Minister

Anton Palvadre

Ministri ülesanne Ametiaeg
töö- ja hoolekandeminister 18.11.1919 - 28.07.1920
töö- ja hoolekandeminister 09.05.1919 - 18.11.1919