Minister

Konstantin Konik

Ministri ülesanne Ametiaeg
haridus- ja sotsiaalminister, riigivanema asetäitja alates 18.05.1933 18.05.1933 - 21.10.1933