Sa oled siin

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Valitsuse kommunikatsioonibüroo on Riigikantselei struktuuriüksus, mis korraldab Vabariigi Valitsuse ja peaministri avalikke suhteid ja Euroopa Liiduga seotud riigisisest teavitustegevust, koordineerib valitsuskommunikatsiooni, avalikkuse hädaolukorras teavitamise arendamist ning korraldab riigisümboolikaga seonduvat.

 
 

urma-profile

Urmas Seaver

valitsuskommunikatsiooni direktor

Urmas juhib valitsuse kommunikatsioonibüroo tegevust ning vastutab valitsuskommunikatsiooni sujuva toimimise eest. Urmas informeerib avalikkust valitsuse ja peaministri tegevusest ning nõustab peaministrit kommunikatsiooni alal.

 Telefon: 693 5719
urmas.seaver[at]riigikantselei[dot]ee

 

ave-profile

Ave Tampere

valitsuse meedianõunik 

Ave informeerib avalikkust valitsuse ja peaministri tegevusest. Ta kajastab olulisemaid sündmusi peaministri ja valitsuse töös ning annab eelinfot valitsuse istungite kohta. Igal neljapäeval edastab Ave uudiseid otse istungilt. Lisaks hoolitseb Ave välisajakirjanikega kontaktide hoidmise eest. Ave poole võib pöörduda kõigis valitsuse tegevust puudutavates küsimustes.

 Telefon: 693 5725, 5688 4345
ave.tampere[at]riigikantselei[dot]ee

 

kateriin-profile

Kateriin Pajumägi

valitsuse meedianõunik

Kateriin korraldab valitsuse istungi kommunikatsiooni ja valmistab ette kabinetinõupidamiste teavitust.
Tema põhiülesandeks on koostöös ministeeriumidega koostada avalikkusele selges ja arusaadavas keeles valitsuse otsuste sisukokkuvõtteid. Samuti tegeleb ta valitsuse tegevuskava kommunikatsiooniga.

 Telefon: 693 5729, 5649 8580
kateriin.pajumagi[at]riigikantselei[dot]ee

 

 

gert-profile

Gert Uiboaed

sümboolikanõunik

Gert Uiboaed tegeleb Eesti lipu ja riigivapi kasutamise korra selgitamise ja tutvustamisega, samuti vastutab valitsusasutuste visuaalse kommunikatsiooni ühtsuse ja riiklike tähtpäevade tähistamise eest. Kui pakub huvi Eesti lipp või vapp ja nende kasutamise hea tava, või on vaja riigiasutuste, maakondade, linnade ja valdade vappe või lippe, siis on Gert õige inimene, kelle poole pöörduda.

 Telefon: 693 5683, 5326 8866
gert.uiboaed[at]riigikantselei[dot]ee

 

Liisa Toots

Liisa Toots

konsultant

Liisa tegeleb valitsuse veebi toimetamise ja uuendamisega ning valitsuse ja peaministri pressikonverentside korraldamisega. Lisaks tegeleb valitsuse istungi kommunikatsiooniga, meediapäringutega ning Riigikantselei ürituste ja peaministri kohtumiste jäädvustamisega ning valitsuse fotopanga haldamisega. Samuti tegeleb Liisa büroo asjaajamisega.
 

 Telefon: 693 5710, 5342 4541
liisa.toots[at]riigikantselei[dot]ee

 

päivi-profile

Päivi Marjaana Tampere

nõunik

Päivi peamiseks ülesandeks on valitsuse eesmärkide ja tegevuskava kommunikatsooni planeerimine koostöös ministeeriumide kommunikatsiooniüksustega. Lisaks osaleb Päivi Euroopa Liidu teavituse planeerimises - sealhulgas Eesti EL eesistumine - ning hoolitseb strateegilise kommunikatsiooni planeerimiseks vajalike uuringute ja analüüside tellimise eest.

 Telefon: 693 5952
paivi.tampere[at]riigikantselei[dot]ee

 

liis-profile

Liis Lipre-Järma

nõunik

Liis koordineerib koostöös julgeolekuga seotud riigiasutustega valitsuse välis- ja julgeolekupoliitika kommunikatsiooni. Vajadusel nõustab ta peaministrit julgeolekualaste päringute vastamisel.

 Telefon: 693 5299, 5697 8708
liis.lipre-jarma[at]riigikantselei[dot]ee

 

päivi-profile

Aleksei Günter

nõunik

 
Aleksei ülesanne on meedia monitoorimine ja analüüs, samuti partnerametkondade monitooringu koordineerimine ja monitooringuraportite koostamine.

 Telefon: 693 5565
aleksei.gunter[at]riigikantselei[dot]ee

 

Jürgen Randma

Jürgen Randma

Konsultant
 

Jürgeni peamised tööülesanded on siseriiklik meediatöö ja valitsuskommunikatsiooni korraldamine sotsiaalmeedias. Jürgen tegeleb ka valitsuse ja peaministri pressikonverentside korraldamisega ning peaministri kohtumiste jäädvustamisega. 

 Telefon:  693 5744
 jurgen.randma[at]riigikantselei[dot]ee

 

Viimati uuendatud: 24. mai 2017