Minister

Enn Sarap

Ministri ülesanne Ametiaeg
üleminekuvalitsuse transpordi- ja sideminister 30.01.1992 - 22.10.1992