Varasemad valitsused

Valitsus 21.11.1922 - 02.08.1923

Päevad ametis: 255

Eesti Tööerakond, Põllumeeste Kogud, Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööliste Partei

Role Name
riigivanem Juhan (Johann, Johannes) Kukk
haridusminister Aleksander Veidermann (Veiderma)
siseminister Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund) (07.04.1923-02.08.1923)
kohtuminister Jaak Reichmann (21.11.1922-17.01.1923)
töö- ja hoolekandeminister Christjan Kaarna
sõjaminister Jaan Soots
välisminister, kohtuministri kohusetäitja alates 19.01.1923 Aleksander Hellat (28.11.1922-02.08.1923)
raha- ja kaubandus-tööstusminister, välisministri kohusetäitja kuni 01.12.1922, riigivanema asetäitja alates 01.12.1922 Georg Vestel (Westel)
teedeminister Karl Ipsberg
põllutööminister Bernhard Rostfeld (Roostfelt)