Minister

Jaan Masing

Ministri ülesanne Ametiaeg
töö- ja hoolekandeminister 04.03.1927 - 09.12.1927