Varasemad valitsused

Valitsus 25.01.1921 - 21.11.1922

Päevad ametis: 666

Põllumeeste Kogud, Eesti Tööerakond, Kristlik Rahvaerakond, Eesti Rahvaerakond

Role Name
riigivanem Konstantin Päts
välisminister, teedeministri kt. 26.01.1921-16.12.1921, kaubandus-, tööstus- ja tööministri kt. 23.11.1921-16.12.1921 Anton (Ants, Hans) Piip (25.01.1921-20.10.1922)
põllutööminister, toitlusministri kohusetäitja alates 26.01.1921, teedeministri kohusetäitja 23.11.1921-16.12.1921 Bernhard Aleksander Rostfeld (Roostfelt)
teedeminister, kaubandus- ja tööstusministri kohusetäitja alates 16.12.1921 Karl Ipsberg (16.12.1921-21.11.1922)
haridusminister Heinrich Bauer
rahaminister, riigivanema asetäitja alates 23.11.1921 Georg Vestel (Westel)
kohtuminister Jaak Reichmann
siseminister, töö- ja hoolekandeministri kohusetäitja 26.01.1921-27.04.1921, hoolekandeministri kohusetäitja 27.04.1921-16.12.1921 Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund)
sõjaminister Jaan Soots
töö- ja hoolekandeminister Christjan Kaarna (16.12.1921-20.10.1922)
kaubandus- ja tööstusminister, tööministri kohusetäitja 27.04.1921-18.11.1921, teedeministri kohusetäitja 26.01.1921-18.11.1921 Juhan (Johann, Johannes) Kukk (25.01.1921-18.11.1921)