Varasemad valitsused

Valitsus 04.12.1928 - 09.07.1929

Päevad ametis: 218

Eesti Sotsialistlik Tööliste Partei, Kristlik Rahvaerakond, Eesti Tööerakond, ARV

Valitsuse number 18
Role Name
riigivanem August Rei
põllutööminister Karl-Johannes Soonberg (Soonpää)
töö- ja hoolekandeminister ning haridusminister Leopold Johannes Johanson
välisminister Jaan Lattik
sise- ja kohtuminister, riigivanema asetäitja alates 19.12.1928 Tõnis Kalbus
teedeminister Oskar Köster
sõjaminister Mihkel Juhkam
rahaminister ja kaubandus-tööstusminister Aleksander Oinas