Varasemad valitsused

Valitsus 30.07.1920 - 26.10.1920

Päevad ametis: 89

Eesti Rahvaerakond

Role Name
peaminister Jaan Tõnisson
töö- ja hoolekandeminister Adam Bachmann (Randalu)
põllutööminister August Kerem
välisminister Ado (Aadu) Birk
haridusminister Friedrich (Priit,Priidu) Sauer (Saue)
toitlustusminister Jaan Kriisa
teedeminister Aleksander Bürger (Pürge)
kohtuminister, peaministri kohusetäitja 03.08.1920-26.10.1922 Jüri Jaakson
rahaminister Tõnis Vares
kaubandus-tööstusministri ajutine kohusetäitja kaubanduse alal Max Hurt (05.10.1920-26.10.1920)
sõjaminister Aleksander Tõnisson
siseminister Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund)
kaubandus-tööstusministri ajutine kohusetäitja tööstuse alal Aleksander Kink (05.10.1920-26.10.1920)
kaubandus- ja tööstusminister Oskar Johannes Wirkhaus (Virkhaus) (30.07.1920-09.11.1920)