Valitsusasutuste visuaalse identiteedi stiilijuhis

 

Valitsusasutuste visuaalse identiteedi stiilijuhisest leiate kõik vajalikud logod ning infokandjate kujundusreeglid, -näidised ja -mallid asutuse visuaalse kommunikatsiooni korraldamiseks. Juhis on antud Riigikantselei 10. veebruari 2014. a kirjaga "Valitsusasutuste visuaalse identiteedi rakendamine" (PDF)

Täiendavaks informatsiooniks oleme veebilehele lisanud ka taustainfo ühise visuaalse identiteedi loomise kohta ning korduma kippuvate küsimuste rubriigi enim küsimusi tekitanud teemade selgitamiseks. 

Riigikantselei on valitsusasutuste ühise visuaalse identiteedi elluviimise koordineerija. Küsimuste tekkimisel võtke ühendust Riigikantseleiga e-kirja aadressil valitsuslogo[at]riigikantselei[dot]ee või helistage:
 
Gert Uiboaed, sümboolikanõunik
693 5683

Päevakorral

Valitsusasutuste visuaalne identiteet on muutuv ning aja ja tehnoloogiaga kaasas käiv. Samuti on vajalik ühtsema tulemuse saavutamiseks ühtlustada erinevaid praktikaid.

Viimati uuendatudSiit leiad loetelu infokandjatest ja -keskkondadest, mille kujundust on uuendatud.

Eesti Vabariik 100 logo kasutus

Siit leiad täpsed reeglid Eesti Vabariik 100 logo kasutamise kohta. 

Valitsusasutused kasutavad juubeliaastal EV 100 logo oma kõige enam kasutatavatel infokandjatel. 
Loe edasi >>

Seminarid

Siit leiad infot toimunud või toimuvate visuaalse identiteedi rakendamise seminaride kohta.

  • Mõjusa esitluse loomine
  • Fotokeel

Valitsusasutuste ühine visuaalne identiteet

Valitsusasutuste visuaalne identiteet ühendab valitsusasutused üheks valitsusorganisatsiooniks. Valitsusasutuste ühine kujundusstiil hõlmab kõiki valitsusasutusi ning nende visuaalse identiteedi kandjaid. Loe veel »

Kujundusreeglid

Valitsusasutuste ühise visuaalse identiteedi ellurakendamisel on oluline, et infokandjad kujundatakse õige logokasutuse ja stiiliga. Loe veel »

Logod

Valitsusasutuste visuaalse identiteedi stiilijuhisest on võimalik otsida ja alla laadida nii riigivapiga kui ka kolme lõviga logo faile. Loe veel »

Infokandjad

Valitsusasutuste visuaalse identiteedi stiilijuhisest on võimalik otsida ja alla laadida infokandjate kujundusmalle kui ka kujundusnäidiseid. Loe veel »

Kasutajale

Valitsusasutuste visuaalse identiteedi stiilijuhise kasutajarubriigis on rakendusmaterjalid valitsusasutuste ühise visuaalse identiteedi rakendajatele. Loe veel »

Küsimused ja vastused

Valitsusasutuste visuaalse identiteedi stiilijuhisest saab lugeda sagedasti küsitud küsimusi ning nende küsimuste vastuseid. Loe veel »

Taust

Valitsusasutuste visuaalse identiteedi stiilijuhise taustarubriigist saab lugeda, milline oli valitsusasutuste visuaalne kommunikatsioon enne ühise visuaalse keele kasutuselevõttu. Loe veel »

 

Viimati uuendatud: 30. oktoober 2019