Koroonaviiruse leviku piiramise võimalikud viisid ehk riskimaatriks

Riskimaatriksis on kirjeldatud iga riskitaseme puhul üksikisiku, organisatsiooni (sh tööandja, koolipidaja, avaliku ürituse korraldaja, kauba- või teenusepakkuja jne) ja riigi võimalused koroonaviiruse levikut piirata. Tabelis on kirjeldatud muu hulgas piirangute tüübid, mida riik iga riskitaseme puhul kaalub. Sama loogika kehtib ka piirangute leevendamisel, mille täpsema kava paneb Vabariigi Valitsus paika.

Koroonaviirus levib kogukonnas üksikute teadaoleva päritoluga juhtumitena, kuid säilib laiema leviku risk. Meie eesmärk on vältida viiruse levikut ja säilitada valvsus, et ei peaks kehtestama piiranguid.


 

 • Toitu tervislikult, liigu ja puhka piisavalt.
 • Pese käsi.
 • Vaktsineeri end esimesel võimalusel.
 • Isegi kergete haigussümptomitega jää koju, konsulteeri arstiga ja COVID-19 kahtluse korral tee test.
 • Lae telefoni HOIA rakendus.
 • Loo võimalused ennetavaks tervisekäitumiseks.
 • Taga hästi ventileeritud ruum.
 • Loo võimalused distantsilt õppimiseks, töötamiseks, tarbimiseks.
 • Korraldab kiire ja ulatusliku vaktsineerimise.
 • Tagab testimisvõimekuse.
 • Tuvastab võimalikud kolded ning kehtestab kontaktsetele isolatsiooninõuded.
 • Toetab ennetavat tervisekäitumist selgete juhistega.
 • Leiab koostöös inimestega parimaid lahendusi viiruse leviku tõkestamiseks.

Kogukonnas on nakatumise kolded ning nakatumiste koguarv kasvab. Eesmärk on vältida riskirühmade nakatumist ja vajadust piirangute järele.


 

Lisaks madala riskitaseme tegevustele:

 • Kanna avalikes siseruumides näomaski.
 • Väldi rahvarohkeid ja kinniseid ruume.
 • Võimaluse korral kohtu tuttavatega õues ning vähenda inimeste arvu, kellega kohtud.

Lisaks madala riskitaseme tegevustele:

 • Teavita riskist ja anna käitumisjuhiseid.
 • Vähenda vähevajalike kontaktide arvu.

Lisaks madala riskitaseme tegevustele:

 • Rakendab ettevaatusabinõusid, et vähendada nakatumise riski tegevusvõimalusi oluliselt piiramata (nt osalised täituvus- ja ajalised piirangud siseruumides, võimalusel regionaalsed erisused).
 • Rakendab abinõusid risikirühmade kaitsmiseks (nt hooldekodudes).

Kogukonnas on nakatumise levik väljaspool koldeid ning nakatumiste koguarv kasvab kiirelt. Eesmärk on tagada tavapärane arstiabi ja vältida vajadust ulatuslike piirangute järele.
 


 

Lisaks madala ja keskmise riskitaseme tegevustele:

 • Tööta ja õpi kodunt või kanna tööl ja koolis näomaski.
 • Suhtle inimestega õues, telefonitsi või veebis.
 • Aita riskirühma liikmetel kontaktidest hoiduda ja paku neile kontaktivaba abi.

Lisaks madala ja keskmise riskitaseme tegevustele:

 • Suurenda võimalikult palju distantsilt töötamise või õppimise võimalusi.
 • Paku vabas õhus toimuvaid või muul moel kontaktide arvu vähendavaid lahendusi.

Lisaks madala ja keskmise riskitaseme tegevustele:

 • Rakendab abinõusid, mis vähendavad pikaajalisi kontakte kõrge nakatumisriskiga tegevustes (nt täiendavad täituvus- ja ajalised piirangud siseruumides ja õues, aktiivse rühmategevuse piiramine, regionaalsed piirangud).

Kogukonnas on nakatumine väga laialt levinud ning nakatumiste koguarv kasvab väga kiirelt. Eesmärk on tagada erakorraline arstiabi ja aidata piirangutel mõjuda, et ühiskond taas avada.
 

Lisaks madala, keskmise ja kõrge riskitaseme tegevustele:

 • Väldi kõiki koduväliseid kokkusaamisi.
 • Aita võimalusel vabatahtlikuna teisi ja teiste eest hoolitsejaid.

Lisaks madala, keskmise ja kõrge riskitaseme tegevustele:

 • Taga, et kohapeal viibivad ainult need, kellele see on organisatsiooni tegevuse jätkamise seisukohast hädavajalik.
 • Aita oma inimestel piirangutega toime tulla.

Lisaks madala, keskmise ja kõrge riskitaseme tegevustele:

 • Piirab kõiki välditavaid tubaseid tegevusi, et viirus ei leviks ühest leibkonnast teise.
 • Vajadusel seab täiendavaid täituvus- ja ajalisi piiranguid õues toimuvatele tegevustele.

Viimati uuendatud 16.04.2021