Varasemad valitsused

Valitsus 19.07.1932 - 01.11.1932

Päevad ametis: 106

PKjt, Rahvuslik Keskerakond

Role Name
riigivanem Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund)
haridus- ja sotsiaalminister Jaan Hünerson
välisminister Mihkel Pung
kohtu- ja siseminister Ado Anderkopp
teedeminister Jaan (Johann) Raudsepp
kaitseminister, riigivanema asetäitja alates 17.08.1932 August Kerem
majandusminister Johannes-Friedrich Zimmermann
põllutööminister Oskar Köster