Varasemad valitsused

Valitsus 24.02.1918 - 12.11.1918

Päevad ametis: 262

Eesti Maarahva Liit, Eesti Tööerakond, Eesti Demokraatlik Eduerakond, Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööliste Partei

Role Name
ministrite nõukogu esimees, siseminister, kaubandus- ja tööstusminister Konstantin Päts
raha- ja riigivaranduste minister Juhan (Johann, Johannes) Kukk
haridusminister Peeter Siegfried Põld
töö ja hoolekandmise minister Villem Maasik
kohtuminister, ministrite nõukogu abiesimees Jüri Vilms (24.02.1918-13.04.1918)
välisminister Jaan (Ivan) Poska
sõjaminister Andres Larka
teedeminister Ferdinand Peterson (Petersen)
põllutöö- ja toitlusminister Jaan Raamot