Varasemad valitsused

Government 09.12.1927 - 04.12.1928

Days ruled: 362

Eesti Rahvaerakond, Põllumeeste Kogud, ARV, Eesti Tööerakond

Role Name
riigivanem Jaan Tõnisson
välisminister Hans Rebane
põllutööminister Oskar Köster
teedeminister, riigivanema asetäitja alates 14.12.1927 August Kerem
haridusminister Alfred Julius Mõttus
rahaminister Anton Teetsov
kohtuminister Tõnis Kalbus
siseminister Jaan Hünerson
sõjaminister Nikolai Reek
töö- ja hoolekandeminister Karl-Johannes Soonberg (Soonpää)
kaubandus-tööstusminister Johan Holberg