Varasemad valitsused

Valitsus 01.01.1962 - 29.03.1963

Päevad ametis: 453

Valitsuse number 30
Role Name
peaministri asetäitja, välisminister ja kohtuministri kohusetäitja Aleksander Warma (01.01.1962-30.03.1963)
portfellita minister Peeter Panksep (01.01.1962-01.03.1964)
põllutööminister ja sõjaministri kohusetäitja, alates 02.04.1963 peaministri ajutine asetäitja Tõnis Kint (01.01.1962-01.03.1964)
teedeminister ja haridusministri kohusetäitja Enno Penno (01.01.1962-01.03.1964)
siseminister Aksel Mark (01.01.1962-01.03.1964)
portfellita minister ja majandusministri kohusetäitja, alates 02.04.1963 välisministri kohusetäitja Arvo Horm (01.01.1962-01.03.1964)
portfellita minister ja sotsiaalministri kohusetäitja Ivar Grünthal (01.01.1962-01.03.1964)