Sa oled siin

Välisminister Sven Mikser

Sven Mikser on Eesti Vabariigi välisminister alates 23. novembrist 2016. Ta on Sotsiaaldemokraatliku erakonna liige alates 2005. aastast.

 • Alates 2015. aasta septembrist kuulus Sven Mikser Riigikogu XIII kooseisu ja oli väliskomisjoni esimees.
 • Sven Mikser oli Eesti Vabariigi kaitseminister aastatel 2014-2015.
 • Aastatel 1999-2014 oli Mikser Riigikogu IX, X, XI ja XII koosseisude liige.  Aastatel 2011–2014 töötas Mikser Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni esimehe ja väliskomisjoni liikmena. Aastatel 2007–2011 oli Mikser Riigikogu väliskomisjoni ja aastatel 2003–2005 riigikaitsekomisjoni esimees.
 • Aastatel 2003-2014 kuulus Mikser NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni.
 • Aastatel 2008-2010 oli tegutses ta NATO PA asepresidendina.
 • Aastatel 2002-2003 oli Mikser Eesti Vabariigi kaitseminister.
 • Aastatel 1998-1999 oli Mikser Eesti Keskerakonna noortekogu esimees ja erakonna poliitiline sekretär. Enne seda, aastatel 1996–1999 töötas Sven Mikser Tartu Ülikooli germaani-romaani filoloogia osakonna assistendina.
 • 8. novembril 1973. aastal Tartus sündinud Mikser on lõpetanud Paide 1. Keskkooli ning 1996. aastal Tartu Ülikooli.
Välisminister minister Sven Mikser
 

Välisminister

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

 • Välisminister koordineerib Eesti välissuhetega seonduvaid valdkondi ja esindab Eestit välissuhtlemises.
 • Välisminister juhib välisministeeriumi ning otsustab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvad küsimusi. Lisaks annab välisminister vabariigi valitsusele aru ministeeriumi tegevuse kohta ning teeb vajadusel ettepanekuid ministeeriumi puudutavate küsimuste otsustamiseks.
 • Välisminister nimetab ametisse Eesti asjureid ning konsulaarasutuste juhte ning esitab valitsusele taotlusi suursaadikute ametissenimetamiseks ning tagasikutsumiseks ja diplomaatiliste auastmete andmiseks või äravõtmiseks.
 • Välisminister esitab justiitsministriga kooskõlastatult valitsusele heakskiitmiseks rahvusvaheliste kohtute kohtuniku kandidaadid.
 • Välisminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist.

Välisministeerium

 • Kavandab ja viib ellu Eesti välispoliitika põhisuundi ning koordineerib Eesti välissuhtlust.
 • Juhib Eesti välisesindusi ning teeb valitsusele ettepanekuid Eesti diplomaatiliste esinduste asutamise ja sulgemise kohta.
 • Koordineerib Eesti viisapoliitika kujundamist, korraldab koostöös Siseministeeriumiga viisade andmist ning teeb konsulaartoiminguid.
 • Kaitseb Eesti riigi ja kodanike ning ettevõtete huve välisriikides ning rahvusvahelistes organisatsioonides.
 • Loob väliskontakte eesmärgiga tugevdada Eesti ettevõtete rahvusvahelist välisinvesteeringute-, turismi- ning ekspordipositsiooni.
 • Kavandab koostöös teiste organisatsioonide ja riikidega arengu- ja humanitaarabi programme juhib Eesti poolt rahvusvahelise abi andmist.
 • Korraldab Eesti Vabariigi esindamist rahvusvahelistes kohtutes ning teistes rahvusvaheliste vaidluste lahendamise institutsioonides.
 • Korraldab protokolli riiklike tähtpäevade tähistamisel, oluliste välisvisiitide läbiviimisel ning kõrgete külaliste vastuvõtmisel.
 • Esitab vajadusel valitsusele rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamise ettepanekuid.

Välisministeeriumist lähemalt »

 

Viimati uuendatud: 30. oktoober 2017