Varasemad valitsused

Valitsus 23.07.1926 - 04.03.1927

Päevad ametis: 225

Põllumeeste Kogud, Kristlik Rahvaerakond, ARV, Üleriikline Majaomanikkude Seltside Liit, Eesti Rahvaerakond

Role Name
riigivanem Jaan Teemant
välisminister Friedrich Karl Akel
põllutööminister Oskar Köster
teedeminister August Kerem
haridusminister Jaan Lattik
rahaminister Leo Sepp
kohtuminister Johan (Juhan) Sepp
siseminister Heinrich Laretei (23.07.1926-12.11.1926)
sõjaminister, riigivanema asetäitja alates 25.08.1926, siseministri kohusetäitja alates 12.11.1926 Jaan Soots
töö- ja hoolekandeminister Otto Tief
kaubandus-tööstusminister Karl-Ferdinand Kornel