Minister

Johan Reinhold (Raid)

Ministri ülesanne Ametiaeg
kohtu- ja siseminister 20.11.1931 - 19.02.1932