1919)
teedeminister Eduard Säkk