Varasemad valitsused

Valitsus 06.04.2011 - 26.03.2014

Päevad ametis: 1086

Eesti Reformierakond, Isamaa ja Res Publica Liit

Valitsusliidu programm

Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2011-2015 täitmisest (aprill 2011- märts 2014)

Ametivanne

Valitsuse number 46
Role Name
riigivanem Jaan Teemant
peaminister Andrus Ansip
riigivanem Konstantin Päts
peaminister Tiit Vähi
peaminister, siseminister Konstantin Päts
peaministri asetäitja, põllutööminister ja sõjaministri kohusetäitja Tõnis Kint (01.03.1964-23.12.1970)
riigivanem Jaan Tõnisson
üleminekuvalitsuse esimees (peaminister) Edgar Savisaar
peaminister, sõjaminister Otto Strandman
peaminister Mart Laar
riigivanem Juhan (Johann, Johannes) Kukk
peaminister Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund)
peaminister Tiit Vähi
riigivanem Jüri Jaakson
peaminister Mart Laar
peaminister Mart Siimann
peaminister Jüri Uluots
riigivanem August Rei
riigivanem Konstantin Päts
riigivanem Otto Strandman
peaminister, sõjaminister Konstantin Päts
riigivanem Jaan Teemant
riigivanem kuni 24.01.1934, peaminister riigivanema ülesannetes 24.01.1934-03.09.1937, riigihoidja 03.09.1937-24.04.1938 Konstantin Päts
peaminister Taavi Rõivas
peaminister Juhan Parts
riigivanem Konstantin Päts
ministrite nõukogu esimees, siseminister, kaubandus- ja tööstusminister Konstantin Päts
riigivanem Jaan Tõnisson
peaminister, kaubandus-tööstusministri kohusetäitja alates 17.04.1920 Jaan Tõnisson
riigivanem Konstantin Päts
riigivanem Jaan Teemant
peaminister Jaan Tõnisson
peaminister Andrus Ansip
peaministri asetäitja ja siseminister Johannes Sikkar (12.01.1953-22.08.1960)
peaministri asetäitja ja sõjaminister (kuni 03.04.1973, hiljem portfellita minister) Heinrich Mark (08.05.1971-01.03.1990)
peaminister Andrus Ansip
riigivanem Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund)
peaminister ja sõjaminister 26.10.20-20.12.20, riigivanem alates 20.12.20, sõjaminister, välisministri kt. alates 14.01.21 Ants Piip
peaminister Siim Kallas
peaministri asetäitja, välisminister ja kohtuministri kohusetäitja Aleksander Warma (01.01.1962-30.03.1963)
riigivanem Jaan Teemant
peaministri asetäitja, siseminister Otto Tief
peaminister Taavi Rõivas
peaminister Andres Tarand
valitsuse esimees (peaminister) Tiit Vähi
peaminister Ado Birk
peaminister Jüri Ratas
riigivanem Friedrich Karl Akel
peaministri asetäitja Enno Penno (01.03.1990-07.10.1992)
peaminister Jüri Ratas
regionaalminister Siim Valmar Kiisler
peaministri asetäitja abi ja siseminister Aksel Mark
minister Andra Veidemann (09.12.1996-17.03.1997)
majandus- ja kommunikatsiooniminister Andrus Ansip (13.09.2004-13.04.2005)
välisminister, riigivanema asetäitja alates 26.02.1931 Jaan Tõnisson
siseminister Heinrich Laretei (23.07.1926-12.11.1926)
teedeminister Karl Ipsberg (02.08.1923-14.11.1923)
keskkonnaminister Villu Reiljan (13.04.2005-08.10.2006)
üleminekuvalitsuse kultuuriminister Märt Kubo
kaitseminister Jüri Luik
välisminister ja kohtuministri kohusetäitja, haridusministri ja sotsiaalministri ülesannete täitja alates 14.01.1953 Aleksander Warma
siseminister, peaministri asetäitja alates 27.08.1934 Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund) (25.08.1934-09.05.1938)
põllutööminister Theodor Pool
rootsi rahvusminister Hans Pöhl (11.12.1918-09.05.1919)
kultuuriminister Tõnis Lukas
kohtuminister Otto Tief
siseminister, sõjaministri kohusetäitja 18.10.1924-11.11.1924 ja 26.11.1924-16.12.1924 Theodor Rõuk
kohtuminister, peaministri kohusetäitja 03.08.1920-26.10.1922 Jüri Jaakson
minister Jaak Allik
üleminekuvalitsuse siseminister Olev Laanjärv (17.04.1990-30.01.1992)
kohtuminister Albert Assor
kaubandus-tööstusministri kohusetäitja August Janson
finantsminister Peeter Luksep
kaitseminister Andrus Öövel
põllumajandusminister Jaan Leetsaar
regionaalminister Siim Valmar Kiisler (23.01.2008-06.04.2011)
välisminister Trivimi Velliste (22.10.1992-07.01.1994)
siseminister Toomas Varek (10.02.2003-10.04.2003)
portfellita minister ja sotsiaalministri kohusetäitja Ivar Grünthal (01.01.1962-01.03.1964)
minister Ants (Hans) Oidermaa (Oidermann) (24.01.1939-12.10.1939)
välisminister Ado (Aadu) Birk
kaubandus- ja tööstusministri kohusetäitja Voldemar Puhk (16.12.1918-27.01.1919)
Rahandusminister Maris Lauri (03.11.2014-09.04.2015)
kaubandus-tööstusminister Johan Holberg
välisminister Ado (Aadu) Birk (23.10.1925-15.12.1925)
haridusminister Jüri Annusson
kaitseminister Andrus Öövel
üleminekuvalitsuse keskkonnaminister Toomas Frey (11.04.1990-13.02.1991)
sõjaminister Nikolai Reek
teedeminister Leopold Johannes Johanson
kaubandus-tööstusminister ja teedeminister Nikolai Köstner
välisminister Jaan (Ivan) Poska
üleminekuvalitsuse sideminister Toomas Sõmera (25.04.1990-20.06.1991)
siseminister Jüri Mõis (25.03.1999-05.11.1999)
justiitsminister Kaido Kama (22.10.1992-23.05.1994)
portfellita minister Jaan Timusk (03.04.1973-20.06.1990)
majandusminister Andres Lipstok (06.11.1995-30.11.1996)
regionaalminister Jaan Õunapuu
välisminister Friedrich Karl Akel (04.03.1927-11.11.1927)
haridusminister Aleksander Veidermann (Veiderma) (02.08.1923-19.02.1924)
üleminekuvalitsuse transpordi- ja sideminister Enn Sarap
minister (määramine tühistatud 24.06.1949) Johannes Nyman (27.10.1945-01.12.1945)
välisminister Ants (Anton, Hans) Piip
rahaminister Juhan (Johann, Johannes) Kukk
minister ilma portfellita Jaan Tõnisson
välisminister Jüri Luik
põllutööminister Elmar Järvesoo
teede- ja sideminister Raivo Vare
majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts
haridus- ja teadusminister (haridusminister) Mailis Rand (Reps)
sõjaminister Mihkel Juhkam
teedeminister Oskar Amberg
sõjaminister Jaan Soots
sotsiaalminister Oskar Kask
põllutööminister Oskar Köster
kohtuminister Jüri Jaakson
siseminister Hanno Pevkur
portfellita minister Ants Pallop
rahandusminister Mart Opmann
siseminister Lagle Parek (22.10.1992-27.11.1993)
kaitseminister Urmas Reinsalu (14.05.2012-26.03.2014)
põllutööminister ja sõjaministri kohusetäitja, alates 02.04.1963 peaministri ajutine asetäitja Tõnis Kint (01.01.1962-01.03.1964)
rahandusminister Tõnis Palts (10.04.2003-05.10.2003)
kohtu- ja siseminister Tõnis Kalbus (09.07.1929-12.04.1930)
haridusminister Jaan Lattik
põllutööminister Bernhard Rostfeld (Roostfelt)
siseminister Kalle Laanet
üleminekuvalitsuse rahandusminister Rein Miller
põllumajandusminister Ivari Padar
haridusminister Arnold Susi
teedeminister Otto Sternbeck (21.10.1933-26.08.1937)
välisminister Karl (Kaarel) Robert Pusta
riigihalduse minister Jaak Aab
siseminister, riigivanema asetäitja alates 13.04.1927 Jaan Hünerson
rahaminister, kaubandus-tööstusministri kohusetäitja 09.04.1924-13.05.1924 Karl (Kaarel) August Baars (01.04.1924-14.05.1924)
rahaminister Tõnis Vares
kultuuri- ja haridusminister Peeter Olesk
üleminekuvalitsuse minister Endel Lippmaa (11.04.1990-29.11.1991)
kaitseminister Jaak Jõerüüt (22.11.2004-13.04.2005)
põllutööminister kuni 20.11.1931, majandusminister alates 20.11.1931 August Jürima (Jürman(n)) (20.11.1931-19.02.1932)
sõjaminister, riigivanema asetäitja alates 25.08.1926, siseministri kohusetäitja alates 12.11.1926 Jaan Soots
rahaminister, riigivanema asetäitja alates 29.08.1923 Georg Vestel (Westel)
justiitsminister Rein Lang
üleminekuvalitsuse haridusminister Rein Loik
minister Eldar Efendijev
majandusminister Oskar Lõvi (10.09.1956-01.01.1962)
kohtu- ja siseminister kuni 01.04.1934, kohtuminister alates 01.04.1934, siseministri kohusetäitja 01.04.1934-25.08.1934 Johan Müller (21.10.1933-09.05.1938)
haridusminister Nikolai Kann
töö- ja hoolekandeministri kohusetäitja Karl Ast (Rumor) (23.12.1918-09.05.1919)
Majandus- ja taristuminister Urve Palo (02.07.2014-09.04.2015)
haridus- ja teadusminister Mailis Reps (Rand)
välisminister Hans Rebane
haridusminister Hugo-Bernhard Rahamägi
rahaminister, kohtuministri kohusetäitja 14.01.1921-25.01.1921 Karl (Kaarel) August Baars
siseminister Tiit Vähi (11.10.1995-06.11.1995)
üleminekuvalitsuse materiaalsete ressursside minister Aleksander Sikkal (17.04.1990-31.12.1991)
välisminister Ants (Anton, Hans) Piip
põllutööminister Oskar Köster
töö- ja hoolekandeminister Anton Palvadre
kohtuminister Aino Lepik von Wiren
teede- ja sideminister Toivo Jürgenson
keskkonnaminister Andres Tarand
kultuuriminister Rein Lang (06.04.2011-04.12.2013)
sotsiaalminister Tiiu Aro (02.12.1996-17.03.1997)
kultuuriminister Signe Kivi (28.01.2002-29.08.2002)
põllutööminister August Kerem
töö- ja hoolekandeminister Christjan Kaarna (16.12.1921-20.10.1922)
sõjaminister Johan Holberg (18.09.1944-20.09.1944)
kaitseminister Aleksander Tõnisson
sõjaminister Andres Larka
portfellita minister Olev Olesk (17.03.1986-20.06.1990)
kaitseminister Andrus Öövel
siseminister Jüri Pihl (05.04.2007-21.05.2009)
põllumajandusminister Aldo Tamm
kohtuminister August Kärsna (08.05.1971-08.02.1987)
välisminister Raul Mälk (14.10.1998-25.03.1999)
justiitsminister Rein Lang
regionaalminister Jaan Õunapuu (13.04.2004-13.04.2005)
teedeminister August Jürima (Jürman(n))
rahaminister, kaubandus tööstusministri kohusetäitja 16.12.1925-12.01.1926 Leo Sepp
üleminekuvalitsuse välisminister Jaan Manitski (06.04.1992-22.10.1992)
sotsiaalminister Voldemar Sumberg
kohtu- ja siseminister Vladimir Rooberg (Roopere) (18.05.1933-03.10.1933)
sõjaminister August Hanko
põllutöö- ja toitlusminister Jaan Raamot (12.11.1918-16.11.1918)
siseminister Ken-Marti Vaher
sotsiaalminister Ivar Grünthal
minister Endel Lippmaa (06.11.1995-06.08.1996)
majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonen (10.04.2003-12.09.2004)
teedeminister Aleksander Oinas
töö- ja hoolekandeminister Otto Tief
haridusminister Aleksander Veidermann (Veiderma)
kultuuriminister Raivo Palmaru
üleminekuvalitsuse majandusminister Heido Vitsur (30.01.1992-08.06.1992)
keskkonnaminister Heiki Kranich
portfellita minister Aksel Mark (10.09.1956-01.01.1962)
sotsiaalminister Oskar Kask (16.03.1936-09.05.1938)
toitlustusminister Gustav Viard
vene rahvusminister Aleksei Sorokin (28.02.1919-09.05.1919)
maaeluminister Mart Järvik
sõjaminister Nikolai Reek
töö- ja hoolekandeminister Christjan Kaarna
sõjaminister Aleksander Tõnisson
minister Endel Lippmaa
üleminekuvalitsuse sotsiaalhooldusminister Siiri Oviir (25.04.1990-30.01.1992)
sõjaminister Paul Lill
haridus- ja sotsiaalminister Jaan Hünerson
välisministri kohusetäitja Jaan Tõnisson (06.06.1919-29.07.1919)
siseminister Aksel Mark
keskkonnaminister Villu Reiljan
rahandusminister Andres Lipstok (28.06.1994-08.11.1994)
minister Urve Palo (05.04.2007-21.05.2009)
teede- ja sideminister Andi Meister
siseminister Ain Seppik (28.01.2002-03.02.2003)
portfellita minister Peeter Panksep (01.01.1962-01.03.1964)
teedeminister Aleksander Bürger (Pürge)
põllutööminister Otto Strandman
välisminister Keit Pentus-Rosimannus (17.11.2014-09.04.2015)
põllutööminister Oskar Köster
välisminister, riigivanema asetäitja alates 22.12.1924 Karl (Kaarel) Robert Pusta (16.12.1924-05.10.1925)
välisminister, kohtuminister Otto Strandman (26.10.1920-14.01.1921)
keskkonnaminister Villu Reiljan
üleminekuvalitsuse kultuuriminister Lepo Sumera (10.04.1990-30.01.1992)
majandusminister Leo Sepp
haridus- ja sotsiaalminister Jaan Hünerson
põllutöö- ja toitlusminister Theodor Pool
teedeminister Ferdinand Peterson (Petersen)
üleminekuvalitsuse tööstus- ja energeetikaminister Jaak Tamm (25.04.1990-12.12.1991)
sotsiaalminister Eiki Nestor
kaitseminister Enn Tupp (29.06.1994-08.11.1994)
haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo
teedeminister Mihkel Mathiesen (05.06.1985-20.06.1990)
põllumajandusminister Ilmar Mändmets
minister Paul-Eerik Rummo
haridus- ja sotsiaalminister Jaan Piiskar
teedeminister August Kerem
kohtuminister, haridusministri kohusetäitja alates 19.02.1924 Rudolf Gabrel (12.10.1923-26.03.1924)
üleminekuvalitsuse tööstus- ja energeetikaminister Aksel Treimann
minister (määramine tühistatud 24.06.1949) Artur Ekbaum (27.10.1945-01.12.1945)
teedeminister Oskar Köster
siseminister Aleksander Hellat
teedeminister Ferdinand Peterson (Petersen)
minister Arvo Niitenberg
finantsminister Ervin Jüri Nõmmera (24.08.1977-20.06.1990)
põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder
justiitsminister Märt Rask
rahaminister ja kaubandus-tööstusminister Aleksander Oinas
kaubandus- ja tööstusminister, tööministri kohusetäitja 27.04.1921-18.11.1921, teedeministri kohusetäitja 26.01.1921-18.11.1921 Juhan (Johann, Johannes) Kukk (25.01.1921-18.11.1921)
üleminekuvalitsuse minister Artur Kuznetsov (24.04.1990-29.11.1991)
välisminister Karl Selter
välisminister, riigivanema asetäitja alates 19.02.1932 Jaan Tõnisson
tööstus- ja kaubandusminister (kohusetäitja 27.01.1919-11.03.1919) August Janson (12.03.1919-09.05.1919)
Tervise- ja tööminister Urmas Kruuse (02.07.2014-09.04.2015)
teedeminister Jaan Timusk
siseminister Olari Taal (29.01.1998-25.03.1999)
sotsiaalminister Toomas Vilosius (21.09.1994-08.11.1994)
kultuuriminister Urve Tiidus (04.12.2013-26.03.2014)
siseminister Aksel Mark (01.01.1962-01.03.1964)
kultuuri- ja haridusminister Peeter Kreizberg
siseminister Margus Leivo
kaitseminister Oskar Köster
kohtuminister Tõnis Kalbus
siseminister Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund) (07.04.1923-02.08.1923)
sotsiaalminister Jaak Aab
üleminekuvalitsuse siseminister Robert Närska
rahandusminister Siim Kallas
kohtuminister Johannes Klesment
põllutööminister Artur Tupits (11.09.1937-09.05.1938)
teedeminister Aleksander Bürger (Pürge)
haridusminister Peeter Siegfried Põld
rahandusminister Martin Helme
töö- ja hoolekandeminister Jaan Masing
sõjaminister Hans Kurvits (11.11.1924-26.11.1924)
siseminister Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund)
justiitsminister Jüri Adams
haridusminister Elmar Järvesoo
sotsiaalminister Toomas Vilosius (06.11.1995-01.12.1996)
kaitseminister Margus Hanson (10.04.2003-22.11.2004)
majandusminister Mihkel Pung (12.02.1931-20.11.1931)
kaubandus-tööstusminister Karl-Ferdinand Kornel
siseminister, kohtuministri kohusetäitja 03.08.1923-12.10.1923, sõjaministri kohusetäitja alates 19.02.1924 Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund)
kaitseminister Jürgen Ligi (10.10.2005-05.04.2007)
üleminekuvalitsuse justiitsminister Märt Rask
majandusminister ja teedeministri kohusetäitja Mihkel Truusööt (12.01.1953-10.09.1956)
kaitseminister Paul Lill (21.10.1933-09.05.1938)
kohtuminister Jüri Jaakson
töö- ja hoolekandeminister (kuni 23.12.1918), peaministri asetäitja (kuni 24.01.1919) August Rei (27.11.1918-24.01.1919)
Sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt (02.07.2014-09.04.2015)
kaitseminister Jüri Luik
teedeminister, riigivanema asetäitja alates 14.12.1927 August Kerem
kohtuminister, rahaministri kohusetäitja 27-03.1924-01.04.1924, välisministri kohusetäitja 15.05.1924-21.06.1924 Rudolf Gabrel
siseminister, töö- ja hoolekandeminister Lui Olesk
siseminister Edgar Savisaar (17.04.1995-10.10.1995)
üleminekuvalitsuse põllumajandusminister Harry Õunapuu (13.02.1991-30.01.1992)
teedeminister Nikolai Viitak
välisminister Mihkel Pung
välisministri kohusetäitja Anton (Ants, Hans) Piip (09.10.1919-18.11.1919)
põllumajandusminister Ivari Padar (07.04.2014-09.04.2015)
sõjaminister Jüri Toomepuu
majandusminister Toivo Jürgenson (12.01.1994-08.11.1994)
majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts
majandus- ja kommunikatsiooniminister (majandusminister ning teede- ja sideminister) Liina Tõnisson
haridusminister Alfred Julius Mõttus
rahaminister, kaubandus-tööstusministri kohusetäitja alates 17.12.1924 Leo Sepp
välisminister, teedeministri kt. 26.01.1921-16.12.1921, kaubandus-, tööstus- ja tööministri kt. 23.11.1921-16.12.1921 Anton (Ants, Hans) Piip (25.01.1921-20.10.1922)
üleminekuvalitsuse haridusminister Rein Loik (11.04.1990-30.01.1992)
majandusminister August Jürima (Jürman(n))
haridusminister Johannes Kartau
põllutöö- ja toitlusminister Jaan Raamot
minister 12.10.1993-27.06.1994, kultuuri- ja haridusminister 27.06.1994-8.11.1994 Peeter Olesk (12.10.1993-08.11.1994)
portfellita minister Ivar Paljak (05.06.1985-20.06.1990)
keskkonnaminister Villu Reiljan
rahandusminister Andres Lipstok
sõjaminister Avdy Andresson (03.04.1973-20.06.1990)
välisminister Toomas Hendrik Ilves (17.03.1997-14.10.1998)
kaitseminister Jaak Aaviksoo
minister Paul-Eerik Rummo
siseminister, riigivanema asetäitja alates 21.12.1925 Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund)
üleminekuvalitsuse välisminister Lennart Meri (30.01.1992-24.03.1992)
välisminister August Rei (18.09.1944-09.01.1945)
kaitseminister August Kerem
kaubandus- ja tööstusminister Nikolai Köstner (18.11.1919-17.04.1920)
rahaminister, siseministri asetäitja Juhan (Johann, Johannes) Kukk
välisminister August Koern
minister Tiit Kubri
põllumajandusminister Ester Tuiksoo (05.04.2004-13.04.2005)
välisminister Friedrich Karl Akel
kohtuminister Jaak Reichmann (21.11.1922-17.01.1923)
majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar
üleminekuvalitsuse kaubandusminister Andres Tamm (06.05.1992-22.10.1992)
kultuuriminister Signe Kivi
portfellita minister Arvo Horm (10.09.1956-01.01.1962)
välisminister Friedrich Karl Akel (02.06.1936-09.05.1938)
rahaminister Tõnis Vares
täievoliline minister välismaal Jaan Tõnisson
majandus- ja taristuminister Taavi Aas
kaubandus-tööstusminister Karl-Ferdinand Kornel
välisminister Karl (Kaarel) Robert Pusta (06.06.1924-16.12.1924)
kaubandus- ja tööstusminister Oskar Johannes Wirkhaus (Virkhaus) (30.07.1920-09.11.1920)
minister Ants Leemets
üleminekuvalitsuse tervishoiuminister Andres Ellamaa (10.04.1990-30.01.1992)
majandusminister Leo Sepp
kohtu- ja siseminister Ado Anderkopp
kaitseminister Sven Mikser
sotsiaalminister, haridusministri kohusetäitja alates 23.02.1992 Ivar Paljak
kultuuriminister Jaak Allik
rahandusminister Heiki Kranich (12.01.1994-21.06.1994)
kohtu- ja siseminister Johan Reinhold (Raid) (20.11.1931-19.02.1932)
sõjaminister Ado Anderkopp (02.08.1923-19.02.1924)
regionaalminister Vallo Reimaa (05.04.2007-22.01.2008)
energeetikaminister Arvo Niitenberg
sotsiaalminister Siiri Oviir
teedeminister ja haridusministri kohusetäitja Enno Penno (01.01.1962-01.03.1964)
kaubandus-tööstusministri ajutine kohusetäitja kaubanduse alal Max Hurt (05.10.1920-26.10.1920)
toitlusminister Jaan Raamot (27.11.1918-27.01.1919)
keskkonnaminister Mati Raidma (17.11.2014-09.04.2015)
rahaminister Anton Teetsov
portfellita minister Karl Ast (Rumor)
kaubandus-, tööstus- ja teedeminister Juhan (Johann, Johannes) Kukk
majandusminister Liina Tõnisson
üleminekuvalitsuse majandusminister Jaak Leimann (11.04.1990-30.01.1992)
põllutööminister Artur Tupits
kohtu- ja siseminister Ado Anderkopp
rahaminister Juhan (Johann, Johannes) Kukk
üleminekuvalitsuse ehitusminister Gennadi Golubkov (11.04.1990-30.01.1992)
välisminister Toomas Hendrik Ilves
kaitseminister Indrek Kannik (12.01.1994-23.05.1994)
justiitsminister Kristen Michal (06.04.2011-10.12.2012)
teedeminister Juhan (Johan) Käis (08.05.1971-12.11.1984)
rahandusminister Mart Opmann
üleminekuvalitsuse ehitusminister Jaan Kabin (18.06.1992-22.10.1992)
portfellita minister Artur Terras (20.04.1952-12.01.1953)
töö- ja hoolekandeminister Anton Palvadre
minister Eiki Nestor
siseminister Aksel Mark
haridusminister Rein Loik (02.12.1996-17.03.1997)
rahandusminister Jürgen Ligi (04.06.2009-06.04.2011)
kaitseminister Sven Mikser
põllutööminister Karl-Johannes Soonberg (Soonpää)
haridusminister Hugo-Bernhard Rahamägi
põllutööminister, toitlusministri kohusetäitja alates 26.01.1921, teedeministri kohusetäitja 23.11.1921-16.12.1921 Bernhard Aleksander Rostfeld (Roostfelt)
üleminekuvalitsuse transpordiminister (hiljem trandspordi- ja sideminister) Tiit Vähi (11.04.1990-30.01.1992)
teedeminister Nikolai Viitak
teedeminister Jaan (Johann) Raudsepp
tööstus- ja kaubandusminister Nikolai Köstner (27.11.1918-28.02.1919)
haridusminister Johan Ungerson (20.06.1990-20.11.1991)
siseminister Robert Lepikson (05.05.1997-28.01.1998)
sotsiaalminister Marju Lauristin (22.10.1992-20.09.1994)
portfellita minister ja majandusministri kohusetäitja, alates 02.04.1963 välisministri kohusetäitja Arvo Horm (01.01.1962-01.03.1964)
justiitsminister Paul Varul
sotsiaalminister Marko Pomerants
majandusminister Johannes-Friedrich Zimmermann
sõjaminister Jaan Soots
töö- ja hoolekandeminister Christjan Kaarna
välisminister Urmas Paet
üleminekuvalitsuse sotsiaalhooldusminister Laur Karu (12.03.1992-22.10.1992)
siseminister Tarmo Loodus (09.11.1999-28.01.2002)
kaubandus- ja tööstusminister Rudolf Penno (18.09.1944-25.11.1951)
kohtuminister, peaministri asetäitja Jaan Poska
sotsiaalminister Tanel Kiik
välisminister Aleksander Hellat (11.11.1927-09.12.1927)
töö- ja hoolekandeminister Adam Bachmann (Randalu)
kaitseminister Enn Tupp
põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder
kohtuminister Peeter Panksep (01.03.1964-01.08.1970)
välisminister Toomas Hendrik Ilves (02.12.1996-17.03.1997)
keskkonnaminister Villu Reiljan
põllutööminister Jaan Hünerson (20.11.1931-19.02.1932)
põllutööminister Oskar Köster
töö- ja hoolekandeminister, teedeministri kohusetäitja alates 14.11.1923 Oskar Amberg
kaitseminister Jaak Jõerüüt (13.04.2005-07.10.2005)
üleminekuvalitsuse kaitseminister Ülo Uluots (18.06.1992-22.10.1992)
haridusminister Tõnis Lukas
põllutööminister ja sõjaministri kohusetäitja, peaministri asetäitja asetäitja Tõnis Kint
majandusminister Karl Selter (21.10.1933-09.05.1938)
sõjaminister Aleksander Ernst Tõnisson
välisminister Jaan (Ivan) Poska
Väliskaubandus- ja ettevõtlusminister Anne Sulling (02.07.2014-09.04.2015)
justiitsminister Raivo Aeg
sõjaminister Oskar Amberg (26.03.1924-18.10.1924)
sotsiaalminister Siiri Oviir
üleminekuvalitsuse põllumajandusminister Vello Lind (07.05.1990-13.02.1991)
minister Ants (Hans) Oidermaa (Oidermann)
teedeminister Jaan (Johann) Raudsepp
välisminister Jaan (Ivan) Poska (09.05.1919-23.09.1919)
majandusminister Mihkel Mathiesen (20.06.1990-06.10.1992)
haridusminister Mait Klaassen
majandusminister Toomas Sildmäe (08.02.1993-11.01.1994)
põllumajandusminister Jaanus Marrandi
kohtuminister Tõnis Kalbus
siseminister Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund)
teedeminister, kaubandus- ja tööstusministri kohusetäitja alates 16.12.1921 Karl Ipsberg (16.12.1921-21.11.1922)
üleminekuvalitsuse justiitsminister Jüri Raidla (17.04.1990-30.01.1992)
haridusminister Paul Kogerman
põllutööminister Artur Tupits
kohtuminister Lui Olesk (09.10.1919-18.11.1919)
raha- ja riigivaranduste minister Juhan (Johann, Johannes) Kukk
kultuuri- ja haridusminister Paul-Eerik Rummo (22.10.1992-21.06.1994)
portfellita minister Renate Kaasik
minister 6.11.1995-1.01.1996, kultuuriminister 1.01.1996-17.03.1997 Jaak Allik
sotsiaalminister Maret Maripuu (05.04.2007-23.02.2009)
minister Juhan Kaarlimäe
majandusminister Peeter Kurvits
põllutööminister Theodor Pool
töö- ja hoolekandeminister Aleksander Tulp (14.11.1918-27.11.1918)
siseminister Kaido Kama
portfellita minister kuni 24.08.1977, seejärel majandusminister 24.08.1977-12.06.1983 Verner Hans Puurand (03.04.1973-12.06.1983)
minister Andra Veidemann
keskkonnaminister Jaanus Tamkivi
minister Jaan Õunapuu (10.04.2003-13.04.2004)
töö- ja hoolekandeminister ning haridusminister Leopold Johannes Johanson
töö- ja hoolekandeminister Christjan Kaarna
haridusminister Heinrich Bauer
üleminekuvalitsuse minister Arvo Niitenberg (15.06.1992-22.10.1992)
rahandusminister Madis Üürike (22.10.1992-07.01.1994)
välisminister Urmas Paet
teedeminister Juhan (Johan) Käis
teede- ja sideminister Raivo Vare (02.12.1996-17.03.1997)
põllumajandusminister Tiit Tammsaar (10.04.2003-02.04.2004)
haridus- ja sotsiaalminister Jaan Hünerson (09.07.1929-12.09.1931)
teedeminister August Kerem
sõjaminister Jaan Soots
põllumajandusminister Ester Tuiksoo
üleminekuvalitsuse kaubandusminister Aleksander Sikkal (30.01.1992-22.04.1992)
majandusminister Henrik Hololei (15.10.2001-28.01.2002)
portfellita minister Eduard Leetmaa (31.01.1959-01.01.1962)
välisminister, riigivanema asetäitja alates 23.10.1933, peaministri asetäitja 01.03.1934-27.08.1934 Julius Seljamaa (21.10.1933-02.06.1936)
siseminister Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund)
teedeminister Eduard Säkk
siseminister Mart Helme
põllutööminister Oskar Köster
välisminister kuni 14.05.1924, rahaminister alates 14.05.1924, kaubandus-tööstusministri kohusetäitja 27.03.1924-09.04.1924 Otto Strandman
põllutööminister August Kerem
teede- ja sideminister Kalev Kallo
üleminekuvalitsuse sotsiaalminister (hiljem tööminister) Arvo Kuddo (17.04.1990-30.01.1992)
põllutööminister Artur Tupits
kaitseminister August Kerem
haridusminister Harald Alfred Laksberg (12.03.1919-09.05.1919)
kultuuriminister Urve Tiidus
välisminister Olev Olesk
majandusminister Jaak Leimann
haridus- ja teadusminister Toivo Maimets
kohtu- ja siseminister kuni 20.11.1931, põllutööminister alates 20.11.1931 Jaan Hünerson (12.02.1931-20.11.1931)
haridusminister Jaan Lattik
kaubandus-tööstusminister Bernhard Rostfeld (Roostfelt)
reformiminister Liia Hänni
välisminister Kristiina Ojuland
haridusminister Aleksander Jaakson (11.05.1936-09.05.1938)
kaubandus-tööstusministri ajutine kohusetäitja tööstuse alal Aleksander Kink (05.10.1920-26.10.1920)
rahaminister Juhan (Johann, Johannes) Kukk
siseminister Katri Raik (26.11.2018-29.04.2019)
siseminister Jaan Hünerson
teedeminister Karl Johannes Virma
põllutööminister Theodor Pool
põllumajandusminister Ilmar Mändmets
üleminekuvalitsuse kaubandusminister Aleksander Sikkal (01.01.1992-30.01.1992)
siseminister August Jürima (Jürman(n))
kaitseminister, riigivanema asetäitja alates 17.08.1932 August Kerem
siseminister Aleksander Hellat (29.07.1919-18.11.1919)
haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski
üleminekuvalitsuse riigiminister Raivo Vare (17.04.1990-30.01.1992)
minister Toivo Asmer
minister 8.12.1992-6.10.1993, kaitseminister 23.08.1993-7.01.1994, välisminister 7.01.1994-8.11.1994 Jüri Luik (08.12.1992-08.11.1994)
kaitseminister Mart Laar (06.04.2011-11.05.2012)
peaministri asetäitja Enno Penno (01.03.1990-20.06.1990)
minister 15.08.1996-1.12.1996, siseminister 1.12.1996-17.03.1997 Riivo Sinijärv (15.08.1996-17.03.1997)
üleminekuvalitsuse ehitusminister 30.01.1992-15.06.1992, üleminekuvalitsuse majandusminister 15.06.1992-21.10.1992 Olari Taal
portfellita minister, majandusministri ülesannete täitja, peaministri ülesannete täitja alates 22.04.1952 Johannes Sikkar (20.04.1952-12.01.1953)
haridus- ja sotsiaalminister Hugo Villi Kukke
välisminister Ado (Aadu) Birk
haridusminister Peeter Siegfried Põld
teede- ja sideminister Andi Meister
sotsiaalminister Heino Valvur
kultuuri- ja haridusminister 6.11.1995-1.01.1996, haridusminister 1.01.1996-30.11.1996 Jaak Aaviksoo (06.11.1995-30.11.1996)
rahandusminister Ivari Padar (05.04.2007-21.05.2009)
keskkonnaminister Heiki Kranich
välisminister Jaan Lattik
kohtuminister, välisministri kohusetäitja 06.10.1925-23.10.1925 Rudolf Gabrel
rahaminister, riigivanema asetäitja alates 23.11.1921 Georg Vestel (Westel)
siseminister Riivo Sinijärv (17.03.1997-29.04.1997)
välisminister Rein Lang (22.02.2005-13.04.2005)
põllutööminister, riigivanema asetäitja alates 27.07.1929 August Kerem (09.07.1929-23.01.1931)
kaubandus-tööstusminister Ernst-Constantin Weberman (12.01.1926-23.07.1926)
välisminister, kohtuministri kohusetäitja alates 19.01.1923 Aleksander Hellat (28.11.1922-02.08.1923)
üleminekuvalitsuse tervishoiuminister Andres Kork
põllutööminister Kaarel Liidak (18.09.1944-16.01.1945)
haridus- ja sotsiaalminister, riigivanema asetäitja alates 18.05.1933 Konstantin Konik
haridusminister Konstantin Treffner
sõjaminister Andres Larka
väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Marti Kuusik (29.04.2019-30.04.2019)
keskkonnaminister Vootele Hansen
rahandusminister Jürgen Ligi
majandusminister Arvo Horm
välisminister Siim Kallas (06.11.1995-22.11.1996)
kultuuriminister Urmas Paet
põllutööminister August Jürima (Jürman(n)) (12.02.1931-20.11.1931)
rahaminister Leo Sepp
välisminister Friedrich Karl Akel
keskkonnaminister Rein Randver (11.10.2006-05.04.2007)
üleminekuvalitsuse keskkonnaminister Tõnis Kaasik
justiitsminister Märt Rask
portfellita minister Peeter Panksep (10.09.1956-01.01.1962)
põllutööminister Nikolai Talts (21.10.1933-09.11.1937)
kaubandus- ja tööstusminister Viktor Pihlak
saksa rahvusminister Hermann Georg Willibald Koch (28.11.1918-09.05.1919)
keskkonnaminister Rene Kokk
haridusminister Jaan Lattik
põllutööminister, teedeministri kohusetäitja alates 03.12.1924 August Kerem
haridusminister Friedrich (Priit,Priidu) Sauer (Saue)
välisminister Riivo Sinijärv
üleminekuvalitsuse rahandusminister Rein Miller (07.05.1990-30.01.1992)
haridusminister Aleksander Jaakson
kaubandus-tööstusministri kohusetäitja Märt Raud (09.06.1919-18.11.1919)
põllutööminister Helmut Talts (20.06.1990-02.07.1992)
justiitsminister Paul Varul
majandusminister Ain Saarmann (22.10.1992-05.02.1993)
rahandusminister Harri Õunapuu
sõjaminister Nikolai Reek
töö- ja hoolekandeminister Christjan Kaarna
üleminekuvalitsuse keskkonnaminister Tõnis Kaasik (13.02.1991-30.01.1992)
kohtuminister Albert Assor
välisminister, riigivanema asetäitja alates 02.11.1932 August Rei
kohtuminister Jüri Jaakson (09.05.1919-23.09.1919)
töö ja hoolekandmise minister Villem Maasik
justiitsminister Urmas Arumäe (06.06.1994-08.11.1994)
portfellita minister Ants Pallop (25.04.1973-20.06.1990)
majandusminister Jaak Leimann (02.12.1996-17.03.1997)
välisminister Urmas Paet
üleminekuvalitsuse minister Klara Hallik (16.04.1992-22.10.1992)
teedeminister Johannes Pikkov (18.09.1944-03.09.1947)
põllutööminister Johannes-Friedrich Zimmermann
toitlusminister Jaan Kriisa
välisminister Otto Strandman
sotsiaalminister Toomas Vilosius
majandusminister kuni 24.08.1977, edasi portfellita minister Arvo Horm
minister Peep Aru (07.04.1997-25.03.1999)
sise- ja kohtuminister, riigivanema asetäitja alates 19.12.1928 Tõnis Kalbus
välisminister Ants (Anton, Hans) Piip
kohtuminister Jaak Reichmann
portfellita minister Arvo Horm
põllumajandusminister Andres Varik
siseminister Heiki Arike (15.12.1993-08.11.1994)
sotsiaalminister Taavi Rõivas (11.12.2012-26.03.2014)
teede- ja sideminister Kalev Kukk (06.11.1995-30.11.1996)
rahandusminister Taavi Veskimägi (06.10.2003-13.04.2005)
kohtu- ja siseminister Ado Anderkopp (12.04.1930-12.02.1931)
raha- ja kaubandus-tööstusminister, välisministri kohusetäitja kuni 01.12.1922, riigivanema asetäitja alates 01.12.1922 Georg Vestel (Westel)
rahandusminister Aivar Sõerd
üleminekuvalitsuse põllumajandusminister Aavo Mölder (19.02.1992-22.10.1992)
majandusminister Mihkel Pärnoja (25.03.1999-05.10.2001)
teedeminister Nikolai Viitak (26.08.1937-09.05.1938)
töö- ja hoolekandeminister Adam Bachmann (Randalu)
toitlusminister Eduard Georg Aule (06.02.1919-09.05.1919)
rahvastikuminister Riina Solman
rahaminister Leo Sepp
teedeminister Karl Kark (26.03.1924-01.12.1924)
toitlustusminister Jaan Kriisa
üleminekuvalitsuse välisminister Lennart Meri (11.04.1990-30.01.1992)
siseminister Richard Veerma (Vreeman)
majandusminister Oskar Suursööt
haridusminister Karl Luts (27.11.1918-12.03.1919)
justiitsminister Ken-Marti Vaher
kaitseminister August Kerem
kohtuminister Johan (Juhan) Sepp
põllutööminister August Kerem
haridus- ja teadusminister Mailis Reps (Rand)
minister Toivo Asmer
haridusminister ja sotsiaalministri kohusetäitja (ei astunud ametisse) Gustav Suits (12.01.1953-23.05.1956)
hariduse- ja sotsiaalminister kuni 01.04.1936, haridusminister 01.04.1936-10.05.1936 Nikolai Kann (21.10.1933-11.05.1936)
siseminister August Peet
töö- ja hoolekandeminister Karl-Johannes Soonberg (Soonpää)
toitlusminister Peet Johanson
rahandusminister Mart Opmann
üleminekuvalitsuse kaubandusminister Ants Laos (11.04.1990-31.12.1991)
sotsiaalminister Oskar Kask
majandusminister Johannes-Friedrich Zimmermann
siseminister Aleksander Oinas (09.05.1919-18.07.1919)
justiitsminister Andres Anvelt
minister Katrin Saks
kaitseminister Hain Rebas (22.10.1992-05.08.1993)
keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus
haridusminister Johan Ungerson (05.06.1985-20.06.1990)
siseminister Märt Rask (06.11.1995-01.12.1996)
teedeminister Oskar Köster
sõjaminister Jaan Soots
siseminister, töö- ja hoolekandeministri kohusetäitja 26.01.1921-27.04.1921, hoolekandeministri kohusetäitja 27.04.1921-16.12.1921 Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund)
üleminekuvalitsuse riigiminister Uno Veering
minister, peaministri asetäitja ja välisministri ülesannetes (24.06.1949 määramine tühistatud) Hans Rebane (15.01.1945-24.06.1949)
kohtu- ja siseminister Ado Anderkopp
teedeminister Eduard Säkk
kohtuminister, ministrite nõukogu abiesimees Jüri Vilms (24.02.1918-13.04.1918)
reformiminister Liia Hänni
välisminister August Koern (08.05.1971-03.06.1982)
justiitsminister Paul Varul
siseminister Marko Pomerants (04.06.2009-06.04.2011)
kultuuriminister Margus Allikmaa (03.09.2002-10.04.2003)
haridusminister Edgar Valter Saks (08.05.1971-11.04.1984)
sotsiaalminister Tiiu Aro
haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas
välisminister Kristiina Ojuland (10.04.2003-10.02.2005)
välisminister, põllutööministri kohusetäitja alates 26.01.1931 Jaan Lattik
põllutööminister Heinrich Laretei
teedeminister Karl Ipsberg
üleminekuvalitsuse tööminister Arvo Kuddo
rahaminister Hugo Pärtelpoeg (18.09.1944-29.04.1951)
kohtu- ja siseminister Ernst Heinrich Ein (04.10.1933-21.10.1933)
kohtuminister Jüri Jaakson
tööstus-kaubandusminister Nikolai Köstner (14.11.1918-27.11.1918)
välisminister Urmas Reinsalu
majandusminister Toivo Jürgenson
tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski (14.09.2015-23.11.2016)
tervise- ja tööminister Riina Sikkut (02.05.2018-29.04.2019)
tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski (23.11.2016-02.05.2018)
kaitseminister Jüri Luik (12.06.2017-29.04.2019)
sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna
haridus- ja teadusminister Mailis Reps (Rand)
välisminister Jürgen Ligi (12.09.2016-23.11.2016)
haridus- ja teadusminister Maris Lauri (13.09.2016-23.11.2016)
sotsiaalminister Hanno Pevkur (23.02.2009-06.04.2011)
välisminister Sven Mikser
keskkonnaminister Siim Valmar Kiisler (12.06.2017-29.04.2019)
keskkonnaminister Marko Pomerants
maaeluminister Urmas Kruuse
maaeluminister Tarmo Tamm (12.12.2016-29.04.2019)
rahandusminister Sven Sester
rahandusminister Toomas Tõniste (12.06.2017-29.04.2019)
sotsiaalkaitseminister Kaia Iva
kaitseminister Hannes Hanso (14.09.2015-23.11.2016)
kultuuriminister Indrek Saar
sotsiaalminister Hanno Pevkur (06.04.2011-10.12.2012)
justiitsminister Hanno Pevkur (10.12.2012-26.03.2014)
kultuuriminister Laine Jänes
justiitsminister Urmas Reinsalu
kultuuriminister Indrek Saar
justiitsminister Urmas Reinsalu
majandus- ja taristuminister Kadri Simson
ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist (22.08.2018-29.04.2019)
ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo (23.11.2016-22.08.2018)
siseminister Andres Anvelt (23.11.2016-26.11.2018)
riigihalduse minister Janek Mäggi (02.05.2018-29.04.2019)
riigihalduse minister Jaak Aab (12.06.2017-02.05.2018)
Minister Anne Sulling (26.03.2014-02.07.2014)
kaitseminister Margus Tsahkna (23.11.2016-12.06.2017)
rahandusminister Sven Sester (23.11.2016-12.06.2017)
majandus- ja taristuminister Kristen Michal
keskkonnaminister Marko Pomerants (23.11.2016-12.06.2017)
riigihalduse minister Mihhail Korb (23.11.2016-12.06.2017)
maaeluminister Martin Repinski (23.11.2016-09.12.2016)
välisminister Urmas Paet (26.03.2014-17.11.2014)
ettevõtlusminister Liisa Oviir (14.09.2015-23.11.2016)
rahandusminister Jürgen Ligi (26.03.2014-03.11.2014)
siseminister Hanno Pevkur
Majandus- ja kommunikatsiooniminister Urve Palo (26.03.2014-02.07.2014)
sotsiaalminister Helmen Kütt (26.03.2014-02.07.2014)
Minister Urmas Kruuse (26.03.2014-02.07.2014)
keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus (26.03.2014-17.11.2014)
riigihalduse minister Arto Aas
Põllumajandusminister Andres Anvelt (26.03.2014-07.04.2014)
Regionaalminister Hanno Pevkur (26.03.2014-02.07.2014)
välisminister Marina Kaljurand (16.07.2015-12.09.2016)
haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi (09.04.2015-12.09.2016)
kaitseminister Sven Mikser (09.04.2015-14.09.2015)
välisminister Keit Pentus-Rosimannus (09.04.2015-15.07.2015)
tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev (09.04.2015-14.09.2015)
ettevõtlusminister Urve Palo (09.04.2015-14.09.2015)