Minister

Aksel Treimann

Ministri ülesanne Ametiaeg
üleminekuvalitsuse tööstus- ja energeetikaminister 30.01.1992 - 22.10.1992