Varasemad valitsused

Government 19.02.1932 - 19.07.1932

Days ruled: 152

PKjt, Rahvuslik Keskerakond, Põllumeeste Kogud

Republic of Estonia government number 21
Role Name
riigivanem Jaan Teemant
põllutööminister Oskar Köster
haridus- ja sotsiaalminister Jaan Hünerson
välisminister, riigivanema asetäitja alates 19.02.1932 Jaan Tõnisson
kohtu- ja siseminister Ado Anderkopp
teedeminister Jaan (Johann) Raudsepp
kaitseminister August Kerem
majandusminister Oskar Suursööt