Varasemad valitsused

Valitsus 04.03.1927 - 09.12.1927

Päevad ametis: 281

Põllumeeste Kogud, Kristlik Rahvaerakond, ARV, Üleriikline Majaomanikkude Seltside Liit, Eesti Rahvaerakond

Role Name
riigivanem Jaan Teemant
välisminister Aleksander Hellat (11.11.1927-09.12.1927)
põllutööminister Oskar Köster
välisminister Friedrich Karl Akel (04.03.1927-11.11.1927)
haridusminister Jaan Lattik
rahaminister Leo Sepp
teedeminister August Kerem
kohtuminister Otto Tief
siseminister, riigivanema asetäitja alates 13.04.1927 Jaan Hünerson
sõjaminister Nikolai Reek
töö- ja hoolekandeminister Jaan Masing
kaubandus-tööstusminister Karl-Ferdinand Kornel