Varasemad valitsused

Valitsus 26.10.1920 - 25.01.1921

Päevad ametis: 92

Eesti Tööerakond

Role Name
peaminister ja sõjaminister 26.10.20-20.12.20, riigivanem alates 20.12.20, sõjaminister, välisministri kt. alates 14.01.21 Ants Piip
toitlusminister Peet Johanson
haridusminister Jüri Annusson
rahaminister, kohtuministri kohusetäitja 14.01.1921-25.01.1921 Karl (Kaarel) August Baars
välisminister, kohtuminister Otto Strandman (26.10.1920-14.01.1921)
siseminister, töö- ja hoolekandeminister Lui Olesk
kaubandus-, tööstus- ja teedeminister Juhan (Johann, Johannes) Kukk
põllutööminister Theodor Pool