Varasemad valitsused

Valitsus 06.04.2011 - 26.03.2014

Päevad ametis: 1086

Eesti Reformierakond, Isamaa ja Res Publica Liit

Valitsusliidu programm

Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2011-2015 täitmisest (aprill 2011- märts 2014)

Ametivanne

Valitsuse number 46
Role Name
riigivanem Jaan Teemant
peaminister Andrus Ansip
riigivanem Konstantin Päts
peaminister, siseminister Konstantin Päts
peaminister Tiit Vähi
peaministri asetäitja, põllutööminister ja sõjaministri kohusetäitja Tõnis Kint (01.03.1964-23.12.1970)
üleminekuvalitsuse esimees (peaminister) Edgar Savisaar
peaminister, sõjaminister Otto Strandman
riigivanem Jaan Tõnisson
peaminister Mart Laar
riigivanem Juhan (Johann, Johannes) Kukk
peaminister Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund)
riigivanem Jüri Jaakson
peaminister Tiit Vähi
peaminister Mart Siimann
peaminister Mart Laar
peaminister Jüri Uluots
riigivanem Konstantin Päts
riigivanem August Rei
riigivanem Otto Strandman
peaminister, sõjaminister Konstantin Päts
riigivanem Jaan Teemant
peaminister Juhan Parts
peaminister Taavi Rõivas
riigivanem kuni 24.01.1934, peaminister riigivanema ülesannetes 24.01.1934-03.09.1937, riigihoidja 03.09.1937-24.04.1938 Konstantin Päts
ministrite nõukogu esimees, siseminister, kaubandus- ja tööstusminister Konstantin Päts
riigivanem Konstantin Päts
peaminister, kaubandus-tööstusministri kohusetäitja alates 17.04.1920 Jaan Tõnisson
riigivanem Jaan Tõnisson
riigivanem Konstantin Päts
riigivanem Jaan Teemant
peaminister Jaan Tõnisson
peaministri asetäitja ja siseminister Johannes Sikkar (12.01.1953-22.08.1960)
peaminister Andrus Ansip
peaminister Andrus Ansip
peaministri asetäitja ja sõjaminister (kuni 03.04.1973, hiljem portfellita minister) Heinrich Mark (08.05.1971-01.03.1990)
riigivanem Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund)
peaminister ja sõjaminister 26.10.20-20.12.20, riigivanem alates 20.12.20, sõjaminister, välisministri kt. alates 14.01.21 Ants Piip
peaminister Siim Kallas
peaminister Taavi Rõivas
peaministri asetäitja, siseminister Otto Tief
riigivanem Jaan Teemant
peaminister Andres Tarand
peaministri asetäitja, välisminister ja kohtuministri kohusetäitja Aleksander Warma (01.01.1962-30.03.1963)
peaministri asetäitja Enno Penno (01.03.1990-07.10.1992)
riigivanem Friedrich Karl Akel
valitsuse esimees (peaminister) Tiit Vähi
peaminister Jüri Ratas
peaminister Ado Birk
peaminister Jüri Ratas
kohtuminister, peaministri kohusetäitja 03.08.1920-26.10.1922 Jüri Jaakson
kaubandus-tööstusministri kohusetäitja August Janson
majandus- ja kommunikatsiooniminister Andrus Ansip (13.09.2004-13.04.2005)
keskkonnaminister Villu Reiljan (13.04.2005-08.10.2006)
kaitseminister Andrus Öövel
siseminister, peaministri asetäitja alates 27.08.1934 Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund) (25.08.1934-09.05.1938)
finantsminister Peeter Luksep
kohtuminister Albert Assor
kohtuminister Otto Tief
siseminister, sõjaministri kohusetäitja 18.10.1924-11.11.1924 ja 26.11.1924-16.12.1924 Theodor Rõuk
põllumajandusminister Jaan Leetsaar
üleminekuvalitsuse kultuuriminister Märt Kubo
kaitseminister Jüri Luik
minister Andra Veidemann (09.12.1996-17.03.1997)
peaministri asetäitja abi ja siseminister Aksel Mark
üleminekuvalitsuse siseminister Olev Laanjärv (17.04.1990-30.01.1992)
kultuuriminister Tõnis Lukas
teedeminister Karl Ipsberg (02.08.1923-14.11.1923)
põllutööminister Theodor Pool
regionaalminister Siim Valmar Kiisler
rootsi rahvusminister Hans Pöhl (11.12.1918-09.05.1919)
välisminister ja kohtuministri kohusetäitja, haridusministri ja sotsiaalministri ülesannete täitja alates 14.01.1953 Aleksander Warma
välisminister, riigivanema asetäitja alates 26.02.1931 Jaan Tõnisson
siseminister Heinrich Laretei (23.07.1926-12.11.1926)
minister Jaak Allik
siseminister Toomas Varek (10.02.2003-10.04.2003)
majandusminister Andres Lipstok (06.11.1995-30.11.1996)
teedeminister Leopold Johannes Johanson
portfellita minister Jaan Timusk (03.04.1973-20.06.1990)
üleminekuvalitsuse keskkonnaminister Toomas Frey (11.04.1990-13.02.1991)
haridusminister Aleksander Veidermann (Veiderma) (02.08.1923-19.02.1924)
välisminister Ado (Aadu) Birk
kaubandus- ja tööstusministri kohusetäitja Voldemar Puhk (16.12.1918-27.01.1919)
Rahandusminister Maris Lauri (03.11.2014-09.04.2015)
portfellita minister ja sotsiaalministri kohusetäitja Ivar Grünthal (01.01.1962-01.03.1964)
välisminister Friedrich Karl Akel (04.03.1927-11.11.1927)
kaitseminister Andrus Öövel
haridusminister Jüri Annusson
kaubandus-tööstusminister ja teedeminister Nikolai Köstner
regionaalminister Jaan Õunapuu
regionaalminister Siim Valmar Kiisler (23.01.2008-06.04.2011)
välisminister Jaan (Ivan) Poska
siseminister Jüri Mõis (25.03.1999-05.11.1999)
minister Ants (Hans) Oidermaa (Oidermann) (24.01.1939-12.10.1939)
üleminekuvalitsuse sideminister Toomas Sõmera (25.04.1990-20.06.1991)
sõjaminister Nikolai Reek
kaubandus-tööstusminister Johan Holberg
välisminister Ado (Aadu) Birk (23.10.1925-15.12.1925)
justiitsminister Kaido Kama (22.10.1992-23.05.1994)
välisminister Trivimi Velliste (22.10.1992-07.01.1994)
sõjaminister Jaan Soots
rahaminister Juhan (Johann, Johannes) Kukk
majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts
minister ilma portfellita Jaan Tõnisson
minister (määramine tühistatud 24.06.1949) Johannes Nyman (27.10.1945-01.12.1945)
sõjaminister Mihkel Juhkam
teedeminister Oskar Amberg
välisminister Jüri Luik
haridus- ja teadusminister (haridusminister) Mailis Rand (Reps)
teede- ja sideminister Raivo Vare
välisminister Ants (Anton, Hans) Piip
põllutööminister Elmar Järvesoo
üleminekuvalitsuse transpordi- ja sideminister Enn Sarap
kaitseminister Urmas Reinsalu (14.05.2012-26.03.2014)
haridusminister Arnold Susi
kohtu- ja siseminister Tõnis Kalbus (09.07.1929-12.04.1930)
haridusminister Jaan Lattik
kultuuri- ja haridusminister Peeter Olesk
rahaminister Tõnis Vares
kohtuminister Jüri Jaakson
rahandusminister Tõnis Palts (10.04.2003-05.10.2003)
siseminister Kalle Laanet
siseminister Hanno Pevkur
rahandusminister Mart Opmann
teedeminister Otto Sternbeck (21.10.1933-26.08.1937)
portfellita minister Ants Pallop
sotsiaalminister Oskar Kask
siseminister, riigivanema asetäitja alates 13.04.1927 Jaan Hünerson
rahaminister, kaubandus-tööstusministri kohusetäitja 09.04.1924-13.05.1924 Karl (Kaarel) August Baars (01.04.1924-14.05.1924)
siseminister Lagle Parek (22.10.1992-27.11.1993)
üleminekuvalitsuse rahandusminister Rein Miller
põllumajandusminister Ivari Padar
põllutööminister Oskar Köster
põllutööminister ja sõjaministri kohusetäitja, alates 02.04.1963 peaministri ajutine asetäitja Tõnis Kint (01.01.1962-01.03.1964)
üleminekuvalitsuse minister Endel Lippmaa (11.04.1990-29.11.1991)
riigihalduse minister Jaak Aab
põllutööminister Bernhard Rostfeld (Roostfelt)
välisminister Karl (Kaarel) Robert Pusta
teede- ja sideminister Toivo Jürgenson
kohtu- ja siseminister kuni 01.04.1934, kohtuminister alates 01.04.1934, siseministri kohusetäitja 01.04.1934-25.08.1934 Johan Müller (21.10.1933-09.05.1938)
kohtuminister Aino Lepik von Wiren
välisminister Ants (Anton, Hans) Piip
välisminister Hans Rebane
haridusminister Hugo-Bernhard Rahamägi
keskkonnaminister Andres Tarand
üleminekuvalitsuse haridusminister Rein Loik
minister Eldar Efendijev
sotsiaalminister Tiiu Aro (02.12.1996-17.03.1997)
põllutööminister Oskar Köster
üleminekuvalitsuse materiaalsete ressursside minister Aleksander Sikkal (17.04.1990-31.12.1991)
haridus- ja teadusminister Mailis Reps (Rand)
rahaminister, riigivanema asetäitja alates 29.08.1923 Georg Vestel (Westel)
haridusminister Nikolai Kann
kultuuriminister Rein Lang (06.04.2011-04.12.2013)
töö- ja hoolekandeministri kohusetäitja Karl Ast (Rumor) (23.12.1918-09.05.1919)
Majandus- ja taristuminister Urve Palo (02.07.2014-09.04.2015)
majandusminister Oskar Lõvi (10.09.1956-01.01.1962)
põllutööminister kuni 20.11.1931, majandusminister alates 20.11.1931 August Jürima (Jürman(n)) (20.11.1931-19.02.1932)
sõjaminister, riigivanema asetäitja alates 25.08.1926, siseministri kohusetäitja alates 12.11.1926 Jaan Soots
siseminister Tiit Vähi (11.10.1995-06.11.1995)
rahaminister, kohtuministri kohusetäitja 14.01.1921-25.01.1921 Karl (Kaarel) August Baars
töö- ja hoolekandeminister Anton Palvadre
kaitseminister Jaak Jõerüüt (22.11.2004-13.04.2005)
justiitsminister Rein Lang
töö- ja hoolekandeminister Christjan Kaarna (16.12.1921-20.10.1922)
siseminister Jüri Pihl (05.04.2007-21.05.2009)
sõjaminister Andres Larka
sõjaminister Johan Holberg (18.09.1944-20.09.1944)
põllutööminister August Kerem
kultuuriminister Signe Kivi (28.01.2002-29.08.2002)
kaitseminister Andrus Öövel
kaitseminister Aleksander Tõnisson
portfellita minister Olev Olesk (17.03.1986-20.06.1990)
väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo (16.05.2019-25.10.2019)
sõjaminister August Hanko
justiitsminister Rein Lang
põllutöö- ja toitlusminister Jaan Raamot (12.11.1918-16.11.1918)
sotsiaalminister Voldemar Sumberg
teedeminister August Jürima (Jürman(n))
rahaminister, kaubandus tööstusministri kohusetäitja 16.12.1925-12.01.1926 Leo Sepp
põllumajandusminister Aldo Tamm
regionaalminister Jaan Õunapuu (13.04.2004-13.04.2005)
välisminister Raul Mälk (14.10.1998-25.03.1999)
kohtu- ja siseminister Vladimir Rooberg (Roopere) (18.05.1933-03.10.1933)
kohtuminister August Kärsna (08.05.1971-08.02.1987)
üleminekuvalitsuse välisminister Jaan Manitski (06.04.1992-22.10.1992)
portfellita minister Aksel Mark (10.09.1956-01.01.1962)
teedeminister Aleksander Oinas
töö- ja hoolekandeminister Otto Tief
minister Endel Lippmaa
sõjaminister Aleksander Tõnisson
välisministri kohusetäitja Jaan Tõnisson (06.06.1919-29.07.1919)
majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonen (10.04.2003-12.09.2004)
kultuuriminister Raivo Palmaru
keskkonnaminister Villu Reiljan
sotsiaalminister Oskar Kask (16.03.1936-09.05.1938)
siseminister Aksel Mark
sõjaminister Paul Lill
sõjaminister Nikolai Reek
töö- ja hoolekandeminister Christjan Kaarna
rahandusminister Andres Lipstok (28.06.1994-08.11.1994)
üleminekuvalitsuse majandusminister Heido Vitsur (30.01.1992-08.06.1992)
keskkonnaminister Heiki Kranich
minister Endel Lippmaa (06.11.1995-06.08.1996)
haridus- ja sotsiaalminister Jaan Hünerson
sotsiaalminister Ivar Grünthal
üleminekuvalitsuse sotsiaalhooldusminister Siiri Oviir (25.04.1990-30.01.1992)
maaeluminister Mart Järvik (29.04.2019-25.11.2019)
haridusminister Aleksander Veidermann (Veiderma)
toitlustusminister Gustav Viard
siseminister Ken-Marti Vaher
vene rahvusminister Aleksei Sorokin (28.02.1919-09.05.1919)
siseminister Ain Seppik (28.01.2002-03.02.2003)
põllumajandusminister Ilmar Mändmets
haridus- ja sotsiaalminister Jaan Hünerson
teedeminister Mihkel Mathiesen (05.06.1985-20.06.1990)
üleminekuvalitsuse kultuuriminister Lepo Sumera (10.04.1990-30.01.1992)
kohtuminister, haridusministri kohusetäitja alates 19.02.1924 Rudolf Gabrel (12.10.1923-26.03.1924)
teedeminister Aleksander Bürger (Pürge)
haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo
põllutööminister Otto Strandman
välisminister Keit Pentus-Rosimannus (17.11.2014-09.04.2015)
portfellita minister Peeter Panksep (01.01.1962-01.03.1964)
haridus- ja sotsiaalminister Jaan Piiskar
teedeminister August Kerem
keskkonnaminister Villu Reiljan
välisminister, kohtuminister Otto Strandman (26.10.1920-14.01.1921)
põllutöö- ja toitlusminister Theodor Pool
minister Paul-Eerik Rummo
minister Urve Palo (05.04.2007-21.05.2009)
teedeminister Ferdinand Peterson (Petersen)
sotsiaalminister Eiki Nestor
üleminekuvalitsuse tööstus- ja energeetikaminister Jaak Tamm (25.04.1990-12.12.1991)
majandusminister Leo Sepp
põllutööminister Oskar Köster
välisminister, riigivanema asetäitja alates 22.12.1924 Karl (Kaarel) Robert Pusta (16.12.1924-05.10.1925)
kaitseminister Enn Tupp (29.06.1994-08.11.1994)
teede- ja sideminister Andi Meister
kaubandus- ja tööstusminister, tööministri kohusetäitja 27.04.1921-18.11.1921, teedeministri kohusetäitja 26.01.1921-18.11.1921 Juhan (Johann, Johannes) Kukk (25.01.1921-18.11.1921)
siseminister Aleksander Hellat
põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder
teedeminister Ferdinand Peterson (Petersen)
minister (määramine tühistatud 24.06.1949) Artur Ekbaum (27.10.1945-01.12.1945)
rahaminister ja kaubandus-tööstusminister Aleksander Oinas
minister Arvo Niitenberg
justiitsminister Märt Rask
teedeminister Oskar Köster
finantsminister Ervin Jüri Nõmmera (24.08.1977-20.06.1990)
üleminekuvalitsuse tööstus- ja energeetikaminister Aksel Treimann
siseminister Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund) (07.04.1923-02.08.1923)
teedeminister Aleksander Bürger (Pürge)
kultuuriminister Urve Tiidus (04.12.2013-26.03.2014)
haridusminister Peeter Siegfried Põld
kohtuminister Johannes Klesment
kaitseminister Oskar Köster
kohtuminister Tõnis Kalbus
justiitsminister Jüri Adams
siseminister Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund)
tööstus- ja kaubandusminister (kohusetäitja 27.01.1919-11.03.1919) August Janson (12.03.1919-09.05.1919)
siseminister Margus Leivo
sotsiaalminister Jaak Aab
tervise- ja tööminister Urmas Kruuse (02.07.2014-09.04.2015)
siseminister Olari Taal (29.01.1998-25.03.1999)
põllutööminister Artur Tupits (11.09.1937-09.05.1938)
teedeminister Jaan Timusk
välisminister Karl Selter
töö- ja hoolekandeminister Jaan Masing
sõjaminister Hans Kurvits (11.11.1924-26.11.1924)
sotsiaalminister Toomas Vilosius (21.09.1994-08.11.1994)
üleminekuvalitsuse siseminister Robert Närska
rahandusminister Siim Kallas
kultuuri- ja haridusminister Peeter Kreizberg
välisminister, riigivanema asetäitja alates 19.02.1932 Jaan Tõnisson
siseminister Aksel Mark (01.01.1962-01.03.1964)
üleminekuvalitsuse minister Artur Kuznetsov (24.04.1990-29.11.1991)
rahandusminister Martin Helme
kaitseminister Margus Hanson (10.04.2003-22.11.2004)
kaitseminister Jürgen Ligi (10.10.2005-05.04.2007)
põllumajandusminister Ivari Padar (07.04.2014-09.04.2015)
kaitseminister Paul Lill (21.10.1933-09.05.1938)
sõjaminister Jüri Toomepuu
teedeminister Nikolai Viitak
teedeminister, riigivanema asetäitja alates 14.12.1927 August Kerem
kohtuminister, rahaministri kohusetäitja 27-03.1924-01.04.1924, välisministri kohusetäitja 15.05.1924-21.06.1924 Rudolf Gabrel
majandusminister Toivo Jürgenson (12.01.1994-08.11.1994)
üleminekuvalitsuse justiitsminister Märt Rask
sotsiaalminister Toomas Vilosius (06.11.1995-01.12.1996)
välisminister Mihkel Pung
haridusminister Elmar Järvesoo
üleminekuvalitsuse põllumajandusminister Harry Õunapuu (13.02.1991-30.01.1992)
kaitseminister Jüri Luik
siseminister, kohtuministri kohusetäitja 03.08.1923-12.10.1923, sõjaministri kohusetäitja alates 19.02.1924 Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund)
kohtuminister Jüri Jaakson
majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts
töö- ja hoolekandeminister (kuni 23.12.1918), peaministri asetäitja (kuni 24.01.1919) August Rei (27.11.1918-24.01.1919)
sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt (02.07.2014-09.04.2015)
majandusminister ja teedeministri kohusetäitja Mihkel Truusööt (12.01.1953-10.09.1956)
majandusminister Mihkel Pung (12.02.1931-20.11.1931)
kaubandus-tööstusminister Karl-Ferdinand Kornel
siseminister Edgar Savisaar (17.04.1995-10.10.1995)
siseminister, töö- ja hoolekandeminister Lui Olesk
välisministri kohusetäitja Anton (Ants, Hans) Piip (09.10.1919-18.11.1919)
majandusminister August Jürima (Jürman(n))
portfellita minister Ivar Paljak (05.06.1985-20.06.1990)
üleminekuvalitsuse haridusminister Rein Loik (11.04.1990-30.01.1992)
välisminister, teedeministri kt. 26.01.1921-16.12.1921, kaubandus-, tööstus- ja tööministri kt. 23.11.1921-16.12.1921 Anton (Ants, Hans) Piip (25.01.1921-20.10.1922)
haridusminister Johannes Kartau
põllutöö- ja toitlusminister Jaan Raamot
haridusminister Alfred Julius Mõttus
rahaminister, kaubandus-tööstusministri kohusetäitja alates 17.12.1924 Leo Sepp
minister 12.10.1993-27.06.1994, kultuuri- ja haridusminister 27.06.1994-8.11.1994 Peeter Olesk (12.10.1993-08.11.1994)
majandus- ja kommunikatsiooniminister (majandusminister ning teede- ja sideminister) Liina Tõnisson
keskkonnaminister Villu Reiljan
väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu (07.11.2019-20.04.2020)
kaubandus- ja tööstusminister Nikolai Köstner (18.11.1919-17.04.1920)
kaitseminister Jaak Aaviksoo
rahaminister, siseministri asetäitja Juhan (Johann, Johannes) Kukk
välisminister August Rei (18.09.1944-09.01.1945)
siseminister, riigivanema asetäitja alates 21.12.1925 Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund)
rahandusminister Andres Lipstok
minister Paul-Eerik Rummo
välisminister Toomas Hendrik Ilves (17.03.1997-14.10.1998)
kaitseminister August Kerem
sõjaminister Avdy Andresson (03.04.1973-20.06.1990)
üleminekuvalitsuse välisminister Lennart Meri (30.01.1992-24.03.1992)
portfellita minister Arvo Horm (10.09.1956-01.01.1962)
välisminister Friedrich Karl Akel
minister Ants Leemets
kaubandus- ja tööstusminister Oskar Johannes Wirkhaus (Virkhaus) (30.07.1920-09.11.1920)
põllumajandusminister Ester Tuiksoo (05.04.2004-13.04.2005)
majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar
kaitseminister Sven Mikser
kultuuriminister Jaak Allik
välisminister Friedrich Karl Akel (02.06.1936-09.05.1938)
sotsiaalminister, haridusministri kohusetäitja alates 23.02.1992 Ivar Paljak
majandusminister Leo Sepp
kaubandus-tööstusminister Karl-Ferdinand Kornel
välisminister Karl (Kaarel) Robert Pusta (06.06.1924-16.12.1924)
rahandusminister Heiki Kranich (12.01.1994-21.06.1994)
üleminekuvalitsuse kaubandusminister Andres Tamm (06.05.1992-22.10.1992)
kultuuriminister Signe Kivi
minister Tiit Kubri
kohtu- ja siseminister Ado Anderkopp
välisminister August Koern
üleminekuvalitsuse tervishoiuminister Andres Ellamaa (10.04.1990-30.01.1992)
majandus- ja taristuminister Taavi Aas
kohtuminister Jaak Reichmann (21.11.1922-17.01.1923)
rahaminister Tõnis Vares
täievoliline minister välismaal Jaan Tõnisson
energeetikaminister Arvo Niitenberg
sotsiaalminister Siiri Oviir
rahandusminister Mart Opmann
kohtu- ja siseminister Ado Anderkopp
teedeminister Juhan (Johan) Käis (08.05.1971-12.11.1984)
üleminekuvalitsuse majandusminister Jaak Leimann (11.04.1990-30.01.1992)
sõjaminister Ado Anderkopp (02.08.1923-19.02.1924)
kaubandus-tööstusministri ajutine kohusetäitja kaubanduse alal Max Hurt (05.10.1920-26.10.1920)
justiitsminister Kristen Michal (06.04.2011-10.12.2012)
toitlusminister Jaan Raamot (27.11.1918-27.01.1919)
keskkonnaminister Mati Raidma (17.11.2014-09.04.2015)
teedeminister ja haridusministri kohusetäitja Enno Penno (01.01.1962-01.03.1964)
kohtu- ja siseminister Johan Reinhold (Raid) (20.11.1931-19.02.1932)
majandusminister Liina Tõnisson
kaubandus-, tööstus- ja teedeminister Juhan (Johann, Johannes) Kukk
rahaminister Juhan (Johann, Johannes) Kukk
regionaalminister Vallo Reimaa (05.04.2007-22.01.2008)
välisminister Toomas Hendrik Ilves
üleminekuvalitsuse ehitusminister Gennadi Golubkov (11.04.1990-30.01.1992)
põllutööminister Artur Tupits
rahaminister Anton Teetsov
portfellita minister Karl Ast (Rumor)
kaitseminister Indrek Kannik (12.01.1994-23.05.1994)
põllutööminister, toitlusministri kohusetäitja alates 26.01.1921, teedeministri kohusetäitja 23.11.1921-16.12.1921 Bernhard Aleksander Rostfeld (Roostfelt)
töö- ja hoolekandeminister Anton Palvadre
rahandusminister Jürgen Ligi (04.06.2009-06.04.2011)
portfellita minister Artur Terras (20.04.1952-12.01.1953)
põllutööminister Karl-Johannes Soonberg (Soonpää)
haridusminister Hugo-Bernhard Rahamägi
minister Eiki Nestor
kaitseminister Sven Mikser
haridusminister Rein Loik (02.12.1996-17.03.1997)
siseminister Aksel Mark
üleminekuvalitsuse ehitusminister Jaan Kabin (18.06.1992-22.10.1992)
sotsiaalminister Tanel Kiik
töö- ja hoolekandeminister Christjan Kaarna
kohtuminister, peaministri asetäitja Jaan Poska
kaubandus- ja tööstusminister Rudolf Penno (18.09.1944-25.11.1951)
majandusminister Johannes-Friedrich Zimmermann
sõjaminister Jaan Soots
kaitseminister Enn Tupp
töö- ja hoolekandeminister Adam Bachmann (Randalu)
tööstus- ja kaubandusminister Nikolai Köstner (27.11.1918-28.02.1919)
sotsiaalminister Marko Pomerants
välisminister Urmas Paet
siseminister Robert Lepikson (05.05.1997-28.01.1998)
haridusminister Johan Ungerson (20.06.1990-20.11.1991)
teedeminister Nikolai Viitak
välisminister Aleksander Hellat (11.11.1927-09.12.1927)
sotsiaalminister Marju Lauristin (22.10.1992-20.09.1994)
üleminekuvalitsuse sotsiaalhooldusminister Laur Karu (12.03.1992-22.10.1992)
siseminister Tarmo Loodus (09.11.1999-28.01.2002)
justiitsminister Paul Varul
teedeminister Jaan (Johann) Raudsepp
portfellita minister ja majandusministri kohusetäitja, alates 02.04.1963 välisministri kohusetäitja Arvo Horm (01.01.1962-01.03.1964)
üleminekuvalitsuse transpordiminister (hiljem trandspordi- ja sideminister) Tiit Vähi (11.04.1990-30.01.1992)
keskkonnaminister Villu Reiljan
kaitseminister Jaak Jõerüüt (13.04.2005-07.10.2005)
haridusminister Mait Klaassen
majandusminister Karl Selter (21.10.1933-09.05.1938)
majandusminister Mihkel Mathiesen (20.06.1990-06.10.1992)
minister Ants (Hans) Oidermaa (Oidermann)
sõjaminister Oskar Amberg (26.03.1924-18.10.1924)
majandusminister Toomas Sildmäe (08.02.1993-11.01.1994)
üleminekuvalitsuse kaitseminister Ülo Uluots (18.06.1992-22.10.1992)
haridusminister Tõnis Lukas
välisminister Toomas Hendrik Ilves (02.12.1996-17.03.1997)
teedeminister Jaan (Johann) Raudsepp
kohtuminister Peeter Panksep (01.03.1964-01.08.1970)
üleminekuvalitsuse põllumajandusminister Vello Lind (07.05.1990-13.02.1991)
justiitsminister Raivo Aeg
töö- ja hoolekandeminister, teedeministri kohusetäitja alates 14.11.1923 Oskar Amberg
sõjaminister Aleksander Ernst Tõnisson
põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder
välisminister Jaan (Ivan) Poska
Väliskaubandus- ja ettevõtlusminister Anne Sulling (02.07.2014-09.04.2015)
põllutööminister ja sõjaministri kohusetäitja, peaministri asetäitja asetäitja Tõnis Kint
põllutööminister Jaan Hünerson (20.11.1931-19.02.1932)
põllutööminister Oskar Köster
sotsiaalminister Siiri Oviir
välisminister Jaan (Ivan) Poska (09.05.1919-23.09.1919)
minister 6.11.1995-1.01.1996, kultuuriminister 1.01.1996-17.03.1997 Jaak Allik
põllutööminister Artur Tupits
portfellita minister Renate Kaasik
üleminekuvalitsuse justiitsminister Jüri Raidla (17.04.1990-30.01.1992)
teedeminister, kaubandus- ja tööstusministri kohusetäitja alates 16.12.1921 Karl Ipsberg (16.12.1921-21.11.1922)
kohtuminister Lui Olesk (09.10.1919-18.11.1919)
sotsiaalminister Maret Maripuu (05.04.2007-23.02.2009)
raha- ja riigivaranduste minister Juhan (Johann, Johannes) Kukk
haridusminister Paul Kogerman
kohtuminister Tõnis Kalbus
siseminister Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund)
kultuuri- ja haridusminister Paul-Eerik Rummo (22.10.1992-21.06.1994)
põllumajandusminister Jaanus Marrandi
maaeluminister Arvo Aller (10.12.2019-...)
haridusminister Heinrich Bauer
põllutööminister Theodor Pool
keskkonnaminister Jaanus Tamkivi
töö- ja hoolekandeminister Aleksander Tulp (14.11.1918-27.11.1918)
minister Juhan Kaarlimäe
töö- ja hoolekandeminister ning haridusminister Leopold Johannes Johanson
töö- ja hoolekandeminister Christjan Kaarna
siseminister Kaido Kama
minister Jaan Õunapuu (10.04.2003-13.04.2004)
minister Andra Veidemann
majandusminister Peeter Kurvits
portfellita minister kuni 24.08.1977, seejärel majandusminister 24.08.1977-12.06.1983 Verner Hans Puurand (03.04.1973-12.06.1983)
üleminekuvalitsuse minister Arvo Niitenberg (15.06.1992-22.10.1992)
portfellita minister Eduard Leetmaa (31.01.1959-01.01.1962)
haridus- ja sotsiaalminister Jaan Hünerson (09.07.1929-12.09.1931)
teedeminister August Kerem
teede- ja sideminister Kalev Kallo
põllutööminister August Kerem
haridusminister Harald Alfred Laksberg (12.03.1919-09.05.1919)
põllumajandusminister Tiit Tammsaar (10.04.2003-02.04.2004)
põllumajandusminister Ester Tuiksoo
kultuuriminister Urve Tiidus
majandusminister Jaak Leimann
välisminister, riigivanema asetäitja alates 23.10.1933, peaministri asetäitja 01.03.1934-27.08.1934 Julius Seljamaa (21.10.1933-02.06.1936)
välisminister Olev Olesk
põllutööminister Artur Tupits
põllutööminister Oskar Köster
välisminister kuni 14.05.1924, rahaminister alates 14.05.1924, kaubandus-tööstusministri kohusetäitja 27.03.1924-09.04.1924 Otto Strandman
rahandusminister Madis Üürike (22.10.1992-07.01.1994)
üleminekuvalitsuse kaubandusminister Aleksander Sikkal (30.01.1992-22.04.1992)
majandusminister Henrik Hololei (15.10.2001-28.01.2002)
teede- ja sideminister Raivo Vare (02.12.1996-17.03.1997)
kaitseminister August Kerem
teedeminister Juhan (Johan) Käis
üleminekuvalitsuse sotsiaalminister (hiljem tööminister) Arvo Kuddo (17.04.1990-30.01.1992)
siseminister Mart Helme
sõjaminister Jaan Soots
siseminister Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund)
välisminister Urmas Paet
teedeminister Eduard Säkk
siseminister August Jürima (Jürman(n))
siseminister Jaan Hünerson
teedeminister Karl Johannes Virma
minister 8.12.1992-6.10.1993, kaitseminister 23.08.1993-7.01.1994, välisminister 7.01.1994-8.11.1994 Jüri Luik (08.12.1992-08.11.1994)
reformiminister Liia Hänni
välisminister Kristiina Ojuland
minister 15.08.1996-1.12.1996, siseminister 1.12.1996-17.03.1997 Riivo Sinijärv (15.08.1996-17.03.1997)
kaitseminister, riigivanema asetäitja alates 17.08.1932 August Kerem
peaministri asetäitja Enno Penno (01.03.1990-20.06.1990)
üleminekuvalitsuse kaubandusminister Aleksander Sikkal (01.01.1992-30.01.1992)
siseminister Katri Raik (26.11.2018-29.04.2019)
kaubandus-tööstusminister Bernhard Rostfeld (Roostfelt)
kaubandus-tööstusministri ajutine kohusetäitja tööstuse alal Aleksander Kink (05.10.1920-26.10.1920)
kaitseminister Mart Laar (06.04.2011-11.05.2012)
rahaminister Juhan (Johann, Johannes) Kukk
kohtu- ja siseminister kuni 20.11.1931, põllutööminister alates 20.11.1931 Jaan Hünerson (12.02.1931-20.11.1931)
haridusminister Jaan Lattik
põllumajandusminister Ilmar Mändmets
põllutööminister Theodor Pool
siseminister Aleksander Hellat (29.07.1919-18.11.1919)
haridus- ja teadusminister Toivo Maimets
haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski
minister Toivo Asmer
haridusminister Aleksander Jaakson (11.05.1936-09.05.1938)
üleminekuvalitsuse riigiminister Raivo Vare (17.04.1990-30.01.1992)
rahaminister, riigivanema asetäitja alates 23.11.1921 Georg Vestel (Westel)
välisminister Ado (Aadu) Birk
rahandusminister Ivari Padar (05.04.2007-21.05.2009)
haridusminister Peeter Siegfried Põld
portfellita minister, majandusministri ülesannete täitja, peaministri ülesannete täitja alates 22.04.1952 Johannes Sikkar (20.04.1952-12.01.1953)
välisminister Jaan Lattik
kohtuminister, välisministri kohusetäitja 06.10.1925-23.10.1925 Rudolf Gabrel
teede- ja sideminister Andi Meister
keskkonnaminister Heiki Kranich
kultuuri- ja haridusminister 6.11.1995-1.01.1996, haridusminister 1.01.1996-30.11.1996 Jaak Aaviksoo (06.11.1995-30.11.1996)
haridus- ja sotsiaalminister Hugo Villi Kukke
sotsiaalminister Heino Valvur
üleminekuvalitsuse ehitusminister 30.01.1992-15.06.1992, üleminekuvalitsuse majandusminister 15.06.1992-21.10.1992 Olari Taal
väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Marti Kuusik (29.04.2019-30.04.2019)
välisminister, kohtuministri kohusetäitja alates 19.01.1923 Aleksander Hellat (28.11.1922-02.08.1923)
haridusminister Konstantin Treffner
sõjaminister Andres Larka
põllutööminister Kaarel Liidak (18.09.1944-16.01.1945)
põllutööminister, riigivanema asetäitja alates 27.07.1929 August Kerem (09.07.1929-23.01.1931)
kaubandus-tööstusminister Ernst-Constantin Weberman (12.01.1926-23.07.1926)
keskkonnaminister Vootele Hansen
välisminister Rein Lang (22.02.2005-13.04.2005)
siseminister Riivo Sinijärv (17.03.1997-29.04.1997)
haridus- ja sotsiaalminister, riigivanema asetäitja alates 18.05.1933 Konstantin Konik
üleminekuvalitsuse tervishoiuminister Andres Kork
haridusminister Friedrich (Priit,Priidu) Sauer (Saue)
kaubandus-tööstusministri kohusetäitja Märt Raud (09.06.1919-18.11.1919)
kultuuriminister Urmas Paet
keskkonnaminister Rein Randver (11.10.2006-05.04.2007)
justiitsminister Paul Varul
põllutööminister Nikolai Talts (21.10.1933-09.11.1937)
põllutööminister Helmut Talts (20.06.1990-02.07.1992)
haridusminister Aleksander Jaakson
haridusminister Jaan Lattik
põllutööminister, teedeministri kohusetäitja alates 03.12.1924 August Kerem
majandusminister Ain Saarmann (22.10.1992-05.02.1993)
üleminekuvalitsuse keskkonnaminister Tõnis Kaasik
justiitsminister Märt Rask
välisminister Siim Kallas (06.11.1995-22.11.1996)
majandusminister Arvo Horm
üleminekuvalitsuse rahandusminister Rein Miller (07.05.1990-30.01.1992)
keskkonnaminister Rene Kokk
välisminister Friedrich Karl Akel
kaubandus- ja tööstusminister Viktor Pihlak
rahandusminister Jürgen Ligi
saksa rahvusminister Hermann Georg Willibald Koch (28.11.1918-09.05.1919)
portfellita minister Peeter Panksep (10.09.1956-01.01.1962)
põllutööminister August Jürima (Jürman(n)) (12.02.1931-20.11.1931)
rahaminister Leo Sepp
välisminister Riivo Sinijärv
rahandusminister Harri Õunapuu
majandusminister Jaak Leimann (02.12.1996-17.03.1997)
välisminister, riigivanema asetäitja alates 02.11.1932 August Rei
portfellita minister Ants Pallop (25.04.1973-20.06.1990)
üleminekuvalitsuse keskkonnaminister Tõnis Kaasik (13.02.1991-30.01.1992)
kohtuminister Jüri Jaakson (09.05.1919-23.09.1919)
välisminister Urmas Paet
töö ja hoolekandmise minister Villem Maasik
kohtuminister Albert Assor
sõjaminister Nikolai Reek
töö- ja hoolekandeminister Christjan Kaarna
justiitsminister Urmas Arumäe (06.06.1994-08.11.1994)
väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem (21.04.2020-...)
kohtuminister Jaak Reichmann
toitlusminister Jaan Kriisa
välisminister Otto Strandman
teedeminister Johannes Pikkov (18.09.1944-03.09.1947)
sise- ja kohtuminister, riigivanema asetäitja alates 19.12.1928 Tõnis Kalbus
välisminister Ants (Anton, Hans) Piip
sotsiaalminister Toomas Vilosius
minister Peep Aru (07.04.1997-25.03.1999)
põllutööminister Johannes-Friedrich Zimmermann
majandusminister kuni 24.08.1977, edasi portfellita minister Arvo Horm
üleminekuvalitsuse minister Klara Hallik (16.04.1992-22.10.1992)
sotsiaalminister Taavi Rõivas (11.12.2012-26.03.2014)
toitlusminister Eduard Georg Aule (06.02.1919-09.05.1919)
kohtu- ja siseminister Ado Anderkopp (12.04.1930-12.02.1931)
toitlustusminister Jaan Kriisa
haridusminister Karl Luts (27.11.1918-12.03.1919)
rahandusminister Taavi Veskimägi (06.10.2003-13.04.2005)
rahandusminister Aivar Sõerd
põllumajandusminister Andres Varik
teedeminister Nikolai Viitak (26.08.1937-09.05.1938)
portfellita minister Arvo Horm
siseminister Richard Veerma (Vreeman)
rahaminister Leo Sepp
teedeminister Karl Kark (26.03.1924-01.12.1924)
siseminister Heiki Arike (15.12.1993-08.11.1994)
üleminekuvalitsuse põllumajandusminister Aavo Mölder (19.02.1992-22.10.1992)
majandusminister Mihkel Pärnoja (25.03.1999-05.10.2001)
teede- ja sideminister Kalev Kukk (06.11.1995-30.11.1996)
majandusminister Oskar Suursööt
üleminekuvalitsuse välisminister Lennart Meri (11.04.1990-30.01.1992)
rahvastikuminister Riina Solman
raha- ja kaubandus-tööstusminister, välisministri kohusetäitja kuni 01.12.1922, riigivanema asetäitja alates 01.12.1922 Georg Vestel (Westel)
töö- ja hoolekandeminister Adam Bachmann (Randalu)
hariduse- ja sotsiaalminister kuni 01.04.1936, haridusminister 01.04.1936-10.05.1936 Nikolai Kann (21.10.1933-11.05.1936)
sotsiaalminister Oskar Kask
töö- ja hoolekandeminister Karl-Johannes Soonberg (Soonpää)
kaitseminister Hain Rebas (22.10.1992-05.08.1993)
minister Toivo Asmer
siseminister Märt Rask (06.11.1995-01.12.1996)
majandusminister Johannes-Friedrich Zimmermann
haridusminister Johan Ungerson (05.06.1985-20.06.1990)
üleminekuvalitsuse kaubandusminister Ants Laos (11.04.1990-31.12.1991)
põllutööminister August Kerem
keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus
siseminister August Peet
haridusminister ja sotsiaalministri kohusetäitja (ei astunud ametisse) Gustav Suits (12.01.1953-23.05.1956)
kaitseminister August Kerem
kohtuminister Johan (Juhan) Sepp
rahandusminister Mart Opmann
toitlusminister Peet Johanson
siseminister Aleksander Oinas (09.05.1919-18.07.1919)
justiitsminister Ken-Marti Vaher
haridus- ja teadusminister Mailis Reps (Rand)
justiitsminister Andres Anvelt
minister Katrin Saks
üleminekuvalitsuse riigiminister Uno Veering
siseminister, töö- ja hoolekandeministri kohusetäitja 26.01.1921-27.04.1921, hoolekandeministri kohusetäitja 27.04.1921-16.12.1921 Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund)
teedeminister Eduard Säkk
siseminister Marko Pomerants (04.06.2009-06.04.2011)
kohtuminister, ministrite nõukogu abiesimees Jüri Vilms (24.02.1918-13.04.1918)
minister, peaministri asetäitja ja välisministri ülesannetes (24.06.1949 määramine tühistatud) Hans Rebane (15.01.1945-24.06.1949)
teedeminister Oskar Köster
sõjaminister Jaan Soots
reformiminister Liia Hänni
kultuuriminister Margus Allikmaa (03.09.2002-10.04.2003)
justiitsminister Paul Varul
kohtu- ja siseminister Ado Anderkopp
välisminister August Koern (08.05.1971-03.06.1982)
välisminister Urmas Reinsalu
teedeminister Karl Ipsberg
kohtuminister Jüri Jaakson
haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas
tööstus-kaubandusminister Nikolai Köstner (14.11.1918-27.11.1918)
rahaminister Hugo Pärtelpoeg (18.09.1944-29.04.1951)
välisminister, põllutööministri kohusetäitja alates 26.01.1931 Jaan Lattik
põllutööminister Heinrich Laretei
majandusminister Toivo Jürgenson
välisminister Kristiina Ojuland (10.04.2003-10.02.2005)
sotsiaalminister Tiiu Aro
kohtu- ja siseminister Ernst Heinrich Ein (04.10.1933-21.10.1933)
haridusminister Edgar Valter Saks (08.05.1971-11.04.1984)
üleminekuvalitsuse tööminister Arvo Kuddo
tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski (14.09.2015-23.11.2016)
tervise- ja tööminister Riina Sikkut (02.05.2018-29.04.2019)
tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski (23.11.2016-02.05.2018)
kaitseminister Jüri Luik (12.06.2017-29.04.2019)
sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna
haridus- ja teadusminister Mailis Reps (Rand)
välisminister Jürgen Ligi (12.09.2016-23.11.2016)
haridus- ja teadusminister Maris Lauri (13.09.2016-23.11.2016)
sotsiaalminister Hanno Pevkur (23.02.2009-06.04.2011)
välisminister Sven Mikser
keskkonnaminister Siim Valmar Kiisler (12.06.2017-29.04.2019)
keskkonnaminister Marko Pomerants
maaeluminister Urmas Kruuse
maaeluminister Tarmo Tamm (12.12.2016-29.04.2019)
rahandusminister Sven Sester
rahandusminister Toomas Tõniste (12.06.2017-29.04.2019)
sotsiaalkaitseminister Kaia Iva
kaitseminister Hannes Hanso (14.09.2015-23.11.2016)
kultuuriminister Indrek Saar
sotsiaalminister Hanno Pevkur (06.04.2011-10.12.2012)
justiitsminister Hanno Pevkur (10.12.2012-26.03.2014)
kultuuriminister Laine Jänes
justiitsminister Urmas Reinsalu
kultuuriminister Indrek Saar
justiitsminister Urmas Reinsalu
majandus- ja taristuminister Kadri Simson
ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist (22.08.2018-29.04.2019)
ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo (23.11.2016-22.08.2018)
siseminister Andres Anvelt (23.11.2016-26.11.2018)
riigihalduse minister Janek Mäggi (02.05.2018-29.04.2019)
riigihalduse minister Jaak Aab (12.06.2017-02.05.2018)
Minister Anne Sulling (26.03.2014-02.07.2014)
kaitseminister Margus Tsahkna (23.11.2016-12.06.2017)
rahandusminister Sven Sester (23.11.2016-12.06.2017)
majandus- ja taristuminister Kristen Michal
keskkonnaminister Marko Pomerants (23.11.2016-12.06.2017)
riigihalduse minister Mihhail Korb (23.11.2016-12.06.2017)
maaeluminister Martin Repinski (23.11.2016-09.12.2016)
välisminister Urmas Paet (26.03.2014-17.11.2014)
ettevõtlusminister Liisa Oviir (14.09.2015-23.11.2016)
rahandusminister Jürgen Ligi (26.03.2014-03.11.2014)
siseminister Hanno Pevkur
Majandus- ja kommunikatsiooniminister Urve Palo (26.03.2014-02.07.2014)
sotsiaalminister Helmen Kütt (26.03.2014-02.07.2014)
Minister Urmas Kruuse (26.03.2014-02.07.2014)
keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus (26.03.2014-17.11.2014)
riigihalduse minister Arto Aas
Põllumajandusminister Andres Anvelt (26.03.2014-07.04.2014)
Regionaalminister Hanno Pevkur (26.03.2014-02.07.2014)
välisminister Marina Kaljurand (16.07.2015-12.09.2016)
haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi (09.04.2015-12.09.2016)
kaitseminister Sven Mikser (09.04.2015-14.09.2015)
välisminister Keit Pentus-Rosimannus (09.04.2015-15.07.2015)
tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev (09.04.2015-14.09.2015)
ettevõtlusminister Urve Palo (09.04.2015-14.09.2015)