Varasemad valitsused

Valitsus 02.08.1923 - 26.03.1924

Päevad ametis: 238

Põllumeeste Kogud, Kristlik Rahvaerakond, Eesti Tööerakond, Eesti Rahvaerakond

Role Name
riigivanem Konstantin Päts
välisminister Friedrich Karl Akel
põllutööminister August Kerem
teedeminister Karl Ipsberg (02.08.1923-14.11.1923)
haridusminister Aleksander Veidermann (Veiderma) (02.08.1923-19.02.1924)
rahaminister, riigivanema asetäitja alates 29.08.1923 Georg Vestel (Westel)
kohtuminister, haridusministri kohusetäitja alates 19.02.1924 Rudolf Gabrel (12.10.1923-26.03.1924)
siseminister, kohtuministri kohusetäitja 03.08.1923-12.10.1923, sõjaministri kohusetäitja alates 19.02.1924 Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund)
sõjaminister Ado Anderkopp (02.08.1923-19.02.1924)
töö- ja hoolekandeminister, teedeministri kohusetäitja alates 14.11.1923 Oskar Amberg
kaubandus-tööstusminister Bernhard Rostfeld (Roostfelt)