Sa oled siin

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Valitsuse kommunikatsioonibüroo on Riigikantselei struktuuriüksus, mis korraldab Vabariigi Valitsuse ja peaministri avalikke suhteid ja Euroopa Liiduga seotud riigisisest teavitustegevust, koordineerib valitsuskommunikatsiooni, avalikkuse hädaolukorras teavitamise arendamist ning korraldab riigisümboolikaga seonduvat.

 
 

urma-profile

Urmas Seaver

valitsuskommunikatsiooni direktor

Urmas juhib valitsuse kommunikatsioonibüroo tegevust ning vastutab valitsuskommunikatsiooni sujuva toimimise eest. Urmas informeerib avalikkust valitsuse ja peaministri tegevusest ning nõustab peaministrit kommunikatsiooni alal.

 Telefon: 693 5719, 503 9907
urmas.seaver[at]riigikantselei[dot]ee

 

Liis Velsker

Liis Velsker

meedianõunik
 

Liis informeerib avalikkust valitsuse ja peaministri tegevusest. Ta kajastab olulisemaid sündmusi peaministri ja valitsuse töös. Liisi poole võib pöörduda kõigis valitsuse tegevust puudutavates küsimustes.

 Telefon:  693 5725,  525 7136
liis.velsker[at]riigikantselei[dot]ee

 

Jevgenia Värä

Jevgenia Värä

meedianõunik
 

Jevgenia ülesanneteks on peaministi ja valitsuse nõustamine venekeelse meedia osas, samuti koostöö venekeelsete ajakirjanikega, nende briifimine ja pressikonverentside korraldamine.

 Telefon:  693 5706, 525 4377
jevgenia.vara[at]riigikantselei[dot]ee

 

Liisi Poll

Liisi Poll

valitsuse meedianõunik 

Liisi korraldab meediasuhtlust peaministri välisvisiitidel ja väliskülaliste vastu võtmisel. Samuti on ta kontaktiks välisajakirjanikele. Liisi poole võib pöörduda peaministri ja valitsuse välissuhtlust puudutavates küsimustes.

 Telefon: 5783 1881
liisi.poll[at]riigikantselei[dot]ee

 

Argo Kerb

Argo Kerb

valitsuskommunikatsiooni nõunik

Argo peamisteks ülesanneteks on ministeeriumide kommunikatsiooniüksuste nõustamine valitsuskommunikatsiooni küsimustes ning koostöös nendega valitsuse eesmärkide ja tegevusprogrammi kommunikatsiooni planeerimine. Samuti vastutab ta valitsuskommunikatsiooni ja ministeeriumidevahelise koostöö arendamise ning selleks vajalike uuringute ja koolituste korraldamise eest.

 Telefon: 693 5957, 5396 3771
argo.kerb[at]riigikantselei[dot]ee

 

Maria Murakas

Maria Murakas

valitsuse meedianõunik
 

Maria korraldab valitsuse istungi kommunikatsiooni ja valmistab ette kabinetinõupidamiste teavitust. Tema põhiülesandeks on koostöös ministeeriumidega koostada avalikkusele selges ja arusaadavas keeles valitsuse otsuste sisukokkuvõtteid. Samuti tegeleb ta valitsuse tegevuskava kommunikatsiooniga.

 Telefon:  693 5729,  521 9572
maria.murakas[at]riigikantselei[dot]ee

 

Mariann Sudakov

Mariann Sudakov

valitsuse meedianõunik 

Marianni peamised tööülesanded on Euroopa Liidu teemalise kommunikatsiooni koordineerimine ning strateegiliste sõnumite ja kommunikatsioonitegevuste väljatöötamine koostöös ministeeriumidega.

 Telefon: 521 6821
mariann.sudakov[at]riigikantselei[dot]ee

 

gert-profile

Gert Uiboaed

sümboolikanõunik

Gert Uiboaed tegeleb Eesti lipu ja riigivapi kasutamise korra selgitamise ja tutvustamisega, samuti vastutab valitsusasutuste visuaalse kommunikatsiooni ühtsuse ja riiklike tähtpäevade tähistamise eest. Kui pakub huvi Eesti lipp või vapp ja nende kasutamise hea tava, või on vaja riigiasutuste, maakondade, linnade ja valdade vappe või lippe, siis on Gert õige inimene, kelle poole pöörduda.

 Telefon: 693 5683, 5326 8866
gert.uiboaed[at]riigikantselei[dot]ee

 

Hannes Krause

Hannes Krause

strateegilise kommunikatsiooni juht

Hannes koordineerib koostöös julgeolekuga seotud riigiasutustega valitsuse välis- ja julgeolekupoliitika kommunikatsiooni. Vajadusel nõustab ta peaministrit julgeolekualaste päringute vastamisel.

 Telefon: 693 5299
hannes.krause[at]riigikantselei[dot]ee

 

Kübe Rahkema

Kübe Rahkema

konsultant

Kübe tegeleb valitsuse veebi toimetamise ja uuendamisega ning valitsuse ja peaministri pressikonverentside korraldamisega. Lisaks tegeleb ta Stenbocki maja tutvustamisega külalistele ning büroo asjaajamise ja külaliste vastuvõtmisega.
 

 Telefon:  693 5710
kybe.rahkema[at]riigikantselei[dot]ee

 

Jürgen Randma

Jürgen Randma

kommunikatsioonispetsialist
 

Jürgeni peamised tööülesanded on siseriiklik meediatöö ja valitsuskommunikatsiooni korraldamine sotsiaalmeedias. Jürgen tegeleb ka valitsuse ja peaministri olulisemate sündmuste kajastamisega, pressikonverentside korraldamise ning veebi arendamisega. 

 Telefon:  693 5744
 jurgen.randma[at]riigikantselei[dot]ee

 

 

Viimati uuendatud: 12. september 2019