Minister

Kaia Iva

Ministri ülesanne Ametiaeg
sotsiaalkaitseminister 23.11.2016 - 29.04.2019