Minister

Karl-Johannes Soonberg (Soonpää)

Ministri ülesanne Ametiaeg
põllutööminister 04.12.1928 - 09.07.1929
töö- ja hoolekandeminister 09.12.1927 - 04.12.1928