Varasemad valitsused

Valitsus 15.12.1925 - 23.07.1926

Päevad ametis: 221

Põllumeeste Kogud, Eesti Tööerakond, ARV, Kristlik Rahvaerakond, Rahvuslik-Vabameelne Partei

Role Name
riigivanem Jaan Teemant
välisminister Ants (Anton, Hans) Piip
põllutööminister Heinrich Laretei
teedeminister Oskar Amberg
haridusminister Jaan Lattik
rahaminister, kaubandus tööstusministri kohusetäitja 16.12.1925-12.01.1926 Leo Sepp
kohtuminister Tõnis Kalbus
siseminister, riigivanema asetäitja alates 21.12.1925 Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund)
sõjaminister Jaan Soots
töö- ja hoolekandeminister Christjan Kaarna
kaubandus-tööstusminister Ernst-Constantin Weberman (12.01.1926-23.07.1926)