Minister

Karl Ast (Rumor)

Ministri ülesanne Ametiaeg
portfellita minister 16.12.1924 - 15.12.1925
töö- ja hoolekandeministri kohusetäitja 23.12.1918 - 09.05.1919