Varasemad valitsused

Valitsus 01.03.1964 - 08.05.1971

Päevad ametis: 2625

Role Name
peaministri asetäitja, põllutööminister ja sõjaministri kohusetäitja Tõnis Kint (01.03.1964-23.12.1970)
sotsiaalminister Ivar Grünthal
haridusminister Elmar Järvesoo
välisminister August Koern
kohtuminister Peeter Panksep (01.03.1964-01.08.1970)
teedeminister Juhan (Johan) Käis
majandusminister Arvo Horm
peaministri asetäitja abi ja siseminister Aksel Mark