Sa oled siin

Eesti Vabariik 100 logokasutus koos valitsusasutuste visuaalse identiteediga

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamine leiab äramärkimist valitsusasutuste igapäevases visuaalses kommunikatsioonis. 

 

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise kommunikatsiooni toetamiseks otsustas valitsuskomisjon kiita heaks Eesti Vabariigi 100. aastapäeva visuaalse identiteedi kasutamise põhimõtted valitsusasutuste infokandjatel ja kommunikatsioonikanalites. Otsuse elluviimiseks andis riigisekretär 28. detsembril 2017. a välja juhise (PDF).

Juubeliaastaks, so 1. jaanuar kuni 31. detsember, lisatakse Eesti Vabariik 100 logo kõikide valitsusasutuste kõige enam kasutatavatele infokandjate - kirjaplank, veebileht, visiitkaart, au- ja tänukiri, kutse- ja komplimendikaart  – kujundusse. Soovi korral võib Eesti Vabariik 100 logo lisada e-kirja jalusesse, kuulutuse, esitluse või trükise kujundusse, samuti meenetele.

Infokandjate kujundusnäidised, -mallid, Eesti Vabariik 100 logod ning logode lisamise juhised on leitavad valitsusasutuste visuaalse identiteedi stiilijuhisest.

Muu kujundusega infokandjatele, näiteks erisust rakendavate asutuste trükistel peab Eesti Vabariik 100 logo kasutamine olema kooskõlas Eesti Vabariik 100 logo kasutamise reeglitega (PDF).

 

Kirjaplank

Kirjaplank on dokumentide rühma kuuluv oluline infokandja, mille kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Kirjaplangi kujunduses peab kasutama turva- ja kujunduselemendina riigivappi. 

Kujundusmallid ja logod

 
 • Eesti Vabariigi 100. aastal (1. jaanuar kuni 31. detsember 2018) kasutatavatel kirjaplankidel võtavad Riigikantselei, ministeeriumid ja kõik teised valitsusasutused kasutusele Eesti Vabariik 100 logo.
 • Eesti Vabariik 100 logo paigutatakse kirjaplangi päisesse asutuse nimega logo ja juurdepääsupiirangu märkimise välja vahele. Kirjaplangil kasutatakse vasakul paikneva selgitustekstiga EESTI VABARIIK logo, mille kõrgus on 1,4 cm. Sünnipäevalogo vasak serv paikneb plangi vasakust servast 10 cm ning ülaserv ülemisest servast 1,6 cm kaugusel. Kirjaplangil kasutatavad logod on mustvalges stilisatsioonis.
 • Esinduslikul kirjaplangil, mille päises on kuldne fooliotrükis 20 mm kõrgune väike riigivapp, paigutatakse Eesti Vabariik 100 kuldne logo plangi jalusesse. Plangi alläärel kasutatakse keskele paigutusega vasakul paikneva selgitustekstiga EESTI VABARIIK logo, mille kõrgus on 1,6 cm.
 • Kirjaplangid tuleb enne kasutuselevõttu registreerida Riigikantseleis. 
  Loe edasi riigivapiga dokumentide näidiste registreerimise kohta »

E-kiri

E-kiri on dokumentide rühma kuuluv oluline infokandja, mille kujundus lähtub valitsusasutuste ühisest visuaalsest identiteedist. Riigivapi ja asutuse nimega logo e-kirjas ei kasutata. E-kirja üldine värvikoloriit põhineb rahvusvärvidel. Tekstid joondatakse vasakule või plokki. E-kirja loomisel kasutatakse programmi oletus-kirjatüüpi. Ajutiselt võib e-kirja jaluses kasutada ka kampaanialogo.

Näidis ja logofailid

 

 • Eesti Vabariigi 100. aastal (1. jaanuar kuni 31. detsember 2018) saadetavate e-kirjade jaluses võtavad Riigikantselei, ministeeriumid ja kõik teised valitsusasutused  soovi korral kasutusele Eesti Vabariik 100 logo e-kirja jaluses.
 • E-kirja jalus algab e-kirja saatja nimega, tekst on rasvakirjas ning selle värvitoon on sinine (RGB 33/129/255), järgmisel reale kirjutatakse teenistuja ametinimetus ja struktuuriüksuse nimetus halli värvi tekstiga (RGB 143/143/143) ning ploki lõpetavad teenistuja kontaktandmed (telefoni nr, mobiili nr ja sotsiaalmeedia konto) mustas kirjas (RGB 0/0/0).

 • Järgmine infoplokk sisaldab andmeid valitsusasutuse kohta: esimesel real on asutuse nimetus, teisel ametlik postiaadress ning kolmandal asutuse telefoni üldnumber ja asutuse sotsiaalmeedia kanali(te) nim(i)(ed). Tekst on musta värvi (RGB 0/0/0) ja rõhutusteta.

 • Viimane infoplokk sisaldab visuaalseid viiteid kampaaniale: Eesti Vabariik 100 logo, mis viitab ev100.ee-le, ning EV100 sotsiaalmeediakanalitele viitavad ikoonid. Logo ja ikoonid on sinist värvi (ühtlustamata) ning need paiknevad järjestikku alates vasakust servast.

 •  

Veebileht

Veebileht on oluline infokandja, mille kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Veebilehel kasutatakse asutuse nimetuse ja riigivapiga logo. Riigikantselei ja ministeeriumid, samuti mitmed teised valitsusasutused on juba võtnud kasutusele ühtse kujundusega veebilehed. Teised valitsusasutused võtavad kasutusele ühtse kujundusega veebilehed mõistliku aja jooksul.

 

 

Näidis, teemapilt ja logofail

 • Eesti Vabariigi 100. aastal (1. jaanuar kuni 31. detsember 2018) võtavad Riigikantselei, ministeeriumid ja kõik teised valitsusasutused kasutusele Eesti Vabariik 100 logo asutuse veebilehel.

 • Asutuse veebilehele, mille kujundus vastab valitsusasutuste visuaalse identiteedi stiilijuhisele, lisatakse I taseme menüüsse sõnaline (Eesti Vabariik 100) ja tähtsate teemade rubriiki pildiline viide (teemapilt) riigi 100. aastapäeva tähistamise kohta.

 • Muu kujundusega asutuse veebilehele lisatakse Eesti Vabariik 100 logo vastavalt veebilehe enda stiiliraamatu logode kooskasutamise reeglitele ning kooskõlas Eesti Vabariik 100 logo kasutamise reeglitega.

 • Menüülink

  Sõnaline viide „Eesti Vabariik 100“ lisatakse I-taseme menüüsse, link paigutatakse menüüriba paremasse äärde. II-taseme menüü toob välja alateemad (tähistamine, uudised, korraldus) ning võimaldab esile tõsta riigi 100. aastapäeva tähistamise kõrghetked valitsemisalas. II-taseme menüü kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta.
 • Teemapilt

  Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise teemapildi pealkiri on „Eesti Vabariik 100“ ning selle all on tekst: „Vaata, mida kingitakse Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks! Loe lähemalt »“.

  Teemapildi paremal poolel on Eesti Vabariik 100 sümbolisse istutatud Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamist illustreeriv pilt.

Au- ja tänukiri

Aukiri on oluline infokandja, mille kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Juhi poolt välja antaval au- ja tänukirjal kasutatakse riigivappi ilma asutuse nimeta ja selle joondus on klassikaliselt tsentreeritud. Üldjuhul on logod värvilised, kuid lubatud on ka ühevärvilise logo kasutamine. Kujundusväljale paigutatav tekst on  ühevärviline, välja arvatud kalligraafiliselt kirjutatud tunnustatava nimi.

 

 • Eesti Vabariigi 100. aasta (1. jaanuar kuni 31. detsember 2018) vältel juhtide poolt välja antavatel aukirjadel võtavad Riigikantselei, ministeeriumid ja kõik teised valitsusasutused kasutusele Eesti Vabariik 100 logo.
 • Juhi poolt antud aukirjal kasutatava riigivapi kõrgus on 22 mm ning see paigutatakse päisesse arvestades riigivapi turvala. Riigivapp trükitakse fooliumtrükis (PMS 872 poolmatt) ja surutrükis. 16 mm kõrgune Eesti Vabariik 100 logo paigutatakse jalusesse arvestades turvalaga ning  trükitakse fooliumtrükis (PMS 872, poolmatt) või surutrükis.

 • Aukiri on A4 formaadis ja selle trükkimisel kasutatakse katmata 250 g/m² valget paberit.

Visiitkaart

Visiitkaart on oluline infokandja, mille kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Juhi visiitkaardil kasutatakse riigivappi ilma asutuse nimeta ja selle joondus on klassikaliselt tsentreeritud. Teised teenistujad kasutavad visiitkaardil nii riigivapiga (võõrkeelne kaart) kui sellest tuletatud kolme lõviga (eestikeelne kaart) asutuse nimega logo ning siis on infokandja kujundus joondatud vasakule.

 

Kujundusmallid ja trükifailid 

 • Eesti Vabariigi 100. aasta (1. jaanuar kuni 31. detsember 2018) vältel kasutatavatel visiitkaartidel võtavad Riigikantselei, ministeeriumid ja kõik teised valitsusasutused kasutusele Eesti Vabariik 100 logo.
 • See tähendab, et teenistujate visiitkaardi esikülje kujundus jääb muutumatuks võrreldes varasemaga, kuid visiitkaardi tagaküljele lisatakse kampaanialogona Eesti Vabariik 100 logo. Uued visiitkaardid tellitakse teenistujatele vastavalt soovidele ja valitsusasutuse võimalustele.
 • Eesti Vabariik 100 logoga visiitkaarte võib kasutada kuni 2020. aasta lõpuni.
 • Visiitkaardi tagaküljel kasutatakse Eesti Vabariik 100 logo, millel on selgitav tekst "Sada aastat Eesti Vabariiki" logo kõrval. Logo keelevalikul tuleb silmas pidada sihtgruppi ning vastavalt sellele tuleb valida kas eesti- või võõrkeelse selgitustekstiga logo, kusjuures kuldne Eesti Vabariik 100 logo tuleb valida riigivapiga visiitkaardile, sinine Eesti Vabariik 100 logo aga kolme lõviga visiitkaardile.

 • Eesti Vabariik 100 logo paigutatakse visiitkaardi tagaküljele. Logo kõrgus on 22 mm ning see paigutatakse visiitkaardi keskele.
 • Visiitkaart on mõõtudega  ja selle trükkimisel kasutatakse katmata 300 g/m² valget paberit.

Kutsekaart

Kutsekaart on oluline infokandja, mille kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Juhi poolt saadetud kutsekaardil kasutatakse riigivappi ilma asutuse nimeta ja selle joondus on klassikaliselt tsentreeritud.

 

Kujundusmall ja trükifailid 

 • Eesti Vabariigi 100. aasta (1. jaanuar kuni 31. detsember 2018) vältel juhi poolt saadetavatel kutsekaartidel võtavad Riigikantselei, ministeeriumid ja kõik teised valitsusasutused kasutusele Eesti Vabariik 100 logo.
 • Kutsekaardi esikülje kujundus jääb muutumatuks võrreldes senisega, kuid kutsekaardi tagaküljele lisatakse kampaanialogona Eesti Vabariik 100 logo. 
 • Kutsekaardi tagaküljel kasutatakse vasakul paikneva selgitustekstiga EESTI VABARIIK logo, logo on paigutatud kaardi keskele. 30 mm kõrgune logo trükitakse fooliumtrükis (PMS 872, poolmatt). Logo keelevalikul tuleb silmas pidada sihtgruppi ning vastavalt sellele tuleb valida kas eesti- või võõrkeelse selgitustekstiga logo.

 • Kutsekaart on mõõtudega 148x105 mm ja selle trükkimisel kasutatakse katmata 300 g/m² valget paberit.

Tänukaart

Tänukaart on oluline infokandja, mille kujundus on kindlaks määratud ja seda ei tohi muuta. Juhi poolt saadetud kutsekaardil kasutatakse riigivappi ilma asutuse nimeta ja selle joondus on klassikaliselt tsentreeritud. 

 

Kujundusmall ja trükifailid 

 • Eesti Vabariigi 100. aasta (1. jaanuar kuni 31. detsember 2018) vältel juhi saadetavatel tänukaartidel võtavad Riigikantselei, ministeeriumid ja kõik teised valitsusasutused kasutusele Eesti Vabariik 100 logo.
 • Tänukaardi tagaküljel kasutatakse vasakul paikneva selgitustekstiga EESTI VABARIIK logo. Eesti Vabariik 100 logo on paigutatud kaardi keskele. 20 mm kõrgune logo trükitakse fooliumtrükis (PMS 872, poolmatt). Logo keelevalikul tuleb silmas pidada sihtgruppi ning vastavalt sellele tuleb valida kas eesti- või võõrkeelse selgitustekstiga logo.
 • Tänukaart on mõõtudega 100x70 mm ja selle trükkimisel kasutatakse katmata 300 g/m² valget paberit.

Kuulutus

Kuulutuse kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Sellel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. 

Kuulutusel on logo tavapäraselt värviline. Logo paikneb alati infokandjal valge päiskasti vasakus servas. Kasti minimaalne kõrgus on võrdne logo turvaala kõrgusega ja laius katab  terve formaadi. Logo suuruse määrab kindlaks kuulutuse sisuteksti suurus, sest asutuse nime esitähe kõrgus logos on võrdne kuulutuse sisuteksti suurtähe kõrgusega.

Näidis ja logofailid 

 • Eesti Vabariigi 100. aasta (1. jaanuar kuni 31. detsember 2018) vältel  avaldatavatel kuulutustel võtavad Riigikantselei, ministeeriumid ja kõik teised valitsusasutused soovi korral kasutusele Eesti Vabariik 100 logo.
 • Eesti Vabariik 100 logo paigutatakse kuulutuse päisesse asutuse logoga samas suuruses ning joondatakse paremale. Kuulutuse kujunduses kasutatav Eesti Vabariik 100 logo on alati ühevärviline (vaikimisi sinine PMS 285).
   
 • Trükisel kasutatakse vasakul paikneva selgitustekstiga EESTI VABARIIK logo.

Esitlus

Esitlusslaidide kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Sellel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Slaididel on soovitav kasutada logosid esimesel ja viimasel slaidil. Slaidile võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna. 

 

Kujundusmall ja logofailid

 • Kujundusmall laiformaat (.potx) »
 • Eestikeelne logo (.jpg) »
 • Ingliskeelne logo (.jpg) »
 • Eesti Vabariigi 100. aasta (1. jaanuar kuni 31. detsember 2018) vältel kasutatavatel esitlustel võtavad Riigikantselei, ministeeriumid ja kõik teised valitsusasutused soovi korral kasutusele Eesti Vabariik 100 logo.

 • Esitlustes kasutatakse sinist Eesti Vabariik 100 logo, millel on visaalist vasakul selgitav tekst. Logode keelevalikul tuleb silmas pidada sihtgruppi ning vastavalt sellele tuleb valida kas eesti- või võõrkeelse selgitustekstiga logo.
 • Logo paigutatakse esitluse esi- ja lõpuslaidi päisesse ja joondatakse üldjuhul paremale. Logode kooskasutuse puhul tagatakse logode võrdne esitlus: logod on sama suuruse ja stilisatsiooniga. Esitlusslaidil kasutatakse 2,6 cm kõrgust logo.

  Laiformaadis ja eestikeelses esitluses paikneb logo slaidi vasakust nurgast 25,1 cm ning ülaservast 1,1 cm kaugusel; ingliskeelses esitluses vastavalt 24,1 ja 1,1 cm kaugusel.
 • Eesti Vabariik 100 visuaalse identiteedi muid elemente, so kirjastiili, pildikeelt ega graafikat valitsusasutuse esitluses ei kasutata.

Trükised

Trükiste kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Sellel võib kasutada nii riigivapiga kui kolme lõviga logo, kuid eelistatud on kolme lõviga logo. Kui infokandja kujundus on värviline, kasutatakse kujunduses värvilist logo. Ühevärvilise kujundusega kandjainfokandja puhul kasutatakse ühevärvilist logo. Trükisele võib logo alla kujundusväljale paigutada teksti, pildi, mustri või ühevärvilise pinna. Trükiste standardformaadid on A4, A5, A65, A6.

 

Näidised ja logofailid 

 • Eesti Vabariigi 100. aasta (1. jaanuar kuni 31. detsember 2018) vältel välja antavatel trükistel võtavad Riigikantselei, ministeeriumid ja kõik teised valitsusasutused kasutusele Eesti Vabariik 100 logo.
 • Eesti Vabariik 100 logo paigutatakse trükise päisesse asutuse logoga samas suuruses ning joondatakse paremale. Trükiste kujunduses kasutatav Eesti Vabariik 100 logo on alati ühevärviline (vaikimisi sinine PMS 285).
 • Trükisel kasutatakse vasakul paikneva selgitustekstiga EESTI VABARIIK logo.

Meened

Meenete kujundamisel lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. Esemetel ja meenetel kasutatakse tavapäraselt värvilist kolme lõviga logo, riigivapi või riigivapiga logo kasutamine on erandlik. Kui kujundus tingib väga väikese logo kasutamise, siis kasutatakse sümbolit või Roboto Condensed kirjatüübis asutuse nimetust. Logo all paiknevat kujundusvälja üldjuhul ei täideta.

 

 • Eesti Vabariigi 100. aasta (1. jaanuar kuni 31. detsember 2018) vältel kingitavatel meenetel võtavad Riigikantselei, ministeeriumid ja kõik teised valitsusasutused soovi korral kasutusele Eesti Vabariik 100 logo.
 • Meene kujundusse logode paigutamisel lähtutakse võrdsuse põhimõttest: mõlemad logod on võrdse suurusega ja samas värvistilisatsioonis. See tähendab, et kui meenel kasutatakse ühevärvilist asutuse logo, siis peab kasutama ka ühevärvilist Eesti Vabariik 100 logo. Viimane on vaikimisi siis sinist värvi (PMS 285).
 • Meenetel on soovitatav kasutada Eesti Vabariik 100 logo koos lisaselgituseha „Sada aastat Eesti Vabariiki“. Olenevalt meene kujundusest paigutub lisatekst kas sümbolist paremale või alla.

 

Eesti Vabariik 100 visuaalne identiteet

 

 

EV100 logo lihtne geomeetria kätkeb endas numbrimaagiat- riigi sünniaastat ja iseolemise sadat aastat.  Logo autor on agentuur Identity ja see on algusest peale loodud rahvale kasutamiseks riigi juubeli tähistamisel. 

EV100 logo saavad oma kommunikatsioonis kasutada kõik, kes teevad Eesti vabariigi 100. sünnipäeva puhul kingitusi või korraldavad sündmusi, samuti nende toetajad ja ka need, kes soovivad sellest teistelegi teada anda. Logo kasutamine on tasuta, välja arvatud siis, kui logo soovitakse kasutada tulu teenimiseks.

 

Kontakt ja lisainfo

 

Gert Uiboaed

Riigikantselei sümboolikanõunik

Gert Uiboaed selgitab riigisümbolite kasutamise korda. Kui Sul tekib küsimusi valitsusasutuste visuaalse identiteedi kasutamise kohta koos Eesti Vabariik 100 visuaalse identiteediga, siis on just Gert see õige inimene, kelle poole pöörduda.

 Telefon 693 5683, 5326 8866
gert.uiboaed[at]riigikantselei[dot]ee

Kristo Mäe

EV 100 turundus- ja kommunikatsioonijuht

Kristo Mäe ülesandeks on Eesti Vabariigi 100. aastapäeva turundus- ja kommunikatsioonitegevuste koordineerimine. Kui Sul tekib küsimusi Eesti Vabariik 100 logo kasutamise kohta, siis on just Kristo see õige inimene, kelle poole pöörduda.

 Telefon 693 5593
kristo.mae[at]riigikantselei[dot]ee

 

Viimati uuendatud: 11. jaanuar 2018