Varasemad valitsused

Valitsus 06.04.2011 - 26.03.2014

Päevad ametis: 1086

Eesti Reformierakond, Isamaa ja Res Publica Liit

Valitsusliidu programm

Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2011-2015 täitmisest (aprill 2011- märts 2014)

Ametivanne

Valitsuse number 46
Role Name
riigivanem Jaan Teemant
peaminister Andrus Ansip
riigivanem Konstantin Päts
peaminister, siseminister Konstantin Päts
peaminister Tiit Vähi
peaministri asetäitja, põllutööminister ja sõjaministri kohusetäitja Tõnis Kint (01.03.1964-23.12.1970)
riigivanem Jaan Tõnisson
peaminister, sõjaminister Otto Strandman
peaminister Mart Laar
üleminekuvalitsuse esimees (peaminister) Edgar Savisaar
riigivanem Juhan (Johann, Johannes) Kukk
peaminister Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund)
peaminister Tiit Vähi
riigivanem Jüri Jaakson
peaminister Mart Laar
peaminister Mart Siimann
peaminister Jüri Uluots
riigivanem August Rei
riigivanem Konstantin Päts
riigivanem Otto Strandman
peaminister, sõjaminister Konstantin Päts
peaminister Taavi Rõivas
peaminister Juhan Parts
riigivanem kuni 24.01.1934, peaminister riigivanema ülesannetes 24.01.1934-03.09.1937, riigihoidja 03.09.1937-24.04.1938 Konstantin Päts
riigivanem Jaan Teemant
riigivanem Konstantin Päts
ministrite nõukogu esimees, siseminister, kaubandus- ja tööstusminister Konstantin Päts
riigivanem Jaan Tõnisson
peaminister, kaubandus-tööstusministri kohusetäitja alates 17.04.1920 Jaan Tõnisson
riigivanem Konstantin Päts
riigivanem Jaan Teemant
peaminister Jaan Tõnisson
peaminister Andrus Ansip
peaministri asetäitja ja siseminister Johannes Sikkar (12.01.1953-22.08.1960)
peaminister Andrus Ansip
peaministri asetäitja ja sõjaminister (kuni 03.04.1973, hiljem portfellita minister) Heinrich Mark (08.05.1971-01.03.1990)
riigivanem Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund)
peaminister ja sõjaminister 26.10.20-20.12.20, riigivanem alates 20.12.20, sõjaminister, välisministri kt. alates 14.01.21 Ants Piip
peaminister Siim Kallas
peaministri asetäitja, siseminister Otto Tief
riigivanem Jaan Teemant
peaminister Taavi Rõivas
peaminister Andres Tarand
peaministri asetäitja, välisminister ja kohtuministri kohusetäitja Aleksander Warma (01.01.1962-30.03.1963)
riigivanem Friedrich Karl Akel
peaminister Ado Birk
peaminister Jüri Ratas
valitsuse esimees (peaminister) Tiit Vähi
peaministri asetäitja Enno Penno (01.03.1990-07.10.1992)
peaminister Jüri Ratas
kaitseminister Andrus Öövel
majandus- ja kommunikatsiooniminister Andrus Ansip (13.09.2004-13.04.2005)
keskkonnaminister Villu Reiljan (13.04.2005-08.10.2006)
välisminister ja kohtuministri kohusetäitja, haridusministri ja sotsiaalministri ülesannete täitja alates 14.01.1953 Aleksander Warma
siseminister, peaministri asetäitja alates 27.08.1934 Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund) (25.08.1934-09.05.1938)
välisminister, riigivanema asetäitja alates 26.02.1931 Jaan Tõnisson
siseminister Heinrich Laretei (23.07.1926-12.11.1926)
teedeminister Karl Ipsberg (02.08.1923-14.11.1923)
põllutööminister Theodor Pool
rootsi rahvusminister Hans Pöhl (11.12.1918-09.05.1919)
kultuuriminister Tõnis Lukas
minister Jaak Allik
üleminekuvalitsuse kultuuriminister Märt Kubo
finantsminister Peeter Luksep
minister Andra Veidemann (09.12.1996-17.03.1997)
kaitseminister Jüri Luik
kohtuminister Albert Assor
kohtuminister Otto Tief
siseminister, sõjaministri kohusetäitja 18.10.1924-11.11.1924 ja 26.11.1924-16.12.1924 Theodor Rõuk
kohtuminister, peaministri kohusetäitja 03.08.1920-26.10.1922 Jüri Jaakson
kaubandus-tööstusministri kohusetäitja August Janson
põllumajandusminister Jaan Leetsaar
üleminekuvalitsuse siseminister Olev Laanjärv (17.04.1990-30.01.1992)
peaministri asetäitja abi ja siseminister Aksel Mark
regionaalminister Siim Valmar Kiisler
majandusminister Andres Lipstok (06.11.1995-30.11.1996)
siseminister Toomas Varek (10.02.2003-10.04.2003)
sõjaminister Nikolai Reek
teedeminister Leopold Johannes Johanson
kaubandus-tööstusminister Johan Holberg
välisminister Ado (Aadu) Birk (23.10.1925-15.12.1925)
haridusminister Jüri Annusson
kaubandus-tööstusminister ja teedeminister Nikolai Köstner
välisminister Jaan (Ivan) Poska
justiitsminister Kaido Kama (22.10.1992-23.05.1994)
üleminekuvalitsuse keskkonnaminister Toomas Frey (11.04.1990-13.02.1991)
portfellita minister Jaan Timusk (03.04.1973-20.06.1990)
siseminister Jüri Mõis (25.03.1999-05.11.1999)
regionaalminister Jaan Õunapuu
regionaalminister Siim Valmar Kiisler (23.01.2008-06.04.2011)
portfellita minister ja sotsiaalministri kohusetäitja Ivar Grünthal (01.01.1962-01.03.1964)
minister Ants (Hans) Oidermaa (Oidermann) (24.01.1939-12.10.1939)
välisminister Friedrich Karl Akel (04.03.1927-11.11.1927)
haridusminister Aleksander Veidermann (Veiderma) (02.08.1923-19.02.1924)
välisminister Ado (Aadu) Birk
kaubandus- ja tööstusministri kohusetäitja Voldemar Puhk (16.12.1918-27.01.1919)
Rahandusminister Maris Lauri (03.11.2014-09.04.2015)
kaitseminister Andrus Öövel
välisminister Trivimi Velliste (22.10.1992-07.01.1994)
üleminekuvalitsuse sideminister Toomas Sõmera (25.04.1990-20.06.1991)
majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts
teede- ja sideminister Raivo Vare
haridus- ja teadusminister (haridusminister) Mailis Rand (Reps)
minister (määramine tühistatud 24.06.1949) Johannes Nyman (27.10.1945-01.12.1945)
välisminister Ants (Anton, Hans) Piip
sõjaminister Mihkel Juhkam
teedeminister Oskar Amberg
sõjaminister Jaan Soots
rahaminister Juhan (Johann, Johannes) Kukk
minister ilma portfellita Jaan Tõnisson
välisminister Jüri Luik
üleminekuvalitsuse transpordi- ja sideminister Enn Sarap
põllutööminister Elmar Järvesoo
kaitseminister Urmas Reinsalu (14.05.2012-26.03.2014)
rahandusminister Mart Opmann
rahandusminister Tõnis Palts (10.04.2003-05.10.2003)
siseminister Kalle Laanet
haridusminister Arnold Susi
teedeminister Otto Sternbeck (21.10.1933-26.08.1937)
kohtu- ja siseminister Tõnis Kalbus (09.07.1929-12.04.1930)
haridusminister Jaan Lattik
põllutööminister Bernhard Rostfeld (Roostfelt)
välisminister Karl (Kaarel) Robert Pusta
riigihalduse minister Jaak Aab
kultuuri- ja haridusminister Peeter Olesk
üleminekuvalitsuse rahandusminister Rein Miller
portfellita minister Ants Pallop
põllumajandusminister Ivari Padar
sotsiaalminister Oskar Kask
põllutööminister Oskar Köster
siseminister, riigivanema asetäitja alates 13.04.1927 Jaan Hünerson
rahaminister, kaubandus-tööstusministri kohusetäitja 09.04.1924-13.05.1924 Karl (Kaarel) August Baars (01.04.1924-14.05.1924)
rahaminister Tõnis Vares
kohtuminister Jüri Jaakson
siseminister Hanno Pevkur
siseminister Lagle Parek (22.10.1992-27.11.1993)
üleminekuvalitsuse minister Endel Lippmaa (11.04.1990-29.11.1991)
põllutööminister ja sõjaministri kohusetäitja, alates 02.04.1963 peaministri ajutine asetäitja Tõnis Kint (01.01.1962-01.03.1964)
majandusminister Oskar Lõvi (10.09.1956-01.01.1962)
kohtu- ja siseminister kuni 01.04.1934, kohtuminister alates 01.04.1934, siseministri kohusetäitja 01.04.1934-25.08.1934 Johan Müller (21.10.1933-09.05.1938)
põllutööminister kuni 20.11.1931, majandusminister alates 20.11.1931 August Jürima (Jürman(n)) (20.11.1931-19.02.1932)
sõjaminister, riigivanema asetäitja alates 25.08.1926, siseministri kohusetäitja alates 12.11.1926 Jaan Soots
rahaminister, riigivanema asetäitja alates 29.08.1923 Georg Vestel (Westel)
haridusminister Nikolai Kann
töö- ja hoolekandeministri kohusetäitja Karl Ast (Rumor) (23.12.1918-09.05.1919)
Majandus- ja taristuminister Urve Palo (02.07.2014-09.04.2015)
haridus- ja teadusminister Mailis Reps (Rand)
siseminister Tiit Vähi (11.10.1995-06.11.1995)
üleminekuvalitsuse haridusminister Rein Loik
kohtuminister Aino Lepik von Wiren
sotsiaalminister Tiiu Aro (02.12.1996-17.03.1997)
minister Eldar Efendijev
välisminister Ants (Anton, Hans) Piip
põllutööminister Oskar Köster
välisminister Hans Rebane
haridusminister Hugo-Bernhard Rahamägi
rahaminister, kohtuministri kohusetäitja 14.01.1921-25.01.1921 Karl (Kaarel) August Baars
töö- ja hoolekandeminister Anton Palvadre
keskkonnaminister Andres Tarand
üleminekuvalitsuse materiaalsete ressursside minister Aleksander Sikkal (17.04.1990-31.12.1991)
kultuuriminister Rein Lang (06.04.2011-04.12.2013)
teede- ja sideminister Toivo Jürgenson
kaitseminister Jaak Jõerüüt (22.11.2004-13.04.2005)
justiitsminister Rein Lang
siseminister Jüri Pihl (05.04.2007-21.05.2009)
kaitseminister Andrus Öövel
kultuuriminister Signe Kivi (28.01.2002-29.08.2002)
sõjaminister Johan Holberg (18.09.1944-20.09.1944)
kaitseminister Aleksander Tõnisson
põllutööminister August Kerem
töö- ja hoolekandeminister Christjan Kaarna (16.12.1921-20.10.1922)
sõjaminister Andres Larka
portfellita minister Olev Olesk (17.03.1986-20.06.1990)
justiitsminister Rein Lang
välisminister Raul Mälk (14.10.1998-25.03.1999)
regionaalminister Jaan Õunapuu (13.04.2004-13.04.2005)
sotsiaalminister Voldemar Sumberg
kohtu- ja siseminister Vladimir Rooberg (Roopere) (18.05.1933-03.10.1933)
teedeminister August Jürima (Jürman(n))
rahaminister, kaubandus tööstusministri kohusetäitja 16.12.1925-12.01.1926 Leo Sepp
sõjaminister August Hanko
põllutöö- ja toitlusminister Jaan Raamot (12.11.1918-16.11.1918)
väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo (16.05.2019-...)
põllumajandusminister Aldo Tamm
üleminekuvalitsuse välisminister Jaan Manitski (06.04.1992-22.10.1992)
kohtuminister August Kärsna (08.05.1971-08.02.1987)
keskkonnaminister Villu Reiljan
majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonen (10.04.2003-12.09.2004)
kultuuriminister Raivo Palmaru
portfellita minister Aksel Mark (10.09.1956-01.01.1962)
sotsiaalminister Oskar Kask (16.03.1936-09.05.1938)
teedeminister Aleksander Oinas
töö- ja hoolekandeminister Otto Tief
haridusminister Aleksander Veidermann (Veiderma)
toitlustusminister Gustav Viard
vene rahvusminister Aleksei Sorokin (28.02.1919-09.05.1919)
maaeluminister Mart Järvik
minister Endel Lippmaa
üleminekuvalitsuse majandusminister Heido Vitsur (30.01.1992-08.06.1992)
siseminister Aksel Mark
minister Endel Lippmaa (06.11.1995-06.08.1996)
keskkonnaminister Heiki Kranich
sõjaminister Paul Lill
haridus- ja sotsiaalminister Jaan Hünerson
sõjaminister Nikolai Reek
töö- ja hoolekandeminister Christjan Kaarna
sõjaminister Aleksander Tõnisson
välisministri kohusetäitja Jaan Tõnisson (06.06.1919-29.07.1919)
rahandusminister Andres Lipstok (28.06.1994-08.11.1994)
üleminekuvalitsuse sotsiaalhooldusminister Siiri Oviir (25.04.1990-30.01.1992)
sotsiaalminister Ivar Grünthal
siseminister Ken-Marti Vaher
põllumajandusminister Ilmar Mändmets
siseminister Ain Seppik (28.01.2002-03.02.2003)
majandusminister Leo Sepp
haridus- ja sotsiaalminister Jaan Hünerson
põllutööminister Oskar Köster
välisminister, riigivanema asetäitja alates 22.12.1924 Karl (Kaarel) Robert Pusta (16.12.1924-05.10.1925)
välisminister, kohtuminister Otto Strandman (26.10.1920-14.01.1921)
põllutöö- ja toitlusminister Theodor Pool
teedeminister Ferdinand Peterson (Petersen)
kaitseminister Enn Tupp (29.06.1994-08.11.1994)
üleminekuvalitsuse kultuuriminister Lepo Sumera (10.04.1990-30.01.1992)
teedeminister Mihkel Mathiesen (05.06.1985-20.06.1990)
haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo
sotsiaalminister Eiki Nestor
minister Paul-Eerik Rummo
minister Urve Palo (05.04.2007-21.05.2009)
portfellita minister Peeter Panksep (01.01.1962-01.03.1964)
haridus- ja sotsiaalminister Jaan Piiskar
teedeminister August Kerem
kohtuminister, haridusministri kohusetäitja alates 19.02.1924 Rudolf Gabrel (12.10.1923-26.03.1924)
teedeminister Aleksander Bürger (Pürge)
põllutööminister Otto Strandman
välisminister Keit Pentus-Rosimannus (17.11.2014-09.04.2015)
keskkonnaminister Villu Reiljan
teede- ja sideminister Andi Meister
üleminekuvalitsuse tööstus- ja energeetikaminister Jaak Tamm (25.04.1990-12.12.1991)
põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder
justiitsminister Märt Rask
minister (määramine tühistatud 24.06.1949) Artur Ekbaum (27.10.1945-01.12.1945)
teedeminister Oskar Köster
rahaminister ja kaubandus-tööstusminister Aleksander Oinas
kaubandus- ja tööstusminister, tööministri kohusetäitja 27.04.1921-18.11.1921, teedeministri kohusetäitja 26.01.1921-18.11.1921 Juhan (Johann, Johannes) Kukk (25.01.1921-18.11.1921)
siseminister Aleksander Hellat
teedeminister Ferdinand Peterson (Petersen)
minister Arvo Niitenberg
üleminekuvalitsuse tööstus- ja energeetikaminister Aksel Treimann
finantsminister Ervin Jüri Nõmmera (24.08.1977-20.06.1990)
kultuuriminister Urve Tiidus (04.12.2013-26.03.2014)
siseminister Olari Taal (29.01.1998-25.03.1999)
siseminister Margus Leivo
sotsiaalminister Jaak Aab
kohtuminister Johannes Klesment
põllutööminister Artur Tupits (11.09.1937-09.05.1938)
kaitseminister Oskar Köster
kohtuminister Tõnis Kalbus
siseminister Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund) (07.04.1923-02.08.1923)
teedeminister Aleksander Bürger (Pürge)
haridusminister Peeter Siegfried Põld
rahandusminister Martin Helme
justiitsminister Jüri Adams
üleminekuvalitsuse siseminister Robert Närska
teedeminister Jaan Timusk
kultuuri- ja haridusminister Peeter Kreizberg
rahandusminister Siim Kallas
välisminister Karl Selter
välisminister, riigivanema asetäitja alates 19.02.1932 Jaan Tõnisson
töö- ja hoolekandeminister Jaan Masing
sõjaminister Hans Kurvits (11.11.1924-26.11.1924)
siseminister Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund)
tööstus- ja kaubandusminister (kohusetäitja 27.01.1919-11.03.1919) August Janson (12.03.1919-09.05.1919)
tervise- ja tööminister Urmas Kruuse (02.07.2014-09.04.2015)
sotsiaalminister Toomas Vilosius (21.09.1994-08.11.1994)
üleminekuvalitsuse minister Artur Kuznetsov (24.04.1990-29.11.1991)
siseminister Aksel Mark (01.01.1962-01.03.1964)
kaitseminister Margus Hanson (10.04.2003-22.11.2004)
kaitseminister Jürgen Ligi (10.10.2005-05.04.2007)
majandusminister ja teedeministri kohusetäitja Mihkel Truusööt (12.01.1953-10.09.1956)
kaitseminister Paul Lill (21.10.1933-09.05.1938)
majandusminister Mihkel Pung (12.02.1931-20.11.1931)
kaubandus-tööstusminister Karl-Ferdinand Kornel
siseminister, kohtuministri kohusetäitja 03.08.1923-12.10.1923, sõjaministri kohusetäitja alates 19.02.1924 Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund)
kohtuminister Jüri Jaakson
töö- ja hoolekandeminister (kuni 23.12.1918), peaministri asetäitja (kuni 24.01.1919) August Rei (27.11.1918-24.01.1919)
sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt (02.07.2014-09.04.2015)
kaitseminister Jüri Luik
siseminister Edgar Savisaar (17.04.1995-10.10.1995)
üleminekuvalitsuse justiitsminister Märt Rask
sõjaminister Jüri Toomepuu
sotsiaalminister Toomas Vilosius (06.11.1995-01.12.1996)
teedeminister Nikolai Viitak
välisminister Mihkel Pung
teedeminister, riigivanema asetäitja alates 14.12.1927 August Kerem
kohtuminister, rahaministri kohusetäitja 27-03.1924-01.04.1924, välisministri kohusetäitja 15.05.1924-21.06.1924 Rudolf Gabrel
siseminister, töö- ja hoolekandeminister Lui Olesk
välisministri kohusetäitja Anton (Ants, Hans) Piip (09.10.1919-18.11.1919)
põllumajandusminister Ivari Padar (07.04.2014-09.04.2015)
majandusminister Toivo Jürgenson (12.01.1994-08.11.1994)
üleminekuvalitsuse põllumajandusminister Harry Õunapuu (13.02.1991-30.01.1992)
haridusminister Elmar Järvesoo
majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts
keskkonnaminister Villu Reiljan
majandus- ja kommunikatsiooniminister (majandusminister ning teede- ja sideminister) Liina Tõnisson
majandusminister August Jürima (Jürman(n))
haridusminister Alfred Julius Mõttus
rahaminister, kaubandus-tööstusministri kohusetäitja alates 17.12.1924 Leo Sepp
välisminister, teedeministri kt. 26.01.1921-16.12.1921, kaubandus-, tööstus- ja tööministri kt. 23.11.1921-16.12.1921 Anton (Ants, Hans) Piip (25.01.1921-20.10.1922)
haridusminister Johannes Kartau
põllutöö- ja toitlusminister Jaan Raamot
minister 12.10.1993-27.06.1994, kultuuri- ja haridusminister 27.06.1994-8.11.1994 Peeter Olesk (12.10.1993-08.11.1994)
üleminekuvalitsuse haridusminister Rein Loik (11.04.1990-30.01.1992)
portfellita minister Ivar Paljak (05.06.1985-20.06.1990)
kaitseminister Jaak Aaviksoo
välisminister Toomas Hendrik Ilves (17.03.1997-14.10.1998)
minister Paul-Eerik Rummo
välisminister August Rei (18.09.1944-09.01.1945)
kaitseminister August Kerem
siseminister, riigivanema asetäitja alates 21.12.1925 Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund)
kaubandus- ja tööstusminister Nikolai Köstner (18.11.1919-17.04.1920)
rahaminister, siseministri asetäitja Juhan (Johann, Johannes) Kukk
rahandusminister Andres Lipstok
üleminekuvalitsuse välisminister Lennart Meri (30.01.1992-24.03.1992)
sõjaminister Avdy Andresson (03.04.1973-20.06.1990)
kultuuriminister Jaak Allik
põllumajandusminister Ester Tuiksoo (05.04.2004-13.04.2005)
majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar
portfellita minister Arvo Horm (10.09.1956-01.01.1962)
välisminister Friedrich Karl Akel (02.06.1936-09.05.1938)
välisminister Friedrich Karl Akel
kohtuminister Jaak Reichmann (21.11.1922-17.01.1923)
rahaminister Tõnis Vares
täievoliline minister välismaal Jaan Tõnisson
majandus- ja taristuminister Taavi Aas
minister Ants Leemets
üleminekuvalitsuse kaubandusminister Andres Tamm (06.05.1992-22.10.1992)
sotsiaalminister, haridusministri kohusetäitja alates 23.02.1992 Ivar Paljak
minister Tiit Kubri
kultuuriminister Signe Kivi
majandusminister Leo Sepp
kohtu- ja siseminister Ado Anderkopp
kaubandus-tööstusminister Karl-Ferdinand Kornel
välisminister Karl (Kaarel) Robert Pusta (06.06.1924-16.12.1924)
kaubandus- ja tööstusminister Oskar Johannes Wirkhaus (Virkhaus) (30.07.1920-09.11.1920)
kaitseminister Sven Mikser
rahandusminister Heiki Kranich (12.01.1994-21.06.1994)
üleminekuvalitsuse tervishoiuminister Andres Ellamaa (10.04.1990-30.01.1992)
välisminister August Koern
rahandusminister Mart Opmann
sotsiaalminister Siiri Oviir
põllutööminister Artur Tupits
kohtu- ja siseminister Ado Anderkopp
rahaminister Anton Teetsov
portfellita minister Karl Ast (Rumor)
kaubandus-, tööstus- ja teedeminister Juhan (Johann, Johannes) Kukk
rahaminister Juhan (Johann, Johannes) Kukk
kaitseminister Indrek Kannik (12.01.1994-23.05.1994)
üleminekuvalitsuse majandusminister Jaak Leimann (11.04.1990-30.01.1992)
teedeminister Juhan (Johan) Käis (08.05.1971-12.11.1984)
justiitsminister Kristen Michal (06.04.2011-10.12.2012)
välisminister Toomas Hendrik Ilves
regionaalminister Vallo Reimaa (05.04.2007-22.01.2008)
teedeminister ja haridusministri kohusetäitja Enno Penno (01.01.1962-01.03.1964)
kohtu- ja siseminister Johan Reinhold (Raid) (20.11.1931-19.02.1932)
sõjaminister Ado Anderkopp (02.08.1923-19.02.1924)
kaubandus-tööstusministri ajutine kohusetäitja kaubanduse alal Max Hurt (05.10.1920-26.10.1920)
toitlusminister Jaan Raamot (27.11.1918-27.01.1919)
keskkonnaminister Mati Raidma (17.11.2014-09.04.2015)
majandusminister Liina Tõnisson
energeetikaminister Arvo Niitenberg
üleminekuvalitsuse ehitusminister Gennadi Golubkov (11.04.1990-30.01.1992)
rahandusminister Jürgen Ligi (04.06.2009-06.04.2011)
haridusminister Rein Loik (02.12.1996-17.03.1997)
kaitseminister Sven Mikser
portfellita minister Artur Terras (20.04.1952-12.01.1953)
põllutööminister Karl-Johannes Soonberg (Soonpää)
haridusminister Hugo-Bernhard Rahamägi
põllutööminister, toitlusministri kohusetäitja alates 26.01.1921, teedeministri kohusetäitja 23.11.1921-16.12.1921 Bernhard Aleksander Rostfeld (Roostfelt)
töö- ja hoolekandeminister Anton Palvadre
minister Eiki Nestor
üleminekuvalitsuse ehitusminister Jaan Kabin (18.06.1992-22.10.1992)
siseminister Aksel Mark
siseminister Robert Lepikson (05.05.1997-28.01.1998)
sotsiaalminister Marko Pomerants
välisminister Urmas Paet
kaubandus- ja tööstusminister Rudolf Penno (18.09.1944-25.11.1951)
majandusminister Johannes-Friedrich Zimmermann
sõjaminister Jaan Soots
töö- ja hoolekandeminister Christjan Kaarna
kohtuminister, peaministri asetäitja Jaan Poska
sotsiaalminister Tanel Kiik
kaitseminister Enn Tupp
üleminekuvalitsuse sotsiaalhooldusminister Laur Karu (12.03.1992-22.10.1992)
haridusminister Johan Ungerson (20.06.1990-20.11.1991)
justiitsminister Paul Varul
siseminister Tarmo Loodus (09.11.1999-28.01.2002)
teedeminister Nikolai Viitak
teedeminister Jaan (Johann) Raudsepp
välisminister Aleksander Hellat (11.11.1927-09.12.1927)
töö- ja hoolekandeminister Adam Bachmann (Randalu)
tööstus- ja kaubandusminister Nikolai Köstner (27.11.1918-28.02.1919)
sotsiaalminister Marju Lauristin (22.10.1992-20.09.1994)
üleminekuvalitsuse transpordiminister (hiljem trandspordi- ja sideminister) Tiit Vähi (11.04.1990-30.01.1992)
portfellita minister ja majandusministri kohusetäitja, alates 02.04.1963 välisministri kohusetäitja Arvo Horm (01.01.1962-01.03.1964)
haridusminister Mait Klaassen
keskkonnaminister Villu Reiljan
kaitseminister Jaak Jõerüüt (13.04.2005-07.10.2005)
põllutööminister ja sõjaministri kohusetäitja, peaministri asetäitja asetäitja Tõnis Kint
majandusminister Karl Selter (21.10.1933-09.05.1938)
põllutööminister Jaan Hünerson (20.11.1931-19.02.1932)
põllutööminister Oskar Köster
töö- ja hoolekandeminister, teedeministri kohusetäitja alates 14.11.1923 Oskar Amberg
sõjaminister Aleksander Ernst Tõnisson
välisminister Jaan (Ivan) Poska
Väliskaubandus- ja ettevõtlusminister Anne Sulling (02.07.2014-09.04.2015)
justiitsminister Raivo Aeg
sotsiaalminister Siiri Oviir
üleminekuvalitsuse kaitseminister Ülo Uluots (18.06.1992-22.10.1992)
majandusminister Mihkel Mathiesen (20.06.1990-06.10.1992)
välisminister Toomas Hendrik Ilves (02.12.1996-17.03.1997)
haridusminister Tõnis Lukas
minister Ants (Hans) Oidermaa (Oidermann)
teedeminister Jaan (Johann) Raudsepp
sõjaminister Oskar Amberg (26.03.1924-18.10.1924)
välisminister Jaan (Ivan) Poska (09.05.1919-23.09.1919)
majandusminister Toomas Sildmäe (08.02.1993-11.01.1994)
üleminekuvalitsuse põllumajandusminister Vello Lind (07.05.1990-13.02.1991)
kohtuminister Peeter Panksep (01.03.1964-01.08.1970)
põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder
haridusminister Paul Kogerman
põllutööminister Artur Tupits
kohtuminister Tõnis Kalbus
siseminister Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund)
teedeminister, kaubandus- ja tööstusministri kohusetäitja alates 16.12.1921 Karl Ipsberg (16.12.1921-21.11.1922)
kohtuminister Lui Olesk (09.10.1919-18.11.1919)
raha- ja riigivaranduste minister Juhan (Johann, Johannes) Kukk
kultuuri- ja haridusminister Paul-Eerik Rummo (22.10.1992-21.06.1994)
üleminekuvalitsuse justiitsminister Jüri Raidla (17.04.1990-30.01.1992)
portfellita minister Renate Kaasik
sotsiaalminister Maret Maripuu (05.04.2007-23.02.2009)
minister 6.11.1995-1.01.1996, kultuuriminister 1.01.1996-17.03.1997 Jaak Allik
põllumajandusminister Jaanus Marrandi
keskkonnaminister Jaanus Tamkivi
minister Andra Veidemann
minister Jaan Õunapuu (10.04.2003-13.04.2004)
minister Juhan Kaarlimäe
majandusminister Peeter Kurvits
töö- ja hoolekandeminister ning haridusminister Leopold Johannes Johanson
töö- ja hoolekandeminister Christjan Kaarna
haridusminister Heinrich Bauer
põllutööminister Theodor Pool
töö- ja hoolekandeminister Aleksander Tulp (14.11.1918-27.11.1918)
siseminister Kaido Kama
üleminekuvalitsuse minister Arvo Niitenberg (15.06.1992-22.10.1992)
portfellita minister kuni 24.08.1977, seejärel majandusminister 24.08.1977-12.06.1983 Verner Hans Puurand (03.04.1973-12.06.1983)
majandusminister Jaak Leimann
põllumajandusminister Tiit Tammsaar (10.04.2003-02.04.2004)
põllumajandusminister Ester Tuiksoo
portfellita minister Eduard Leetmaa (31.01.1959-01.01.1962)
välisminister, riigivanema asetäitja alates 23.10.1933, peaministri asetäitja 01.03.1934-27.08.1934 Julius Seljamaa (21.10.1933-02.06.1936)
haridus- ja sotsiaalminister Jaan Hünerson (09.07.1929-12.09.1931)
teedeminister August Kerem
sõjaminister Jaan Soots
siseminister Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund)
teedeminister Eduard Säkk
siseminister Mart Helme
teede- ja sideminister Kalev Kallo
üleminekuvalitsuse kaubandusminister Aleksander Sikkal (30.01.1992-22.04.1992)
välisminister Olev Olesk
teede- ja sideminister Raivo Vare (02.12.1996-17.03.1997)
majandusminister Henrik Hololei (15.10.2001-28.01.2002)
põllutööminister Artur Tupits
kaitseminister August Kerem
põllutööminister Oskar Köster
välisminister kuni 14.05.1924, rahaminister alates 14.05.1924, kaubandus-tööstusministri kohusetäitja 27.03.1924-09.04.1924 Otto Strandman
põllutööminister August Kerem
haridusminister Harald Alfred Laksberg (12.03.1919-09.05.1919)
kultuuriminister Urve Tiidus
rahandusminister Madis Üürike (22.10.1992-07.01.1994)
üleminekuvalitsuse sotsiaalminister (hiljem tööminister) Arvo Kuddo (17.04.1990-30.01.1992)
teedeminister Juhan (Johan) Käis
välisminister Urmas Paet
minister 15.08.1996-1.12.1996, siseminister 1.12.1996-17.03.1997 Riivo Sinijärv (15.08.1996-17.03.1997)
välisminister Kristiina Ojuland
siseminister August Jürima (Jürman(n))
kaitseminister, riigivanema asetäitja alates 17.08.1932 August Kerem
siseminister Jaan Hünerson
teedeminister Karl Johannes Virma
põllutööminister Theodor Pool
siseminister Aleksander Hellat (29.07.1919-18.11.1919)
haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski
minister 8.12.1992-6.10.1993, kaitseminister 23.08.1993-7.01.1994, välisminister 7.01.1994-8.11.1994 Jüri Luik (08.12.1992-08.11.1994)
üleminekuvalitsuse kaubandusminister Aleksander Sikkal (01.01.1992-30.01.1992)
peaministri asetäitja Enno Penno (01.03.1990-20.06.1990)
kaitseminister Mart Laar (06.04.2011-11.05.2012)
minister Toivo Asmer
haridus- ja teadusminister Toivo Maimets
haridusminister Aleksander Jaakson (11.05.1936-09.05.1938)
kohtu- ja siseminister kuni 20.11.1931, põllutööminister alates 20.11.1931 Jaan Hünerson (12.02.1931-20.11.1931)
haridusminister Jaan Lattik
kaubandus-tööstusminister Bernhard Rostfeld (Roostfelt)
kaubandus-tööstusministri ajutine kohusetäitja tööstuse alal Aleksander Kink (05.10.1920-26.10.1920)
rahaminister Juhan (Johann, Johannes) Kukk
siseminister Katri Raik (26.11.2018-29.04.2019)
põllumajandusminister Ilmar Mändmets
reformiminister Liia Hänni
üleminekuvalitsuse riigiminister Raivo Vare (17.04.1990-30.01.1992)
rahandusminister Ivari Padar (05.04.2007-21.05.2009)
kultuuri- ja haridusminister 6.11.1995-1.01.1996, haridusminister 1.01.1996-30.11.1996 Jaak Aaviksoo (06.11.1995-30.11.1996)
keskkonnaminister Heiki Kranich
portfellita minister, majandusministri ülesannete täitja, peaministri ülesannete täitja alates 22.04.1952 Johannes Sikkar (20.04.1952-12.01.1953)
haridus- ja sotsiaalminister Hugo Villi Kukke
välisminister Jaan Lattik
kohtuminister, välisministri kohusetäitja 06.10.1925-23.10.1925 Rudolf Gabrel
rahaminister, riigivanema asetäitja alates 23.11.1921 Georg Vestel (Westel)
välisminister Ado (Aadu) Birk
haridusminister Peeter Siegfried Põld
teede- ja sideminister Andi Meister
üleminekuvalitsuse ehitusminister 30.01.1992-15.06.1992, üleminekuvalitsuse majandusminister 15.06.1992-21.10.1992 Olari Taal
sotsiaalminister Heino Valvur
siseminister Riivo Sinijärv (17.03.1997-29.04.1997)
välisminister Rein Lang (22.02.2005-13.04.2005)
põllutööminister Kaarel Liidak (18.09.1944-16.01.1945)
haridus- ja sotsiaalminister, riigivanema asetäitja alates 18.05.1933 Konstantin Konik
põllutööminister, riigivanema asetäitja alates 27.07.1929 August Kerem (09.07.1929-23.01.1931)
kaubandus-tööstusminister Ernst-Constantin Weberman (12.01.1926-23.07.1926)
välisminister, kohtuministri kohusetäitja alates 19.01.1923 Aleksander Hellat (28.11.1922-02.08.1923)
haridusminister Konstantin Treffner
sõjaminister Andres Larka
väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Marti Kuusik (29.04.2019-30.04.2019)
keskkonnaminister Vootele Hansen
üleminekuvalitsuse tervishoiuminister Andres Kork
justiitsminister Paul Varul
kultuuriminister Urmas Paet
keskkonnaminister Rein Randver (11.10.2006-05.04.2007)
portfellita minister Peeter Panksep (10.09.1956-01.01.1962)
põllutööminister Nikolai Talts (21.10.1933-09.11.1937)
põllutööminister August Jürima (Jürman(n)) (12.02.1931-20.11.1931)
rahaminister Leo Sepp
välisminister Friedrich Karl Akel
kaubandus- ja tööstusminister Viktor Pihlak
saksa rahvusminister Hermann Georg Willibald Koch (28.11.1918-09.05.1919)
keskkonnaminister Rene Kokk
välisminister Riivo Sinijärv
üleminekuvalitsuse keskkonnaminister Tõnis Kaasik
põllutööminister Helmut Talts (20.06.1990-02.07.1992)
välisminister Siim Kallas (06.11.1995-22.11.1996)
justiitsminister Märt Rask
haridusminister Aleksander Jaakson
haridusminister Jaan Lattik
põllutööminister, teedeministri kohusetäitja alates 03.12.1924 August Kerem
haridusminister Friedrich (Priit,Priidu) Sauer (Saue)
kaubandus-tööstusministri kohusetäitja Märt Raud (09.06.1919-18.11.1919)
majandusminister Ain Saarmann (22.10.1992-05.02.1993)
üleminekuvalitsuse rahandusminister Rein Miller (07.05.1990-30.01.1992)
majandusminister Arvo Horm
rahandusminister Jürgen Ligi
rahandusminister Harri Õunapuu
kohtuminister Albert Assor
välisminister, riigivanema asetäitja alates 02.11.1932 August Rei
sõjaminister Nikolai Reek
töö- ja hoolekandeminister Christjan Kaarna
kohtuminister Jüri Jaakson (09.05.1919-23.09.1919)
töö ja hoolekandmise minister Villem Maasik
justiitsminister Urmas Arumäe (06.06.1994-08.11.1994)
üleminekuvalitsuse keskkonnaminister Tõnis Kaasik (13.02.1991-30.01.1992)
portfellita minister Ants Pallop (25.04.1973-20.06.1990)
välisminister Urmas Paet
majandusminister Jaak Leimann (02.12.1996-17.03.1997)
minister Peep Aru (07.04.1997-25.03.1999)
teedeminister Johannes Pikkov (18.09.1944-03.09.1947)
põllutööminister Johannes-Friedrich Zimmermann
sise- ja kohtuminister, riigivanema asetäitja alates 19.12.1928 Tõnis Kalbus
välisminister Ants (Anton, Hans) Piip
kohtuminister Jaak Reichmann
toitlusminister Jaan Kriisa
välisminister Otto Strandman
sotsiaalminister Toomas Vilosius
üleminekuvalitsuse minister Klara Hallik (16.04.1992-22.10.1992)
majandusminister kuni 24.08.1977, edasi portfellita minister Arvo Horm
sotsiaalminister Taavi Rõivas (11.12.2012-26.03.2014)
põllumajandusminister Andres Varik
rahandusminister Taavi Veskimägi (06.10.2003-13.04.2005)
rahandusminister Aivar Sõerd
teedeminister Nikolai Viitak (26.08.1937-09.05.1938)
kohtu- ja siseminister Ado Anderkopp (12.04.1930-12.02.1931)
raha- ja kaubandus-tööstusminister, välisministri kohusetäitja kuni 01.12.1922, riigivanema asetäitja alates 01.12.1922 Georg Vestel (Westel)
töö- ja hoolekandeminister Adam Bachmann (Randalu)
toitlusminister Eduard Georg Aule (06.02.1919-09.05.1919)
rahvastikuminister Riina Solman
üleminekuvalitsuse põllumajandusminister Aavo Mölder (19.02.1992-22.10.1992)
portfellita minister Arvo Horm
teede- ja sideminister Kalev Kukk (06.11.1995-30.11.1996)
majandusminister Mihkel Pärnoja (25.03.1999-05.10.2001)
siseminister Richard Veerma (Vreeman)
majandusminister Oskar Suursööt
rahaminister Leo Sepp
teedeminister Karl Kark (26.03.1924-01.12.1924)
toitlustusminister Jaan Kriisa
haridusminister Karl Luts (27.11.1918-12.03.1919)
siseminister Heiki Arike (15.12.1993-08.11.1994)
üleminekuvalitsuse välisminister Lennart Meri (11.04.1990-30.01.1992)
siseminister Märt Rask (06.11.1995-01.12.1996)
minister Toivo Asmer
sotsiaalminister Oskar Kask
majandusminister Johannes-Friedrich Zimmermann
töö- ja hoolekandeminister Karl-Johannes Soonberg (Soonpää)
toitlusminister Peet Johanson
siseminister Aleksander Oinas (09.05.1919-18.07.1919)
justiitsminister Andres Anvelt
kaitseminister Hain Rebas (22.10.1992-05.08.1993)
üleminekuvalitsuse kaubandusminister Ants Laos (11.04.1990-31.12.1991)
haridusminister Johan Ungerson (05.06.1985-20.06.1990)
keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus
minister Katrin Saks
justiitsminister Ken-Marti Vaher
haridus- ja teadusminister Mailis Reps (Rand)
haridusminister ja sotsiaalministri kohusetäitja (ei astunud ametisse) Gustav Suits (12.01.1953-23.05.1956)
hariduse- ja sotsiaalminister kuni 01.04.1936, haridusminister 01.04.1936-10.05.1936 Nikolai Kann (21.10.1933-11.05.1936)
kaitseminister August Kerem
kohtuminister Johan (Juhan) Sepp
põllutööminister August Kerem
siseminister August Peet
rahandusminister Mart Opmann
siseminister Marko Pomerants (04.06.2009-06.04.2011)
justiitsminister Paul Varul
kultuuriminister Margus Allikmaa (03.09.2002-10.04.2003)
minister, peaministri asetäitja ja välisministri ülesannetes (24.06.1949 määramine tühistatud) Hans Rebane (15.01.1945-24.06.1949)
kohtu- ja siseminister Ado Anderkopp
teedeminister Oskar Köster
sõjaminister Jaan Soots
siseminister, töö- ja hoolekandeministri kohusetäitja 26.01.1921-27.04.1921, hoolekandeministri kohusetäitja 27.04.1921-16.12.1921 Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund)
teedeminister Eduard Säkk
kohtuminister, ministrite nõukogu abiesimees Jüri Vilms (24.02.1918-13.04.1918)
reformiminister Liia Hänni
üleminekuvalitsuse riigiminister Uno Veering
välisminister August Koern (08.05.1971-03.06.1982)
haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas
sotsiaalminister Tiiu Aro
välisminister Kristiina Ojuland (10.04.2003-10.02.2005)
rahaminister Hugo Pärtelpoeg (18.09.1944-29.04.1951)
kohtu- ja siseminister Ernst Heinrich Ein (04.10.1933-21.10.1933)
välisminister, põllutööministri kohusetäitja alates 26.01.1931 Jaan Lattik
põllutööminister Heinrich Laretei
teedeminister Karl Ipsberg
kohtuminister Jüri Jaakson
tööstus-kaubandusminister Nikolai Köstner (14.11.1918-27.11.1918)
välisminister Urmas Reinsalu
majandusminister Toivo Jürgenson
üleminekuvalitsuse tööminister Arvo Kuddo
haridusminister Edgar Valter Saks (08.05.1971-11.04.1984)
tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski (14.09.2015-23.11.2016)
tervise- ja tööminister Riina Sikkut (02.05.2018-29.04.2019)
tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski (23.11.2016-02.05.2018)
kaitseminister Jüri Luik (12.06.2017-29.04.2019)
sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna
haridus- ja teadusminister Mailis Reps (Rand)
välisminister Jürgen Ligi (12.09.2016-23.11.2016)
haridus- ja teadusminister Maris Lauri (13.09.2016-23.11.2016)
sotsiaalminister Hanno Pevkur (23.02.2009-06.04.2011)
välisminister Sven Mikser
keskkonnaminister Siim Valmar Kiisler (12.06.2017-29.04.2019)
keskkonnaminister Marko Pomerants
maaeluminister Urmas Kruuse
maaeluminister Tarmo Tamm (12.12.2016-29.04.2019)
rahandusminister Sven Sester
rahandusminister Toomas Tõniste (12.06.2017-29.04.2019)
sotsiaalkaitseminister Kaia Iva
kaitseminister Hannes Hanso (14.09.2015-23.11.2016)
kultuuriminister Indrek Saar
sotsiaalminister Hanno Pevkur (06.04.2011-10.12.2012)
justiitsminister Hanno Pevkur (10.12.2012-26.03.2014)
kultuuriminister Laine Jänes
justiitsminister Urmas Reinsalu
kultuuriminister Indrek Saar
justiitsminister Urmas Reinsalu
majandus- ja taristuminister Kadri Simson
ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist (22.08.2018-29.04.2019)
ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo (23.11.2016-22.08.2018)
siseminister Andres Anvelt (23.11.2016-26.11.2018)
riigihalduse minister Janek Mäggi (02.05.2018-29.04.2019)
riigihalduse minister Jaak Aab (12.06.2017-02.05.2018)
Minister Anne Sulling (26.03.2014-02.07.2014)
kaitseminister Margus Tsahkna (23.11.2016-12.06.2017)
rahandusminister Sven Sester (23.11.2016-12.06.2017)
majandus- ja taristuminister Kristen Michal
keskkonnaminister Marko Pomerants (23.11.2016-12.06.2017)
riigihalduse minister Mihhail Korb (23.11.2016-12.06.2017)
maaeluminister Martin Repinski (23.11.2016-09.12.2016)
välisminister Urmas Paet (26.03.2014-17.11.2014)
ettevõtlusminister Liisa Oviir (14.09.2015-23.11.2016)
rahandusminister Jürgen Ligi (26.03.2014-03.11.2014)
siseminister Hanno Pevkur
Majandus- ja kommunikatsiooniminister Urve Palo (26.03.2014-02.07.2014)
sotsiaalminister Helmen Kütt (26.03.2014-02.07.2014)
Minister Urmas Kruuse (26.03.2014-02.07.2014)
keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus (26.03.2014-17.11.2014)
riigihalduse minister Arto Aas
Põllumajandusminister Andres Anvelt (26.03.2014-07.04.2014)
Regionaalminister Hanno Pevkur (26.03.2014-02.07.2014)
välisminister Marina Kaljurand (16.07.2015-12.09.2016)
haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi (09.04.2015-12.09.2016)
kaitseminister Sven Mikser (09.04.2015-14.09.2015)
välisminister Keit Pentus-Rosimannus (09.04.2015-15.07.2015)
tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev (09.04.2015-14.09.2015)
ettevõtlusminister Urve Palo (09.04.2015-14.09.2015)