Minister

Lui Olesk

Ministri ülesanne Ametiaeg
siseminister, töö- ja hoolekandeminister 26.10.1920 - 25.01.1921
kohtuminister 09.10.1919 - 18.11.1919